logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for panel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpanel
nortelevision [n]: panel [u]
construction [n]: panel [u]
technical [n]: kontrolltavle [u], kontrollbord [n]
construction [v]: panele
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: panel [m]
technical [n]: tablero de control [m], controles [mp]
construction [v]: revestir con paneles
swetelevision [n]: panel [u]
construction [n]: panel [u]
technical [n]: kontrolltavla [u], kontrollbord [n]
construction [v]: panela
Synonyms:
 1. [n]: sheet [gt], flat solid [gt]
 2. [n]: jury, committee [gt], commission [gt]
 3. [n]: venire, body [gt]
 4. [n]: body [gt]
 5. [n]: pad [gt]
 6. [n]: dialog box, window [gt]
 7. [n]: control panel, instrument panel, control board, board, electrical device [gt]
 8. [v]: decorate [gt], adorn [gt], grace [gt], ornament [gt], embellish [gt], beautify [gt]
 9. [v]: empanel, impanel, choose [gt], take [gt], select [gt], pick out [gt]
Derived terms:control panel, empanel, impanel, instrument panel, paneling, panelist, panelling, panels, solar panel, flat panel touch screen, front panel, rear panel, display panel, ethics panel, flat panel display, panel discussion, panel heating, panel light, panel truck, paneled, panellist, wall panel
Anagrams:penal, plane, nepal
Example:
 1. The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
 2. I would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
 3. A panel of experts discussed the plan.
 4. The power delivered by a one square metre solar panel is approximately one watt. Therefore it is currently difficult to harvest solar energy on a grand scale.
 5. The instrument panel has a very ergonomic layout.
 6. I was about to reply, when an almost general exclamation made us turn our eyes to the panel.
 7. Ill move the solar panel from the balcony to the roof in due course.
 8. Open the panel.
 9. Your Honor, I shall have to dismiss the entire panel.
 10. The interview panel advised Tom that they would let him know whether he got the job or not.
Results found in Norwegian dictionary
norpanel
engtelevisjon [n]: panel
construction [n]: paneling, panels, panelling, panel
spatelevisjon [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
swetelevisjon [n]: panel
Derived terms:fotpanel, panele, panelkle, paneldeltager, panelhøne, panelhøns, solpanel, brystpanel
Anagrams:plane, penal
Wiki:- Panel (fr. språk panneau, egentlig av senlat. pannus «tøystykke», «duk»), vanligvis benevning på en treskive hvor man utfører et maleri.
Example:
 1. Alt unntatt reisverk, utvendig panel og utvendig tak er gjort på dugnad.
 2. Andenæs avhandling om rettsvesenet og massemedia vil bli utgangspunkt for en debatt på juristmøtet, der det også vil være et panel som består av jurister fra de nordiske land med ulik bakgrunn.
 3. Bjørn Aaserød overtok i sin tid Aker Panel i Arendal fra Akergruppen.
 4. Bye var tilkalt som leder for et panel som besto av KNAdirektør Bjørn Døstvedt, bilbransjedirektør Eirik Høien, trafikkdirektør Olav Søfteland, kommunalråd Tove Heggen Larsen og sosiolog Tora Houg.
 5. De ble supplert av et panel av tidligere forsvarsminister Thorvald Stoltenberg, orlogskaptein Jacob Børresen og oversetteren, kontreadmiral Nils Owren.
 6. De har fått et panel med bl.a. stortingsrepresentantene Liv Aasen og Wenche Lowzow til å stille opp.
 7. De har invitert justisminister Mona Røkke og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til å delta i et panel.
 8. De nordiske land bør imidlertid, i påvente av et slikt vedtak, handle på egen hånd, heter det i uttalelsen fra høringens panel.
 9. Den er i tidens løp blitt kledd med panel utvendig, men innvendig rommer den som andre stavkirker mange verdier.
 10. Den var grei og ganske påkostet, med pent panel og røffe tekstiler i varme farver.
 11. Der vil et panel av fylkespolitikere som sitter i SLs styre møte frem, og det er håp om at også samferdselssjefen i Akershus og direktøren i SL vil være tilstede.
 12. Det samme gjelder ny ytterdør, nytt panel på nordveggen, en liten terrasse på solsiden, flaggstang, ny vannledning ut av hytta osv.
 13. Det vil bli satset på klær av naturfibre som lin og silke, på slanke modeller av skjørt med skjult panel foran - og store blousoner.
 14. Dette kommer tydelig til syne i de begrunnelser folk gir for hvorfor de legger nytt panel på gangen eller skifter ut kjøkkenet.
 15. Efter en omvisning i Asker og Bærums Budstikkes nye avishus, der man så spesielt på studioet hvor TVstikka skal sendes fra, tok et panel bestående av statsråd Lars Roar Langslet, Askers ordfører Eyvind W. Wang, redaktør Rolf Kluge og Teletransmisjons Kjell Rogne, for seg problemer og fremtidige planer for lokale fjernsynssendinger.
 16. Efter min oppfatning må det norske hjem, med alt sitt panel, nye gulvbelegg, potteplanter og bilder, være en sentral del av våre dagers folkelige kultur.
