logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmoción [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: väsen
Synonyms:
 1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
 2. avdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
 3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
 4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, type
 5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, ånd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:
 1. Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.
 2. Et stort vesen.
 3. Men mennesket er et seksuelt vesen.
 4. Et forskrekkelig vesen.
 5. Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:
 6. Man kan ikke unnslippe universets vesen.
 7. De er jo sånn et unnselig vesen.
 8. Den tjuende måten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.
 9. Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spaveneno
norverden
swevete
norveke
norvege
engvein
norveksel
Your last searches:
 1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag niende 1 second ago
2 Flag on death row 2 seconds ago
3 Flag meierske 3 seconds ago
4 Flag skrukkefri 4 seconds ago
5 Flag turn down 4 seconds ago
6 Flag pronounce against 5 seconds ago
7 Flag inference 5 seconds ago
8 Flag inhibere 5 seconds ago
9 Flag abbor 6 seconds ago
10 Flag grensetilfelle 7 seconds ago
11 Flag elskverdig 9 seconds ago
12 Flag caption 9 seconds ago
13 Flag fysionomi 10 seconds ago
14 Flag liaison 10 seconds ago
15 Flag proppa i sig 10 seconds ago
16 Flag i kveld 11 seconds ago
17 Flag fars dag 11 seconds ago
18 Flag fasten up 12 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gammel EasyTrans Admin 636 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 794 4 2015-04-01 10:34:28
Ringstikk 661 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 1165 2 2015-02-03 16:02:17
Reimbursable på norsk? 1281 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 1617 2 2014-11-27 15:15:02
Tysk ordbok 1008 2 2014-11-27 15:02:15
Hjelp til tysk-norsk oversttelse 13836 4 2014-11-26 22:35:30
hva er 3170 2 2015-03-15 21:24:04
Do fries go with that shake? 7464 4 2014-04-13 23:32:43

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.2691 - seconds.

mobiltelefon