logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for paternalism:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engpaternalism
norgeneral [n]: paternalisme [u]
spageneral [n]: paternalismo [m]
swegeneral [n]: paternalism [u]
Synonyms:[n]: attitude [gt], mental attitude [gt]
Wiki:Paternalism refers to an attitude or a policy reminiscent of the hierarchic pattern of a family based on patriarchy. The term may be used derogatorily to characterize attitudes or political systems that are thought to deprive individuals of freedom and responsibility, only nominally serving their interests, while in fact pursuing another agenda which is directly against the interests of the individuals.
Results found in Swedish dictionary
swepaternalism
enggeneral [n]: paternalism
norgeneral [n]: paternalisme
spageneral [n]: paternalismo [m]
Wiki:Paternalism (av latinets pater, ""fader"") syftar vanligtvis på en attityd eller princip som, i likhet med en patriarkalisk familjehierarki där ""fadern"" fattar beslut åt ""barnen"", gör gällande att en eller flera beslutsfattare har rätt att till viss del styra andras liv för deras eget bästa, även om det strider mot de berördas egna önskemål. Paternalism bygger på antagandet att fadersfiguren eller förmyndaren ser till de beskyddades väl och är mer förmögen att främja detta än de beskyddade själva. Uttrycket används ibland nedsättande för att karaktärisera attityder eller politiska system som utger sig för att värna om individers intressen, men som anses begränsa dessa individers frihet.
Similar words:
norpaternalisme
engpaternal
engpaternity
swepatriotism
engpatriotism
swepanteism
spapaperas
Your last searches:
  1. paternalismLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag premises 0 seconds ago
2 Flag spyle 1 second ago
3 Flag campo petrolífero 1 second ago
4 Flag absorber 2 seconds ago
5 Flag sunlamp 2 seconds ago
6 Flag infame 2 seconds ago
7 Flag ilsk 2 seconds ago
8 Flag ha medgang 3 seconds ago
9 Flag corchea 4 seconds ago
10 Flag full-size 5 seconds ago
11 Flag innkomme 5 seconds ago
12 Flag biltilsynet 5 seconds ago
13 Flag hobo 6 seconds ago
14 Flag framskrittskvinne 6 seconds ago
15 Flag innstramme 7 seconds ago
16 Flag i begynnelsen 8 seconds ago
17 Flag stava 9 seconds ago
18 Flag gi uttrykk for 9 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
mime på tysk 64 1 2016-02-04 20:56:51
Spansk, trenger hjelp 812 1 2015-12-28 00:00:15
english 1031 2 2016-01-20 16:48:52
Å sette en rett 1960 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 2703 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 2277 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 3310 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 3265 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 4601 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 4493 5 2015-05-17 21:53:23

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Page generated in 0.2818 - seconds.

mobiltelefon