logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for paternalism:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpaternalism
norgeneral [n]: paternalisme [u]
spageneral [n]: paternalismo [m]
swegeneral [n]: paternalism [u]
Synonyms:[n]: attitude [gt], mental attitude [gt]
Wiki:Paternalism refers to an attitude or a policy reminiscent of the hierarchic pattern of a family based on patriarchy. The term may be used derogatorily to characterize attitudes or political systems that are thought to deprive individuals of freedom and responsibility, only nominally serving their interests, while in fact pursuing another agenda which is directly against the interests of the individuals.
Results found in Swedish dictionary
swepaternalism
enggeneral [n]: paternalism
norgeneral [n]: paternalisme
spageneral [n]: paternalismo [m]
Wiki:Paternalism (av latinets pater, ""fader"") syftar vanligtvis på en attityd eller princip som, i likhet med en patriarkalisk familjehierarki där ""fadern"" fattar beslut åt ""barnen"", gör gällande att en eller flera beslutsfattare har rätt att till viss del styra andras liv för deras eget bästa, även om det strider mot de berördas egna önskemål. Paternalism bygger på antagandet att fadersfiguren eller förmyndaren ser till de beskyddades väl och är mer förmögen att främja detta än de beskyddade själva. Uttrycket används ibland nedsättande för att karaktärisera attityder eller politiska system som utger sig för att värna om individers intressen, men som anses begränsa dessa individers frihet.
Similar words:
norpaternalisme
engpaternal
engpaternity
swepatriotism
engpatriotism
swepanteism
spapaperas
Your last searches:
  1. paternalismLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag sykelønn 0 seconds ago
2 Flag payday 1 second ago
3 Flag selvfølelse 1 second ago
4 Flag pantförskrivning 3 seconds ago
5 Flag Caesarian 4 seconds ago
6 Flag compactness 4 seconds ago
7 Flag broskskiva 4 seconds ago
8 Flag stenk 6 seconds ago
9 Flag fullständig 7 seconds ago
10 Flag manchester 8 seconds ago
11 Flag fast egendom 8 seconds ago
12 Flag slang 9 seconds ago
13 Flag slumkvarter 9 seconds ago
14 Flag funámbulo 10 seconds ago
15 Flag ekstravagant 10 seconds ago
16 Flag uplift 12 seconds ago
17 Flag afrentar 12 seconds ago
18 Flag skjøteapparat 13 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Å sette en rett 288 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 1022 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 920 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1991 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1803 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 3136 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 3171 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2686 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 3138 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 3107 2 2015-01-03 08:55:58

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.2460 - seconds.

mobiltelefon