logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for porno:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norporno
enggeneral [n]: pornography, porn [informal]
spageneral [n]: pornografía [f]
swegeneral [n]: porr
Derived terms:mykporno, pornografi, pornografisk
Example:
 1. Fellesaksjonen mot porno og prostitusjon understreket at man betrakter avkledte kvinner på badestrender som en seier for kvinnebevegelsen og et uttrykk for at man ser mer naturlig på kvinnekroppen.
 2. Jeg er mot porno, men for erotikk !, forteller hun, For meg er ikke fysiske detaljer vesentlige.
 3. Mannfolk mot porno står for sine synspunkter og tar gjerne et oppgjør med pornoaktivistene.
 4. Dagens unge er den første generasjon som har vært omgitt av vold og porno som hovedkilde for sin seksualopplysning.
 5. Det kunne bli sosial porno med så mye åpenhet ?
 6. Jeg er for porno og for pornoblader, sa MuntheKaas, som dog reserverte seg overfor hårdere pornografi.
 7. Vi trenger ikke bare et straffeforbud mot porno og prostitusjon, men også viten om hvorfor det oppstår, sa hun.
 8. Vår organisasjon, Mannfolk mot porno, er ikke med i Kvinnefrontens gruppe Anti Porno eller Aksjonsgruppen mot pornografi og prostitusjon.
 9. Alle vet at jeg er 100 prosent enig i SVs kvinnepolitikk, og at det bare var noen av de mest ekstreme utslagene i kampen mot porno som jeg kritiserte, sier Gustavsen, som allikevel innrømmer at morgendagen kan bli hard å ta hvis nominasjonsmøtet ikveld velger å holde ham utenfor Stortinget.
 10. BetalTVkanalene som overlever i USA tilbyr spillefilmer som på grunn av innholdet ikke kan vises i etersendt fjernsyn, samt porno og sportssendinger.
 11. Budsjettkomiteen i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund fikk landsmøtet mot seg da komiteen ville avvise et forslag om å bevilge 5000 kroner til aksjonen mot porno og prostitusjon.
 12. Bystyret skal ta stilling til et forslag fra kommunalråd Arne Kvalheim om blant annet å henstille til butikker i kommunale lokaler om ikke å selge porno.
 13. Både hun og Helen Bøsterud er naturligvis klar over at gjeldende straffelov er effektiv nok i kampen mot grov porno - hvis den blir brukt.
 14. De hevder at om man hadde brukt tilnærmelsesvis så megen energi på å finne disse forbryterne, som man i de seneste to år har anvendt for å stoppe utbredelsen av grov porno i den tyske bokhandel, ville man forlengst ha stoppet uvesenet.
 15. De to tar ikke standpunkt for eller imot porno, men belyser dette marked og den norske pornodebatt fra 1950tallet og frem til idag.
 16. Det er Dagbladet som skriver om porno idag.
 17. Det hele er en merkelig blanding av vold, porno og radikale synspunkter.
 18. Det var aksjonsgruppen mot porno og prostitusjon som hadde tatt initiativet overfor kommunestyret.
 19. Dette viser at stadig flere menn blir oppmerksom på at kampen mot porno ikke bare er en sak for kvinner - det angår også i aller høyeste grad menn !
 20. Efter mitt syn bringes det ikke porno i bladet.
 21. Efter påtrykk fra familien og andre som står ham nær, har han besluttet å trekke seg fra aktivt lederskap i foreningen Mannfolk mot porno.
 22. En Lillehammermann i 30årsalderen er tiltalt for utleie av video med grove scener av vold og porno.
 23. En lokal aksjonsgruppe mot spekulativ porno som har svart på annonser i bladet Aktuell Rapport, og skaffet til veie blader som er oversendt rådmannen.
 24. Fellesaksjonen har rundt om i landet tilslutning av stadig flere grupper i bevegelsen Mannfolk mot porno.
 25. For ham er ikke dette show som porno å betrakte ; han har virkelig en mening med opplegget og ser seg om efter muligheter for å få et mer klassisk tilsnitt.
 26. For oss er valget lett, vi vil at kommunen skal ta initiativ til en konkurranse under mottoet Nei til porno - ja til erotikk, poengterte hun.
 27. For å unngå såvel Tilsynet for høy moral som andre med strenge oppfatninger i moralspørsmål, vil de folkevalgte bli forelagt kontraktutkastet for godkjennelse, og park, idretts og renholdsutvalget vil da få chansen til å luke ut porno.
 28. Fylkestingsrepresentant Astrid Fagernes som har arbeidet i det tverrpolitiske utvalg, sier til Aftenposten at fylket vil trenge publikums hjelp for å komme porno og voldsomsetningen til livs.
 29. Få kvinner kjøper porno.
 30. Gustavsen har sagt at norske sosialister er mer opptatt av porno enn atomvåpen og nedrustning.
Similar words:
norporto
engporn
sweporto
norpolio
norpoeng
norpolo
norponni
Your last searches:
 1. pornoLast searches

# NAL Term
1 Flag leksikalsk
2 Flag recibir subsidio de paro
3 Flag process
4 Flag adress
5 Flag nøktern
6 Flag ryta
7 Flag Majestet
8 Flag hoste
9 Flag blink
10 Flag anquilostoma
11 Flag make able
12 Flag cricketer
13 Flag djävulsk
14 Flag detestar
15 Flag opptatt
16 Flag strikt
17 Flag bake i ovnen
18 Flag støtte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Een open deur intrappen" 244 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 437 0 2017-05-11 16:57:26
Hva er det engelske ordet for innkaster? 692 0 2017-05-01 08:29:35
Spanish verb-adverb order 441 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 433 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 494 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 567 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 1643 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 1316 0 2016-12-12 15:32:37
Helt desperat etter hjelp 1237 0 2016-12-11 16:57:32

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2017 - Page generated in 0.2107 - seconds.

mobiltelefon