logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmoción [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: väsen
Synonyms:
  1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
  2. avdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
  3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
  4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, type
  5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, ånd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.|Et stort vesen.|Men mennesket er et seksuelt vesen.|Et forskrekkelig vesen.|Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:|for å reflektere de mer groteske sidene av deres vesen.|Man kan ikke unnslippe universets vesen.|De er jo sånn et unnselig vesen.|Den tjuende måten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.|Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Similar words:
spaveneno
norverden
swevete
norveke
norvege
engvein
norveksel
Your last searches:
  1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag skilja åt 6 seconds ago
2 Flag recurrir 8 seconds ago
3 Flag riklig 13 seconds ago
4 Flag uoppfylt 15 seconds ago
5 Flag overtid 17 seconds ago
6 Flag ahumar 21 seconds ago
7 Flag comisar 22 seconds ago
8 Flag ash can 25 seconds ago
9 Flag enorm 29 seconds ago
10 Flag dominion 32 seconds ago
11 Flag agua oxigenada 32 seconds ago
12 Flag under forutsettning at 37 seconds ago
13 Flag lordly 38 seconds ago
14 Flag fabulere 39 seconds ago
15 Flag sikta till 40 seconds ago
16 Flag autor 41 seconds ago
17 Flag medeltida 42 seconds ago
18 Flag ha tilltro till 42 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Que es tu dia normal? 472 1 2016-05-12 18:30:52
Spansk work, can someone just see over it and correct mistakes 496 2 2016-06-01 07:09:36
Can someone please help me with this Spanish text? 436 2 2016-05-28 15:07:32
Kan noen rette denne spansk teksten? Please 462 2 2016-05-09 17:28:36
i massevis 466 1 2016-05-09 15:49:42
Spanish please help 526 2 2016-04-27 07:39:52
What does the verb "yfs" mean? 919 1 2016-07-10 09:14:58
Translation of NAV 963 1 2016-03-10 10:10:58
Correcte uitspraak 968 3 2016-02-22 08:52:30
mime på tysk 989 1 2016-02-04 20:56:51

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Page generated in 0.1584 - seconds.

mobiltelefon