logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmocin [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: vsen
Synonyms:
 1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmlle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
 2. avdeling, byr, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
 3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
 4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, srpreg, temperament, type
 5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, nd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:
 1. Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.
 2. Et stort vesen.
 3. Men mennesket er et seksuelt vesen.
 4. Et forskrekkelig vesen.
 5. Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:
 6. Man kan ikke unnslippe universets vesen.
 7. De er jo snn et unnselig vesen.
 8. Den tjuende mten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.
 9. Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spavejez
engvexed
norveke
swevesper
norverden
spaveneno
spaverse
Your last searches:
 1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag motor scooter 0 seconds ago
2 Flag endre 0 seconds ago
3 Flag overfldig 0 seconds ago
4 Flag rde rips 1 second ago
5 Flag rideskole 1 second ago
6 Flag svare p 2 seconds ago
7 Flag bobby pin 4 seconds ago
8 Flag alpin 5 seconds ago
9 Flag oppmuntring 5 seconds ago
10 Flag skihopp 7 seconds ago
11 Flag gjennomfre 8 seconds ago
12 Flag emisjon 8 seconds ago
13 Flag likes 9 seconds ago
14 Flag blood vessel 10 seconds ago
15 Flag utgift 11 seconds ago
16 Flag business manager 11 seconds ago
17 Flag vederstyggelighet 12 seconds ago
18 Flag dejar una profunda huella 12 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Hjelp til tysk-norsk oversttelse 9700 3 2014-10-15 07:28:16
hva er 1721 1 2014-08-04 05:21:58
Do fries go with that shake? 6321 4 2014-04-13 23:32:43
Hvilken fisk? 2217 4 2014-03-05 12:10:53
Noen interesert om utveksle sprk? :) 2568 1 2014-01-20 18:57:04
Verbo: mugir 2339 1 2014-01-05 15:42:51
Hopper 3336 1 2013-12-21 18:39:41
Oversette teknisk engelsk til norsk. 4656 2 2014-01-21 08:56:38
Hjelp med oversette fikse spansk tekst - til perfektum 8052 2 2013-09-26 18:39:57
Hjelp med oversette til Spansk 5061 8 2013-11-27 14:44:49

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2014 - Page generated in 0.0633 - seconds.

mobiltelefon