logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lexikon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swelexikon
engordbok [n]: lexicon
böcker [n]: dictionary
norordbok [n]: leksikon
spaordbok [n]: léxico [m]
böcker [n]: diccionario [m]
Synonyms:
  1. Lexikon, ordlista, ordlexikon
  2. uppslagsverk
  3. uppslagsbok
Derived terms:ordlexikon
Wiki:Lexikon, uppslagsbok, efter grekiska lexis, talesätt, ord. encyklopedi, uppslagsverk, en skriftlig samling kunskap i alla ämnen eller ett specifikt ämne. ordbok, en beskrivning av ett språks ord, eller ord i ett visst ämne.
Example:Läser du ett lexikon?|Vi slår upp "pengatvätt" i ett lexikon.|Använd lexikon.|Jag läste det i ett lexikon|Jag hittar inte "Fubar" i mitt tyska lexikon.|Vilken lexikon-|Enligt Oxfords Engelska Lexikon användes ordet "snapshot" för första gången år 1808 av en engelsk jägare vid namn Sir Andrew Hawker.|Jag är ett levande lexikon av varje pojkband som har existerat.|TYSKT LEXIKON
Similar words:
englexicon
swelegion
englesion
swelesion
norleksikon
norlegion
englegion
Your last searches:
  1. lexikonLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag i grunn og bunn 1 second ago
2 Flag binde 1 second ago
3 Flag skjortblus 4 seconds ago
4 Flag weight lifting 4 seconds ago
5 Flag eksellere 4 seconds ago
6 Flag kår 5 seconds ago
7 Flag gutter tile 5 seconds ago
8 Flag jevn 6 seconds ago
9 Flag pasteurisere 8 seconds ago
10 Flag eggformet 8 seconds ago
11 Flag lasarett 9 seconds ago
12 Flag fattes 10 seconds ago
13 Flag kinesisk kvinne 10 seconds ago
14 Flag bestemmelsessted 11 seconds ago
15 Flag gulf 11 seconds ago
16 Flag framdrift 12 seconds ago
17 Flag he 12 seconds ago
18 Flag allestedsnærværelse 12 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Å sette en rett 842 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 1502 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 1304 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 2408 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 2189 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 3512 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 3533 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 3019 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 3483 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 3436 2 2015-01-03 08:55:58

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.2396 - seconds.

mobiltelefon