logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mekanisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normekanisme
engtechnical [n]: mechanism
spatechnical [n]: mecanismo [m]
swetechnical [n]: mekanism
Derived terms:servomekanisme, hjulmekanisme
Example:
 1. Den innovative industriskapning er en mekanisme som har styrke og potensial nok i seg til å gi dette landet en ny god industriperiode.
 2. Efter at jeg skrev boken, er jeg blitt svært opptatt av immunstoffskiftet og psykisk mekanisme, hvordan immunstoffskiftet henger sammen med miljøbelastning og bestemte personlighetstrekk.
 3. Alkoholen er snarere en dramatisk mekanisme som får handlingen til å rulle og som eksponerer dype og oftest utilgjengelige lag i oss alle.
 4. De uønskede mønstrene utslettes ved en mekanisme som er den direkte motsetningen til innlæring.
 5. Den andre mekanisme antar at uttørringen skaper en lavere kapasitet i jordsmonnet til å holde på fuktigheten og at dette vil føre til mindre nedbør.
 6. Den tredje mulige mekanisme er at en betydelig større støvmengde i luften vil endre luftens strålingsog mikrofysiske egenskaper, slik at nedbøren vil minke.
 7. Derfor er det av største viktighet å sette inn forskning for å finne ut den nøyaktige mekanisme for misdannelser og påvise de skadelige årsaksfaktorene i miljøet, slik at kvinner kan innrette sine liv efter dette.
 8. Det hele er en mekanisme som skjer raskere og raskere - nå har jeg laget mer enn 300 hoder !
 9. Det pekes videre på at ved produksjon av informasjon om varer og tjenester av statsfinansierte organer, finnes det ingen mekanisme som hindrer at omkostningene for samfunnet blir større enn nytten ved slik produksjon.
 10. Dette er en mekanisme som er favorisert gjennom utviklinsprosessen fordi den har overlevelsesverdi for arten.
 11. Et av dem gjelder en mekanisme for bedre budsjettkontroll i EF, noe som også vil gjøre det lettere å bli enige med britene.
 12. Gruppen er satt til å lage en analyse over de politiske forhold som sikkerhetsproblemer, økonomiske og sosiale mål og finne frem til en mekanisme for å sette ut i praksis de teoretiske løsninger den måtte komme frem til.
 13. Hos ulven har denne mekanisme nådd et svært avansert nivå, gjennom en komplisert sosial struktur innen flokken.
 14. I diktaturer av Chiles type pleier denne mekanisme å virke efter oppskriften jo flere lettelser, desto flere krav.
 15. I naturens systemer eksisterer det nemlig en fint justert mekanisme som hindrer rovdyr i å utrydde sine byttedyr.
 16. Istendenfor at man gjennom en ny institusjonell mekanisme skulle omplassere en del av valutareservene, ville man på denne måte overlate til den private sektor å finne frem til den mest lønnsomme plassering av midler, uten at de trenger å gå veien om Norges Banks valutareserver.
 17. Likevel er det denne mekanisme vil skal fortsette å bruke, ja utvide.
 18. Man drømmer for å glemme, og det er en mekanisme som bør få arbeide uforstyrret.
 19. Nøyaktig avlesning av kassettens igjenværende spilletid og en fiks elektronisk mekanisme som hindrer ivrige barnefingre å ødelegge mors og fars programmering av maskinen.
 20. Og den etablerer en pålitelig mekanisme for prisfastsettelse og et marked for omsetning av selskapets aksjer.
 21. Samfunnet skulle fremstilles som en viselig innrettet mekanisme drevet av partiets positive helter.
 22. Skam er den mekanisme som holder barbariet i sjakk, sier han.
 23. Ved siden av å utvikle den nye mekanisme, har man også kommet med forslag til en stokk med moderne design og hvor lengden til bakkappen kan reguleres.
 24. Vi har allerede en utmerket mekanisme i barnetrygden.
 25. Vi oppdaget også en slags mekanisme mellom stolene foran som vi trykket på uten resultat.
 26. Å bruke blodfortynnende midler er vel og bra, men vi må ikke glemme å ta i bruk kroppens egen mekanisme.
 27. En giraff ligner en mekanisme som man har konstruert ved å sette sammen deler som kommer fra ulikeartede maskiner, men som på tross av dette fungerer utmerket.
 28. Perfeksjonering av den økonomiske mekanisme kalles det.
 29. Den mekanisme som gjør seg gjeldende med oppkjøp og fusjoner over børs, har sin årsak i at andre aktører ser at de kan gjøre det bedre.
 30. Alene forventningen om å bli smertefri i det gamle buret syntes således å være tilstrekkelig til å aktivere den innebygde, smertehemmende mekanisme som endorfinene representerer.
Similar words:
swemekanism
normekanisere
swemekanisk
normekanisk
swemekaniskt
spamecanismo
normekanikk
Your last searches:
 1. mekanismeLast searches

# NAL Term
1 Flag beleirer
2 Flag sun
3 Flag fjant
4 Flag snar til å øke
5 Flag garnera
6 Flag parsimonious
7 Flag omsyn
8 Flag dreary
9 Flag justify
10 Flag tidligere nevnte
11 Flag skit
12 Flag tidligere nevnte
13 Flag takometer
14 Flag smutsa ned
15 Flag inventar
16 Flag overensstemmelse
17 Flag förstå
18 Flag poder

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 762 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2164 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2532 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3150 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2276 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2302 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2248 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2337 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3819 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3429 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.1913 - seconds.

mobiltelefon