logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for partisan:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpartisan
norbehavior [a]: partisk
military - man [n]: partisan [u]
military - woman [n]: partisan [u]
spabehavior [a]: partidario
military - man [n]: partidario [m]
military - woman [n]: partidaria [f]
swebehavior [a]: partisk
military - man [n]: partisan [u]
military - woman [n]: partisan [u]
Synonyms:
 1. [adj]: partizan, party-spirited [st], tendentious [st], tendencious [st]
 2. [adj]: denominational, sectarian [st]
 3. [n]: zealot, drumbeater, advocate [gt], advocator [gt], proponent [gt], exponent [gt]
 4. [n]: enthusiast, partizan, supporter [gt], protagonist [gt], champion [gt], admirer [gt], booster [gt], friend [gt]
 5. [n]: partizan, pike [gt]
antonyms:
 1. [adj]: nonpartisan
 2. [n]: nonpartisan
Derived terms:bipartisan, partisanship, band of partisans, nonpartisan, nonpartisanship
Anagrams:aspirant, spartina
Results found in Norwegian dictionary
norpartisan
engmilitær - mann [n]: partisan
militær - kvinne [n]: partisan
spamilitær - mann [n]: partidario [m]
militær - kvinne [n]: partidaria [f]
swemilitær - mann [n]: partisan
Anagrams:aspirant
Wiki:En partisan er et medlem av en irregulær militærstyrke dannet for å motsette seg kontrollen til en fremmed makt i et område eller av en okkupasjonsarmé. Begrepet brukes bl.a. om medlemmer av motstandsbevegelser som motsatte seg den tyske okkupasjonsmakten i flere land under andre verdenskrig eller de som etter krigen kjempet mot Sovjetunionens kommunistregimer i Øst-Europa.
Example:
 1. Forsvarsdepartementet tildelte fredag Trygve Eriksen deltagermedaljen for hans innsats som partisan under den annen verdenskrig.
 2. Hun var Krokskogens første partisan og sprang over Krokskogen under svenskekrigen i 1718 og klarte å villlede svenskene under Kong Karl XII.
 3. Rennet er viet minnet om Kari Hiran, Krokskogen første partisan, som lurte svenske tropper på villspor i 1716.
 4. Under sin tid som partisan var Trygve Eriksen sjef for en partisangruppe som var stasjonert ved Berlevåg.
 5. Men han vokste opp i San Remo, var med som kommunistisk partisan i den annen verdenskrig, og var med i kommunistpartiet til 1957, da han gikk ut efter den sovjetiske invasjonen i Ungarn.
Results found in Swedish dictionary
swepartisan
engmilitärisk - man [n]: partisan
militärisk - kvinna [n]: partisan
normilitärisk - man [n]: partisan
spamilitärisk - man [n]: partidario [m]
militärisk - kvinna [n]: partidaria [f]
Anagrams:aspirant
Similar words:
swepartisk
sweparmesan
norparmesan
engpartial
norpartisk
norparti
norpartiånd
Your last searches:
 1. partisanLast searches

# NAL Term
1 Flag rascal
2 Flag skrelle
3 Flag eneste
4 Flag hairy
5 Flag stoke
6 Flag hacer footing
7 Flag boca de riego
8 Flag práctico
9 Flag kjennskap
10 Flag llamarse
11 Flag brennbart emne
12 Flag adamant
13 Flag alvorlig
14 Flag bokhvete
15 Flag fusjonere
16 Flag hett temperament
17 Flag teletypewriter
18 Flag gamecock

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Een open deur intrappen" 1129 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 1335 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 1752 2 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 1257 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 1245 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 1297 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 1319 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 2585 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 2225 0 2016-12-12 15:32:37
Helt desperat etter hjelp 2189 0 2016-12-11 16:57:32

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2017 - Page generated in 0.2387 - seconds.

mobiltelefon