logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for likevel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlikevel
enggeneral [o]: nevertheless, nonetheless, in spite of this, in spite of that
konjunksjon [o]: still, nevertheless, yet
imidlertid [o]: however, nevertheless, though, yet
tross det [o]: nevertheless, nonetheless, however, in spite of that, yet
spageneral [o]: sin embargo, no obstante, a pesar de esto
konjunksjon [o]: sin embargo
imidlertid [o]: sin embargo, no obstante, todavía
tross det [o]: sin embargo, no obstante
swegeneral [o]: likväl
Synonyms:
 1. allikevel, alt tatt i betraktning, dessuaktet, dog, enda, iallfall, ikke desto mindre, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
 2. altså, av den grunn, da, derfor, ergo, for den saks skyld, for det, fordi, følgelig, hvorfor, i den hensikt, med det for øye, på grunn av, slik, som følge av det, til tross for det
Derived terms:men likevel, allikevel
Example:
 1. Og likevel så vi ham her i kveld.
 2. Men takk likevel.
 3. Dave kommer ikke ut av fengselet på prøve likevel.
 4. Det trodde ikke vi heller, men de klarte det likevel.
 5. Du kjenner ham ikke ennå, men han er så deprimerende og likevel så guddommelig.
 6. Han lette etter deg likevel.
 7. Dere pålegger oss trygghet, men fører likevel-
 8. Selv om je g stu per død ned, kommer je g likevel ut.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
norlikevekt
norlike ved
norliketil
norlikhet
englive
norlikne
englike
Your last searches:
 1. likevelLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag ufrelse 1 second ago
2 Flag machiavellisk 2 seconds ago
3 Flag kunge i vei 3 seconds ago
4 Flag kub 4 seconds ago
5 Flag näringsämne 5 seconds ago
6 Flag aceite vegetal 8 seconds ago
7 Flag kungarike 8 seconds ago
8 Flag vasallaje 9 seconds ago
9 Flag one-time 10 seconds ago
10 Flag uplifting 11 seconds ago
11 Flag en stor mengde av 11 seconds ago
12 Flag kungafamilj 14 seconds ago
13 Flag fiks idé 14 seconds ago
14 Flag finne tonen 15 seconds ago
15 Flag sandblast 16 seconds ago
16 Flag inerme 17 seconds ago
17 Flag kungadöme 20 seconds ago
18 Flag precedent 22 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Oversette begge språk samtidig 229 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 340 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1436 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1245 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 2608 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 2631 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2198 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 2647 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 2626 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 2722 2 2014-11-27 15:15:02

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.3164 - seconds.

mobiltelefon