logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for parole:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engparole
norlaw [n]: vilkårlig frifinnelse [u]
law [v]: vilkårlig frigi
spalaw [n]: libertad condicional [f]
law [v]: poner en libertad condicional
swelaw [n]: villkorlig frigivning [u]
law [v]: villkorligt frigiva
Synonyms:
 1. [n]: word, word of honor, promise [gt]
 2. [n]: password, watchword, word, countersign, positive identification [gt], secret [gt], arcanum [gt]
 3. [n]: liberation [gt], release [gt], freeing [gt]
 4. [v]: free [gt], liberate [gt], release [gt], unloose [gt], unloosen [gt], loose [gt]
Derived terms:parolee
Wiki:Parole may have different meanings depending on the field and judiciary system. All of the meanings originated from the French parole (""voice"", ""spoken word""). Following its use in late-resurrected Anglo-French chivalric practice, the term became associated with the release of prisoners based on prisoners giving their word of honor to abide by certain restrictions.
Example:
 1. For the crime of first degree murder this court hereby sentences you to life in prison without the possibility of parole.
 2. Tom was sentenced to life in prison without parole.
 3. Tom was sentenced to life without parole.
 4. Toms parole conditions require him to report to the police once a week.
 5. Tom got his parole.
 6. Tom will be eligible for parole in five years.
 7. Im on parole.
Results found in Norwegian dictionary
norparole
enggeneral [n]: watchword
spageneral [n]: contraseña [f]
swegeneral [n]: paroll
Synonyms:befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, påbud, pålegg, vilje
Example:
 1. Norge for nordmenn var partiets parole i valgkampen.
 2. Er det mulig at krav om at forhandlingene i Geneve gjenopptas kan få status som egen parole ?
 3. Jeg har ingen problemer med å stille meg under en parole mot voldspornografi, eventuelt i tog med Kvinnefronten, sier han, men medgir at han er mer i tvil når det gjelder pornografi generelt.
 4. Jeg vet ikke om påstandene medfører riktighet, men jeg fant grunn til å ta forholdet opp med politikorpset på en parole.
 5. Nå gjelder det å fremstå for velgerne som et forenet parti, lød det fra Jackson, en parole som kommer til å gå igjen fra mange hold på nominasjonsmøtet i San Francisco.
 6. Angrep er det beste forsvar, lyder en gammel parole.
 7. Da jeg fikk vite dette tidlig ivinter, fant jeg opplysningene såpass alvorlige at jeg tok forholdet opp på en parole hvor de aller fleste embeds og tjenestemenn ved politikammeret var tilstede.
 8. De som måtte mene at Norge bør ga ut av NATO - og som advokat Sverdrup selvfølgelig vet er ikke dette Nei til atomvåpens parole - får eventuelt svare for seg selv, men for oss i Nta er det overhodet ingen sammenheng mellom Treholtsaken og vår egen strategi.
 9. Dette er siste parole i Dagsrevyredaksjonen, som torsdag kveld tilkalte Veggdyrkontrollen og utstyrte seg med motgift i tilfelle ondsinnet angrep.
 10. Dette siste vil jo berøre sonespørsmålet, eftersom også denne parole betinger at Norge forlater NATOs atomvåpenstrategi.
 11. Efter ankomsten der ble det forsøkt overlevert en parole til den indiske ambassadør, men ingen var tilstede i bygningen.
 12. Et unntak for 1912 - da slo man til med Karl Marx og hans parole.
 13. For eksempel, en gift kvinne følger humanetisk parole og forfører en mann.
 14. Han påpeker at sonespørsmålet allikevel ikke vil bli Nei til atomvåpens fremste parole i tiden som kommer.
 15. I religiøs sammenheng har tesen ingen funksjon som parole.
 16. Ingen efterlever en slik parole selv, naturligvis, og ingen venter at andre skal gjøre det heller.
 17. Norge ut av NATO er en gammel parole innen Fredsbevegelsen - like gammel som NATO selv.
 18. Når det gjelder Sognsvannsområdet må der være en klar parole : ikke noesomhelst mere anlegg og arrangement ovenfor bommen ved nedgangen til vannet.
 19. Politimester Rolf Solem tok opp de samme forhold på en parole tidlig sist vinter.
 20. På en plakat utformet som et parole og kampskrift maner organisasjonen til større bevissthet om elevers rettigheter på videregående skoler.
 21. Reaksjonen blant togdeltagerne 24. oktober på vår parole og løpesedler viser at det er nokså mange som er enige med oss i dette blant fredsbevegelsens fotfolk.
 22. Regjeringens parole som dessverre ikke gjelder i resten av ØstEuropa, er at varetilgangen skal overstige folkets pengereserver.
 23. SKIFORENINGEN - bli medlem, lyder en parole.
 24. Sikkerhet fremfor alt var nok en dårlig parole denne gang.
 25. Vi har vel alle iblant som Goethes unge Werther opplevd Weltschmerz, men smerten er blitt uutholdelig hvis den unge piken fra VestBerlin med sin parole Å være ung er for jævlig står som representant for mange ungdommer.
 26. Dette var egentlig en fruktbar parole, fordi man lærte masse om de nære omgivelser som det var mulig å utforske, i stedet for å gruble over det hinsidige som de var avskåret fra å finne ut noe særlig om.
 27. Hemvård istället för vårdhem var Ivar LoJohanssons parole.
 28. På denne tid hadde mange danske stalinister allerede foretatt sine pilegrimsferder til det sosialistiske paradis, og deres reiseinntrykk er i full overensstemmelse med førerens parole.
 29. Den er stokk konservativ, fastslår han, og minner om Ibsens og doktor Stockmans parole i den sammenheng, også mesterens ordtak om at det er av mindre betydning om en seier ble vunnet gjennom sannhet eller løgn.
 30. Er det fra Arbeiderpartiet utgått en parole om å være sur ? spør Høyres formann Erling Norvik.
Similar words:
sweparoll
sweparodi
spapajote
norpadle
engpatrol
engpale
engpaddle
Your last searches:
 1. paroleLast searches

# NAL Term
1 Flag inept
2 Flag avlägga
3 Flag establecerse en
4 Flag tro
5 Flag pense
6 Flag Skytten
7 Flag livsvarig
8 Flag laugh at
9 Flag papermaking
10 Flag tilbakeføre
11 Flag tilbakeføre
12 Flag de utvalgte
13 Flag gest
14 Flag trist
15 Flag overrun
16 Flag forskrift
17 Flag attakere
18 Flag resistor

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 964 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2364 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2838 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3526 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2571 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2580 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2447 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2646 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 4129 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3609 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.2831 - seconds.

mobiltelefon