logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for avskrive:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noravskrive
engbokføring [v]: write off
spabokføring [v]: cancelar
swebokføring [v]: avskriva
Synonymer:avstå fra, avsverge, bryte, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, hoppe av, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skrinlegge, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av med
Anagram:skrive av
Eksempel:
 1. Det er altfor kort tid til å greie å avskrive moderne kapitalutstyr, bygninger, osv. og i tillegg sikre videre drift.
 2. Også vi må avskrive krav fra tid til annen, men det dreier seg om meget beskjedne beløp.
 3. Over hele verden er bankenes bøker fulle av tilgodehavender, som aldri kan bli mer enn tall på et stykke papir, og som vi må bli rike nok til å avskrive, sier Kvigstad.
 4. Vi bruker iår 30 millioner kroner for å avskrive tap på krav.
 5. AUSETVOLL Regjeringen har vedtatt å avskrive et lån på 182 211 kroner fra Distriktenes utbygningsfond til Austevoll utbyggingsselskap A / S. Lånet ble gitt i 1979 til et større prøveprosjekt for dyrking av matmuslinger i Austevoll.
 6. Amerikanske talsmenn Aftenposten har vært i kontakt med, er imidlertid tilbøyelig til å avskrive mulighetene for å få et flertall i kommisjonen med på en slik ordning.
 7. Blant annet blir det anledning til å avskrive forretningsbygg efter den såkalte saldometoden samtidig som startavskrivninger bortfaller.
 8. DETTE betyr så langt fra at vi skal avskrive industriens betydning for landets vekst og velferd.
 9. De behøver imidlertid slett ikke å avskrive SAShotellet, selv om De er ikke så lite av en natterangler.
 10. De fleste iaktagere er allikevel tilbøyelig til å avskrive ham som en mulig demokratisk kandidat ved høstens presidentvalg.
 11. Den ble fremført, i retten, nærmest som et hjertesukk, og jeg iler til med å avskrive ham ansvar for de uholdbare, rådende forhold.
 12. Dermed kan de - uten offentlig oppstuss - lett avskrive dårlige lån.
 13. Dessuten vil Stortinget avskrive Hobøl som flyplassalternativ.
 14. Det alvorligste er likevel at man ikke synes å forstå hvilken enorm betydning stortingsvedtaket om inntektsjevnstilling har hatt, og at man nærmest med et pennestrøk er villig til å avskrive det.
 15. Det er ellers bemerkelsesverdig at man idag regner fullt ut med mobiliseringsstyrker i NATO, mens man i 50årene var tilbøyelig til å avskrive disse.
 16. Det forhindrer imidlertid ikke at nye forhandlinger synes å ligge i luften, og at man neppe bør avskrive samtalene i den zambiske hovedstaden som verdiløse.
 17. Det har vært en tendens til økning i slik utveksling - og det er stadig flere på norsk side, blant leg og lærd, som ikke lenger nøyer seg med å avskrive utvandrernordmenn som Reist til Amerika.
 18. Det kan skje at vi ikke klarer å leve opp til den målsetningen uten at jeg her og nå kan avskrive Anette helt, var Dag Kass kommentar til uttagningen.
 19. Det morsomme er at man ikke helt kan avskrive tanken på at han kanskje vil prøve dette innslaget i en amerikansk valgkamp her på berget.
 20. Det ville imidlertid være forhastet å avskrive eller tiljuble pastor Berg og hans bok ut fra slike enkeltsitater, eller i det hele tatt ut fra pastorens til tider nokså bråkende meninger.
 21. Disse kan de falle tilbake på og bruke når det blir nødvendig å avskrive eventuelle tap dersom et land ikke makter å overholde sine låneforpliktelser.
 22. Disse tiltakene kombinert med en tidligere henvendelse til Regjeringen om at gårdeiere må gis anledning til å utgiftsføre og avskrive alle utgiftene ved nødvendige utbedringer av en leiegård, vil efter Høyres oppfatning sette fart i den private byfornyelsen.
 23. Efter Venstres opptreden inatt, hvor partiet efter mange observatørers mening viste sitt sanne vingleansikt, bør man imidlertid ikke avskrive muligheten for at nye overraskelser kan komme, eventuelt i den skriftlige lederavstemning som finner sted imorgen.
 24. Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet, som leder den norske delegasjonen, ville overfor NTB ikke helt avskrive mulighetene for en avtale efter det første møtet onsdag, men han lot det skinne igjennom at situasjonen er meget vanskelig.
 25. En slik aktiv og fordomsfri leting efter nye og bedre veier vil vi gjerne delta i, men det vil aldri kunne skje på betingelse av at vi er villige til å avskrive andre og helt sentrale deler av vår økonomiske politikk, fremholdt Benkow.
 26. For amerikanske banker er det åpenbart bedre at låntagerne betaler realrenten på sine lån enn å måtte avskrive milliardene i utestående fordringer.
 27. For de private banker er alternativene ofte, som det blir sagt, å avfinne seg med lavere renteinnbetalinger eller simpelthen å avskrive lånene som tap.
 28. Forbundet ønsker å se eldre som fullt integrerte medlemmer av samfunnet, ikke som objekter Staten kan avskrive summarisk som unyttige på et for disse vilkårlig valgt tidspunkt i livet, hvorfra de nødtvungent skal motta en form for almisse til livsopphold.
 29. Gårdeierne må få anledning til å utgiftsføre / avskrive utbedringsomkostninger.
 30. HVIS denne informasjon stemmer - og det har man ingen grunn til å avskrive - er det av svært stor interesse for vårt land, eftersom katastrofen har rammet militære rustningsarsenaler av enestående dimensjoner plassert tett opptil vår grense.
Liknende ord:
sweavskriva
noravskriver
sweavskrift
noravstive
noravskrape
noravskrift
sweavskrivare
Dine siste søk:
 1. avskrive


