logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for indignert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norindignert
engfeelings [a]: indignant
spafeelings [a]: indignado
swefeelings [a]: indignerad
Synonyms:arg, ergelig, forarget, forbannet, forbistret, forbitret, fortørnet, gretten, grinete, harm(dirrende), hissig, i krigshumør, ilsk, ilter, irritert, morsk, olm, oppbrakt, opprørt, rasende, sinna, sint, sur, ute av seg, vred
Example:
 1. Slapper av ? kommer det nesten indignert.
 2. Akk ja, det er som kjent langt mellom fagre løfter og praksis, og Kari Vangsnes sier at hun er indignert på vegne av de tusener på tusener av kvinner som er underbetalt i forhold til menn.
 3. Andre 17åringer må oppholde seg i Storbritannia i opptil fem år, før de kan søke om naturalisering, sier JCWIrepresentantene som er indignert over hastesaken som kan gi britene en uventet gullmedalje under sommerOL i Los Angeles.
 4. Anita Skorgan fnyser indignert over ukens utvalg av nøkkelord.
 5. Brevet avstedkom to dager senere et indignert sovjetisk svarbrev, hvor man bestemt hevdet at dette ikke hørte hjemme på konferansen.
 6. Butikkmannen som indignert kommer for å bryte inn i det som skjer.
 7. De berørte forbundene er selvsagt indignert over at medlemmer blir tilbudt 11 000 kroner i kompensasjon for å fraskrive seg retten til å være organisert.
 8. Det er mye fordi det er flest kvinner som utfører husflid at det forventes at det skal være så billig, sier Gro indignert.
 9. Dette ble dementert av en indignert kommunalråd som på ingen måte hadde tenkt å sette kursen for Sarajevo i disse sparetider.
 10. Dørum er ikke så lite indignert over den behandling hans parti får i pressen og hos politiske motstandere.
 11. En indignert Lars Velsand, som selv er velkjent med soloraids, beskylder Dagfinn Vårvik for å falle partiet i ryggen, og han efterlyser Vårviks motiver for den første lederartikkel.
 12. Engelskmannen fnyser indignert over påstanden om at te er luksus.
 13. Er han indignert over at styret nekter landsmøtet innsyn i et offentlig dokument ?
 14. Et par stålarbeidere som fikk snakket med journalistene, sa at stemningen var indignert blant Solidaritettilhengerne, og at protestaksjoner skulle drøftes mandag kveld.
 15. Gudveig Bache som til daglig er en alltid hjelpsom kollega på Aftenpostens sentralbord er indignert.
 16. Han ga uttrykk for at Jahre var sterkt indignert over visse avisartikler.
 17. Han var meget indignert over de nærmest sirkusaktige tilstandene efter fellingen av ulven i Vegårdshei nylig.
 18. Hans medarbeidere avviser indignert påstanden om at dette økonomiske bidrag har spilt noen som helst rolle for de konklusjoner de er kommet til.
 19. I Beograd har 150200 intellektuelle skrevet et indignert protestbrev som de vil sende til rette vedkommende i Zagreb.
 20. Kari Vangsnes sier at hun er indignert på vegne av de tusener på tusener av kvinner som er underbetalt i forhold til menn.
 21. Samme dag svarer Aftenposten indignert på lederplass at man aldri har ment og aldri skrevet at rentefradraget ikke har en slik fordelingsvirkning.
 22. Samme formann var også meget indignert over at hun ikke var offisielt invitert til møtet i Steinkjer Rådhus, men snek seg så å si inn bakveien.
 23. Samtlige har vært militære som er anklaget for å ha utlevert hemmeligheter til SovjetUnionen, noe som indignert er avvist i Moskva.
 24. Selv om rettssaken mot Mykle dengang dreiet seg om bokens angivelig utuktige innhold, var nok mange mer indignert over forfatterens skildring av mennesker han hadde kjent.
 25. Særlig konstruktivt i 1984 virker det heller ikke når Gaup moralsk indignert spør legen Ragnhild Halvorsen om ikke kvinnen helst bør være hjemme hos barna sine.
 26. TVledelsen står derimot på sitt og avviser indignert et slikt krav.
 27. Thomas Mathiesen er også indignert over at jeg i intervjuet sa at jeg ikke hadde noe å innvende mot pressedekningen, så lenge faktiske opplysninger og spekulasjoner ikke blandes sammen.
 28. Dette er et bevis på hvor likeglade folk kan være med dyrene sine, kommer det indignert fra en av de omkringstående.
 29. Arbeiderpartilederen Gro Harlem Brundtland sa på pressekonferansen at hun, hvis hun hadde vært overvåkningssjef, ville blitt indignert over statsminister Kåre Willochs uttalelser om at Treholt om noen år kunne ha bekledd viktige toppverv innen Arbeiderpartiet.
 30. Det har riktignok vært dem som mer eller mindre indignert har anklaget henne for - billedlig - å klappe til mannen.
Similar words:
norindignere
sweindignerad
spaindignar
engindigent
engindignant
norindianer
spaindignado
Your last searches:
 1. indignertLast searches

# NAL Term
1 Flag panjandrum
2 Flag crush
3 Flag cervelatkorv
4 Flag uttrycka enkelt
5 Flag trotsa
6 Flag løslate
7 Flag arreglo
8 Flag byta kanal
9 Flag binding
10 Flag berusa
11 Flag stoff
12 Flag bla
13 Flag armar
14 Flag extremo
15 Flag bakhode
16 Flag forutsette
17 Flag abalear
18 Flag bregne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 762 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2164 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2532 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3150 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2276 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2302 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2248 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2337 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3819 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3429 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.4471 - seconds.

mobiltelefon