logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for panel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpanel
nortelevision [n]: panel [u]
construction [n]: panel [u]
technical [n]: kontrolltavle [u], kontrollbord [n]
construction [v]: panele
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: panel [m]
technical [n]: tablero de control [m], controles [mp]
construction [v]: revestir con paneles
swetelevision [n]: panel [u]
construction [n]: panel [u]
technical [n]: kontrolltavla [u], kontrollbord [n]
construction [v]: panela
Synonyms:
 1. [n]: sheet [gt], flat solid [gt]
 2. [n]: jury, committee [gt], commission [gt]
 3. [n]: venire, body [gt]
 4. [n]: body [gt]
 5. [n]: pad [gt]
 6. [n]: dialog box, window [gt]
 7. [n]: control panel, instrument panel, control board, board, electrical device [gt]
 8. [v]: decorate [gt], adorn [gt], grace [gt], ornament [gt], embellish [gt], beautify [gt]
 9. [v]: empanel, impanel, choose [gt], take [gt], select [gt], pick out [gt]
Derived terms:control panel, empanel, impanel, instrument panel, paneling, panelist, panelling, panels, solar panel, flat panel touch screen, front panel, rear panel, display panel, ethics panel, flat panel display, panel discussion, panel heating, panel light, panel truck, paneled, panellist, wall panel
Anagrams:penal, plane, nepal
Example:
 1. I can override her manually, but I need that control panel.
 2. This is probably the most sickening, disturbing panel in the story.
 3. But can we at least proceed with the instrument panel?
 4. Watch the panel.
 5. We have to repair this panel quickly.
 6. So this whole damn ship is like a big, old solar panel.
 7. He had to have a van or panel truck
 8. I have 30 seconds to put my key in the alarm panel, then I enter my code.
 9. Listen well Scarlet, find the control panel within that room
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Norwegian dictionary
norpanel
engtelevisjon [n]: panel
construction [n]: paneling, panels, panelling, panel
spatelevisjon [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
swetelevisjon [n]: panel
Derived terms:fotpanel, panele, panelkle, paneldeltager, panelhøne, panelhøns, solpanel, brystpanel
Anagrams:plane, penal
Wiki:- Panel (fr. språk panneau, egentlig av senlat. pannus «tøystykke», «duk»), vanligvis benevning på en treskive hvor man utfører et maleri.
Example:
 1. Finn hovedtavlebryterne på panel 11.
 2. Senatets etterretningskomite autoriserte et panel til å undersøke problemet.
 3. Men den har panel som gjør at den blir usynlig.
 4. Vores panel af lokale og professionelle haveeksperter -
 5. Mitt panel viser et grønt kryss.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Spanish dictionary
spapanel
engconstruction [n]: panel
norconstruction [n]: panel [u]
sweconstruction [n]: panel [u]
Synonyms:
 1. afiche, cartel, pasquín, letrero, cartelera, rótulo
 2. lienzo, muro, pared, fachada, muralla, paramento
Derived terms:miembro de un panel, panel de concursantes, panel de instrumentos, panel de madera conglomerada, panel solar, paneles, revestir con paneles, panel frontal, panel posterior
Anagrams:penal
Wiki:Un panel (de expertos) es una reunión dedicada a la puesta en común y actualización de un tema concreto, fijado con antelación a la reunión del panel. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de «panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre la cuestión. Algunas veces, en la reunión de un panel se admite, como observadores, a personas ajenas al panel; este público puede realizar preguntas para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel.
Example:
 1. Intentar abrir el panel fue inútil.
 2. La podemos manejar manualmente, necesito el panel de control.
 3. ¿Podemos montar el panel de a bordo?
 4. Cuidado con el panel.
 5. ¡Así que toda la maldita nave es como un panel solar!
 6. Los cables rojos del panel de control, aquí.
 7. Ve al panel detrás de la máquina.
 8. El panel de luces está en el balcón.
 9. Tienes que encontrar el panel de la sala de calderas.
 10. Lo siento, panel, los engañaron.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Swedish dictionary
swepanel
engtelevision [n]: panel
construction [n]: paneling, panels, panelling, panel
nortelevision [n]: panel
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
construction [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
Derived terms:fotpanel, panela, panelbräda, paneldeltagare, panelhöna, panelhöns, solpanel
Wiki:Panel, beklädnad eller fyllning av trämaterial, ofta en väggbeklädnad som helt eller delvis täcker väggen och ramas in och indelas i fält av lister. Paneler kan finnas på både ytter- och innerväggar, de kan antingen vara liggande eller stående och finns i flera olika utföranden, benämnda efter hur man skarvar bräderna. I högreståndsbyggnader kan de interiöra panelerna uppnå en mycket hög variationsrikedom där de oftast går mot det mer ornamentala.
Example:
 1. Omkring 2 000 dollar per panel.
 2. Ikväll har vi med oss en panel.
 3. Hitta huvudkretsbrytarna pâ panel 1 1 .
 4. Det är en panel där uppe.
 5. PANEL FÖR VATTENTÄTA DÖRRAR
 6. Därför sitter dom aldrig med i någon panel som oss.
 7. I dont think thats the panel.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
engpane
spapanal
engpanels
spapapel
swepanela
norpanele
engpants
Your last searches:
 1. panelLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag menú de visualización 3 seconds ago
2 Flag curita 5 seconds ago
3 Flag havnearbeider 6 seconds ago
4 Flag anthill 6 seconds ago
5 Flag sit up 7 seconds ago
6 Flag spegel 7 seconds ago
7 Flag storslagen 8 seconds ago
8 Flag full 8 seconds ago
9 Flag cuchufleta 8 seconds ago
10 Flag men's outfitter's store 9 seconds ago
11 Flag renskrive 9 seconds ago
12 Flag demagógico 9 seconds ago
13 Flag spänna fast 9 seconds ago
14 Flag strekk 10 seconds ago
15 Flag hare 10 seconds ago
16 Flag elektronikk 10 seconds ago
17 Flag likestilling 11 seconds ago
18 Flag pagan 11 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Oversette begge språk samtidig 233 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 346 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1441 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1249 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 2609 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 2636 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2201 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 2650 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 2630 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 2726 2 2014-11-27 15:15:02

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.1699 - seconds.

mobiltelefon