Avskrive ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) avskrive
Gerundio: avskrivende
Partisipp: avskrevet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  avskriver
 • du
  avskriver
 • han
  avskriver
 • vi
  avskriver
 • dere
  avskriver
 • de
  avskriver
8. Presens perfektum
 • jeg
  har avskrevet
 • du
  har avskrevet
 • han
  har avskrevet
 • vi
  har avskrevet
 • dere
  har avskrevet
 • de
  har avskrevet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  avskrev
 • du
  avskrev
 • han
  avskrev
 • vi
  avskrev
 • dere
  avskrev
 • de
  avskrev
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde avskrevet
 • du
  hadde avskrevet
 • han
  hadde avskrevet
 • vi
  hadde avskrevet
 • dere
  hadde avskrevet
 • de
  hadde avskrevet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal avskrive
 • du
  vil/skal avskrive
 • han
  vil/skal avskrive
 • vi
  vil/skal avskrive
 • dere
  vil/skal avskrive
 • de
  vil/skal avskrive
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha avskrevet
 • du
  vil/skal ha avskrevet
 • han
  vil/skal ha avskrevet
 • vi
  vil/skal ha avskrevet
 • dere
  vil/skal ha avskrevet
 • de
  vil/skal ha avskrevet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle avskrive
 • du
  ville/skulle avskrive
 • han
  ville/skulle avskrive
 • vi
  ville/skulle avskrive
 • dere
  ville/skulle avskrive
 • de
  ville/skulle avskrive
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha avskrevet
 • du
  ville/skulle ha avskrevet
 • han
  ville/skulle ha avskrevet
 • vi
  ville/skulle ha avskrevet
 • dere
  ville/skulle ha avskrevet
 • de
  ville/skulle ha avskrevet
Imperativ
bekreftende
 • du
  avskriv!
 • vi
  La oss avskrive!
 • dere
  avskriv!
Nektende
 • du
  ikke avskriv! (avskriv ikke)!
 • dere
  ikke avskriv! (avskriv ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag tapet
2 Flag smite
3 Flag störtas
4 Flag varer
5 Flag old-timer
6 Flag pense
7 Flag push button
8 Flag materiale
9 Flag skrive ut
10 Flag materiale
11 Flag vane
12 Flag postnummer
13 Flag kärande i skilsmässoprocess
14 Flag carry
15 Flag recline
16 Flag fonema
17 Flag generera
18 Flag draft

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
retired / pensjonist 964 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2364 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2838 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3526 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2571 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2580 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2447 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2646 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 4129 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3609 0 2016-12-12 15:32:37

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Siden ble generert på 0.3964 - sekunder.

mobiltelefon