logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for likevel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlikevel
enggeneral [o]: nevertheless, nonetheless, in spite of this, in spite of that
konjunksjon [o]: still, nevertheless, yet
imidlertid [o]: however, nevertheless, though, yet
tross det [o]: nevertheless, nonetheless, however, in spite of that, yet
spageneral [o]: sin embargo, no obstante, a pesar de esto
konjunksjon [o]: sin embargo
imidlertid [o]: sin embargo, no obstante, todavía
tross det [o]: sin embargo, no obstante
swegeneral [o]: likväl
Synonyms:
  1. allikevel, alt tatt i betraktning, dessuaktet, dog, enda, iallfall, ikke desto mindre, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
  2. altså, av den grunn, da, derfor, ergo, for den saks skyld, for det, fordi, følgelig, hvorfor, i den hensikt, med det for øye, på grunn av, slik, som følge av det, til tross for det
Derived terms:men likevel, allikevel
Example:
  1. Men budskapet er likevel både viktig og riktig.
  2. Jeg bestemte meg for å skrive om dette her fordi jeg ikke vet noen annen måte å få det ut på. Jeg er likevel klar over at jeg ikke vil få hjelp slik som dette. Jeg er jo anonym.
  3. Vi satser likevel videre på at skjebnen skal være greie med oss.
  4. Selv om det ikke er noen skarp grense mellom skip og båter, så er det likevel i de fleste tilfeller rimelig klart om det dreier seg om et skip eller en båt.
Similar words:
norlikevekt
norlike ved
norliketil
norlikhet
englive
norlikne
englike
Your last searches:
  1. likevelLast searches

# NAL Term
1 Flag curia
2 Flag lair
3 Flag dødstrøtt
4 Flag fundere over
5 Flag impregnate
6 Flag en su honor
7 Flag shell
8 Flag bevegende
9 Flag utstilling
10 Flag enredar
11 Flag banalt uttrykkende
12 Flag djurbur
13 Flag oppkomling
14 Flag stillas
15 Flag ringer
16 Flag consistency
17 Flag fertilize
18 Flag disinclination

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Please help me with my spanish task 104 1 2016-10-11 18:31:15
Que es tu dia normal? 968 1 2016-05-12 18:30:52
Spansk work, can someone just see over it and correct mistakes 1024 2 2016-06-01 07:09:36
Can someone please help me with this Spanish text? 905 2 2016-05-28 15:07:32
Kan noen rette denne spansk teksten? Please 972 2 2016-05-09 17:28:36
i massevis 894 1 2016-05-09 15:49:42
Spanish please help 961 2 2016-04-27 07:39:52
What does the verb "yfs" mean? 1428 1 2016-07-10 09:14:58
Translation of NAV 1405 2 2016-10-13 07:19:03
Correcte uitspraak 1499 3 2016-02-22 08:52:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Page generated in 0.1561 - seconds.

mobiltelefon