 17. En bodega med virkelige tradisjoner, hvor hver sten, hver bit panel og hver gulvplanke hadde sin historie å fortelle.
 18. Et bredt panel skal komme med innlegg, og møtet er åpent for alle interesserte.
 19. Et internasjonalt panel avholder torsdag et symposium i Oslo for å rette søkelyset mot kampanjen for å fryse antallet atomvåpen i verden.
 20. Et panel i direkte overføring fra Washington D.C. diskuterte fremtidens medisinske utdannelse med et panel i Oslo.
 21. Et panel ledet av Per Øyvind Heradstveit skal utspørre lederne for Televerket, NSB, Arbeidsdirektoratet, Prisdirektoratet, Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket.
 22. Eventuelle vinkeljern kan settes opp på den opprinnelige veggen under vinduet før isolering og panel settes opp.
 23. Fjernsynsprogrammene skal følges opp av noen innringningsprogrammer i radio, der et panel besvarer spørsmål.
 24. Fordi ventilasjon, drenering og kontroll av fuktigheten er av stor betydning for selve kompostdannelsen, har denne bingen luftventiler i hvert panel.
 25. Fredag vil et panel drøfte Fredsarbeidets fremtid.
 26. Her var det kun Fr.p. og Kr.F. som var villig til å møte i panel med sine politiske standpunkter, sammen med næringen og andre organisasjoner.
 27. Hva er det offentliges oppgaver i fremtiden og hvordan skal de finansieres, ble det spurt til et panel bestående av Bjerke, statssekretær Erling Eide, stortingsrepresentant Petter Thomassen og Karen Helle, som er økonomisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
 28. I det innledende panel sitter Margaret Johansen, Idalou Larsen, Aase Gjerdrum og Tor Edvin Dahl.
 29. I et innledende panel sitter forleggeren Knut Johansen, forfatterinnen Sissel LangeNilsen, kritikeren Kjell Olaf Jensen og Christian Sundby, som representerer bokleserne.
 30. I et panel av bypolitikere var det bare representantene fra Arbeiderpartiet, og Høyre som ikke angrep planene.
Results found in Spanish dictionary
spapanel
engconstruction [n]: panel
norconstruction [n]: panel [u]
sweconstruction [n]: panel [u]
Synonyms:
 1. afiche, cartel, pasquín, letrero, cartelera, rótulo
 2. lienzo, muro, pared, fachada, muralla, paramento
Derived terms:miembro de un panel, panel de concursantes, panel de instrumentos, panel de madera conglomerada, panel solar, paneles, revestir con paneles, panel frontal, panel posterior
Anagrams:penal
Wiki:Un panel (de expertos) es una reunión dedicada a la puesta en común y actualización de un tema concreto, fijado con antelación a la reunión del panel. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de «panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre la cuestión. Algunas veces, en la reunión de un panel se admite, como observadores, a personas ajenas al panel; este público puede realizar preguntas para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel.
Example:Intentar abrir el panel fue inútil.|La podemos manejar manualmente, necesito el panel de control.|¿Podemos montar el panel de a bordo?|Cuidado con el panel.|¡Así que toda la maldita nave es como un panel solar!|Los cables rojos del panel de control, aquí.|Ve al panel detrás de la máquina.|El panel de luces está en el balcón.|Tienes que encontrar el panel de la sala de calderas.|Lo siento, panel, los engañaron.
Results found in Swedish dictionary
swepanel
engtelevision [n]: panel
construction [n]: paneling, panels, panelling, panel
nortelevision [n]: panel
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
Derived terms:fotpanel, panela, panelbräda, paneldeltagare, panelhöna, panelhöns, solpanel
Wiki:Panel, beklädnad eller fyllning av trämaterial, ofta en väggbeklädnad som helt eller delvis täcker väggen och ramas in och indelas i fält av lister. Paneler kan finnas på både ytter- och innerväggar, de kan antingen vara liggande eller stående och finns i flera olika utföranden, benämnda efter hur man skarvar bräderna. I högreståndsbyggnader kan de interiöra panelerna uppnå en mycket hög variationsrikedom där de oftast går mot det mer ornamentala.
Similar words:
engpane
spapanal
engpanels
spapapel
swepanela
norpanele
engpants
Your last searches:
 1. panelLast searches

# NAL Term
1 Flag vagancia
2 Flag tyll
3 Flag klø seg
4 Flag sacar
5 Flag rive
6 Flag unfamiliar
7 Flag avläsa
8 Flag ripe seg
9 Flag skramme
10 Flag afear
11 Flag criticism
12 Flag spekne
13 Flag prevalent
14 Flag smørøye
15 Flag så att säga
16 Flag kollasjonering
17 Flag como quien dice
18 Flag abominar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
???????????????? ?? ???????? "??????" ?????????? 21 0 2018-06-21 06:45:13
retired / pensjonist 986 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2391 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2867 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3571 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2587 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2597 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2466 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2674 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 4159 1 2017-01-30 20:32:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.4572 - seconds.

mobiltelefon