logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for likevel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlikevel
enggeneral [o]: nevertheless, nonetheless, in spite of this, in spite of that
konjunksjon [o]: still, nevertheless, yet
imidlertid [o]: however, nevertheless, though, yet
tross det [o]: nevertheless, nonetheless, however, in spite of that, yet
spageneral [o]: sin embargo, no obstante, a pesar de esto
konjunksjon [o]: sin embargo
imidlertid [o]: sin embargo, no obstante, todavía
tross det [o]: sin embargo, no obstante
swegeneral [o]: likväl
Synonyms:
  1. allikevel, alt tatt i betraktning, dessuaktet, dog, enda, iallfall, ikke desto mindre, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
  2. altså, av den grunn, da, derfor, ergo, for den saks skyld, for det, fordi, følgelig, hvorfor, i den hensikt, med det for øye, på grunn av, slik, som følge av det, til tross for det
Derived terms:men likevel, allikevel
Example:
  1. Men budskapet er likevel både viktig og riktig.
  2. Jeg bestemte meg for å skrive om dette her fordi jeg ikke vet noen annen måte å få det ut på. Jeg er likevel klar over at jeg ikke vil få hjelp slik som dette. Jeg er jo anonym.
  3. Vi satser likevel videre på at skjebnen skal være greie med oss.
  4. Selv om det ikke er noen skarp grense mellom skip og båter, så er det likevel i de fleste tilfeller rimelig klart om det dreier seg om et skip eller en båt.
Similar words:
norlikevekt
norlike ved
norliketil
norlikhet
englive
norlikne
englike
Your last searches:
  1. likevelLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag pensioner 0 seconds ago
2 Flag saker 0 seconds ago
3 Flag diabetisk 3 seconds ago
4 Flag enkelt brott 3 seconds ago
5 Flag vane 4 seconds ago
6 Flag alegrarse 5 seconds ago
7 Flag underleverandørskontrakt 6 seconds ago
8 Flag badajear 7 seconds ago
9 Flag division sign 7 seconds ago
10 Flag konto 8 seconds ago
11 Flag cáliz 8 seconds ago
12 Flag rayos X 9 seconds ago
13 Flag impuesto sobre la renta 9 seconds ago
14 Flag responder a una necesidad 10 seconds ago
15 Flag blind kvinne 10 seconds ago
16 Flag komma till besinning 11 seconds ago
17 Flag huevería 12 seconds ago
18 Flag hanskes med 13 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Å sette en rett 899 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 1553 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 1341 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 2447 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 2238 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 3545 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 3575 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 3054 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 3541 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 3489 2 2015-01-03 08:55:58

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.2140 - seconds.

mobiltelefon