logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmoción [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: väsen
Synonyms:
  1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
  2. avdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
  3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
  4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, temperament, type
  5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, ånd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.|Et stort vesen.|Men mennesket er et seksuelt vesen.|Et forskrekkelig vesen.|Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:|for å reflektere de mer groteske sidene av deres vesen.|Man kan ikke unnslippe universets vesen.|De er jo sånn et unnselig vesen.|Den tjuende måten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.|Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Similar words:
spaveneno
norverden
swevete
norveke
norvege
engvein
norveksel
Your last searches:
  1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag fortrolig 1 second ago
2 Flag devolver 2 seconds ago
3 Flag aprobación 5 seconds ago
4 Flag tarvlig 7 seconds ago
5 Flag tinge 10 seconds ago
6 Flag ytlig 13 seconds ago
7 Flag surrealismo 17 seconds ago
8 Flag slingra sig in i 19 seconds ago
9 Flag acercarse 23 seconds ago
10 Flag avleda 25 seconds ago
11 Flag performance 27 seconds ago
12 Flag state 28 seconds ago
13 Flag konsist 31 seconds ago
14 Flag postverk 31 seconds ago
15 Flag gimnasia 33 seconds ago
16 Flag postmann 34 seconds ago
17 Flag innebär 36 seconds ago
18 Flag veileder 37 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Å sette en rett 140 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 914 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 827 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1899 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1709 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 3043 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 3087 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2599 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 3055 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 3029 2 2015-01-03 08:55:58

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.2636 - seconds.

mobiltelefon