logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmoción [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: väsen
Synonyms:
 1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
 2. avdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
 3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
 4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, type
 5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, ånd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:
 1. Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.
 2. Et stort vesen.
 3. Men mennesket er et seksuelt vesen.
 4. Et forskrekkelig vesen.
 5. Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:
 6. Man kan ikke unnslippe universets vesen.
 7. De er jo sånn et unnselig vesen.
 8. Den tjuende måten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.
 9. Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spaveneno
norverden
swevete
norveke
norvege
engvein
norveksel
Your last searches:
 1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag ulikeartet 1 second ago
2 Flag oak 3 seconds ago
3 Flag obviousness 3 seconds ago
4 Flag pata delantera 4 seconds ago
5 Flag krav 4 seconds ago
6 Flag opposing team 12 seconds ago
7 Flag make 12 seconds ago
8 Flag flexuose 13 seconds ago
9 Flag drill 15 seconds ago
10 Flag paprika 18 seconds ago
11 Flag herring 22 seconds ago
12 Flag underdånighet 27 seconds ago
13 Flag ögna 27 seconds ago
14 Flag flette 27 seconds ago
15 Flag besatt 27 seconds ago
16 Flag skarp 29 seconds ago
17 Flag sykdomshistorie 32 seconds ago
18 Flag bakende 33 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Oversette begge språk samtidig 354 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 430 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1519 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1328 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 2681 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 2719 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2270 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 2718 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 2696 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 2789 2 2014-11-27 15:15:02

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.1930 - seconds.

mobiltelefon