logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvesen
engvesen [n]: living being, being, living thing
oppheting [n]: fuss, scene, ado
spavesen [n]: criatura [f], ser [m], entidad [f]
oppheting [n]: alboroto [m], conmocin [f], jaleo [m]
swevesen [n]: varelse
oppheting [n]: vsen
Synonyms:
 1. administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmlle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk
 2. avdeling, byr, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon
 3. dyr, kreatur, menneske, person, plante, skapning, skikkelse
 4. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, srpreg, temperament, type
 5. ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, selv, sjel, vesenskjerne, nd
Derived terms:bandittvesen, bankvesen, brannvesen, ekkelt vesen, levende vesen, menneskelignende vesen, uvesen, uvesentlig, postvesenet, sanitetsvesen, utenomjordisk vesen, vesentlig, vesentlig del, vesentlighet, vesentlig ting, brysk vesen, det vesentlige, finansvesen, i alt vesentlig, krigsvesen, lensvesen, reservert vesen, skogvesen, tollvesen, vesensforskjellig, elementarvesen, naturvesen, vann-/jord-/luft-/ildvesen, fabelvesen, vesenskjerne, skattevesen
Example:
 1. Intet vesen er like utspekulert, like voldelig.
 2. Et stort vesen.
 3. Men mennesket er et seksuelt vesen.
 4. Et forskrekkelig vesen.
 5. Mennesket som vesen ble alltid dratt tilbake til det samme:
 6. Man kan ikke unnslippe universets vesen.
 7. De er jo snn et unnselig vesen.
 8. Den tjuende mten ville avdekke det innerste vesen i fektekunsten hans.
 9. Amerikansk mediedekning er selvsagt ensidig i sitt vesen .
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spavejez
engvexed
norveke
swevesper
norverden
spaveneno
spaverse
Your last searches:
 1. vesenLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag constituting 0 seconds ago
2 Flag stenras 2 seconds ago
3 Flag traspasar 4 seconds ago
4 Flag defraudar 4 seconds ago
5 Flag herdbar 5 seconds ago
6 Flag internasjonalisme 6 seconds ago
7 Flag dra etter seg 7 seconds ago
8 Flag verdragen med en skorpa 7 seconds ago
9 Flag palacio de justicia 8 seconds ago
10 Flag fortsette 8 seconds ago
11 Flag vandra genom 8 seconds ago
12 Flag synthesize 10 seconds ago
13 Flag tratta 10 seconds ago
14 Flag utradering 11 seconds ago
15 Flag dressr 12 seconds ago
16 Flag ske smiske seg inn hos 13 seconds ago
17 Flag la oss g 14 seconds ago
18 Flag futile 14 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Hjelp til tysk-norsk oversttelse 4528 0 2014-05-09 19:18:27
hva er 969 0 2014-05-02 21:44:37
Do fries go with that shake? 5801 4 2014-04-13 23:32:43
Hvilken fisk? 1759 4 2014-03-05 12:10:53
Noen interesert om utveksle sprk? :) 2130 1 2014-01-20 18:57:04
Verbo: mugir 1932 1 2014-01-05 15:42:51
Hopper 2871 1 2013-12-21 18:39:41
Oversette teknisk engelsk til norsk. 4100 2 2014-01-21 08:56:38
Hjelp med oversette fikse spansk tekst - til perfektum 7401 2 2013-09-26 18:39:57
Hjelp med oversette til Spansk 4266 8 2013-11-27 14:44:49

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2014 - Page generated in 0.1914 - seconds.

mobiltelefon