logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for likevel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlikevel
enggeneral [o]: nevertheless, nonetheless, in spite of this, in spite of that
konjunksjon [o]: still, nevertheless, yet
imidlertid [o]: however, nevertheless, though, yet
tross det [o]: nevertheless, nonetheless, however, in spite of that, yet
spageneral [o]: sin embargo, no obstante, a pesar de esto
konjunksjon [o]: sin embargo
imidlertid [o]: sin embargo, no obstante, todavía
tross det [o]: sin embargo, no obstante
swegeneral [o]: likväl
Synonyms:
  1. allikevel, alt tatt i betraktning, dessuaktet, dog, enda, iallfall, ikke desto mindre, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
  2. altså, av den grunn, da, derfor, ergo, for den saks skyld, for det, fordi, følgelig, hvorfor, i den hensikt, med det for øye, på grunn av, slik, som følge av det, til tross for det
Derived terms:men likevel, allikevel
Example:
  1. Men budskapet er likevel både viktig og riktig.
  2. Jeg bestemte meg for å skrive om dette her fordi jeg ikke vet noen annen måte å få det ut på. Jeg er likevel klar over at jeg ikke vil få hjelp slik som dette. Jeg er jo anonym.
  3. Vi satser likevel videre på at skjebnen skal være greie med oss.
  4. Selv om det ikke er noen skarp grense mellom skip og båter, så er det likevel i de fleste tilfeller rimelig klart om det dreier seg om et skip eller en båt.
Similar words:
norlikevekt
norlike ved
norliketil
norlikhet
englive
norlikne
englike
Your last searches:
  1. likevelLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag navaja de afeitar 0 seconds ago
2 Flag cernerse 1 second ago
3 Flag danza del vientre 1 second ago
4 Flag ta under sine vinger 1 second ago
5 Flag ahí está 1 second ago
6 Flag pastel de manzana 2 seconds ago
7 Flag smektende uttrykk 2 seconds ago
8 Flag besläktad med 3 seconds ago
9 Flag simma nedför 3 seconds ago
10 Flag missinformera 4 seconds ago
11 Flag estado de cuenta 4 seconds ago
12 Flag viajar a diario 4 seconds ago
13 Flag tändved 5 seconds ago
14 Flag indemnify 5 seconds ago
15 Flag svar på tiltale 5 seconds ago
16 Flag norma básica 5 seconds ago
17 Flag debajo de tierra 6 seconds ago
18 Flag själsligt sund 6 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
i massevis 40 0 2016-04-28 15:11:40
Spanish please help 92 2 2016-04-27 07:39:52
What does the verb "yfs" mean? 298 0 2016-04-05 13:29:14
Translation of NAV 537 1 2016-03-10 10:10:58
Correcte uitspraak 544 3 2016-02-22 08:52:30
mime på tysk 566 1 2016-02-04 20:56:51
Spansk, trenger hjelp 1332 3 2016-02-23 16:51:43
english 1586 2 2016-01-20 16:48:52
Å sette en rett 2467 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 3238 3 2015-07-28 12:59:23

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Page generated in 0.6523 - seconds.

mobiltelefon