logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for generalisere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norgeneralisere
engallmenn [v]: generalize
spaallmenn [v]: generalizar
sweallmenn [v]: generalisera
Eksempel:
 1. Dere fra vest har en tendens til å generalisere for mye når det gjelder ØstEuropa.
 2. Det er vanskelig å generalisere, men vi holder nok en rimelig bra internasjonal standard.
 3. Det er vanskelig å generalisere om villaprisene.
 4. Forskjellene er selvfølgelig store, men gir vi oss lov til å generalisere litt, kan vi vel si at vi alle er preget av det nordiske klimaet.
 5. Først er det viktig å understreke at dette er en liten undersøkelse, og man skal være forsiktig med å generalisere.
 6. Derefter integrerer man dem i et nytt hele, for så å generalisere dette hele til forskjellige situasjoner.
 7. Det er derfor ikke mulig å generalisere for mye ut fra resultatene.
 8. Det er vanskelig å popularisere medisin, og det kan være farlig å generalisere, men det får stå til.
 9. I et land av Indias dimensjoner er det bestandig farlig å generalisere, men volden og brannstiftelsene i New Delhi later ikke til å være utslag av innestengt raseri mot sikhene fra hinduflertallet.
 10. Kaci Kullmann Five motbeviser dette ved å generalisere ut fra eget gjenbruk av engangssprøyter, som dokumentasjon.
 11. Man skal imidlertid ikke generalisere.
 12. Selv om man ikke skal generalisere, kan dette i alle fall vise hvor stor suggestiv makt en religiøs diktator er istand til å utvise overfor sine tilhengere.
 13. Så la oss ikke generalisere !
 14. Det vil være svært dumt å generalisere behovene for butikkåpningstider.
 15. Her kan man ikke generalisere.
 16. Hvis vi likevel skal generalisere, kan jeg si at de som hyppigst blir arrestert i forbindelse med tribunebråk, er menn mellom 16 og 25 år.
 17. Jeg vil ikke generalisere.
 18. Selv om dette hevdes å være et mønster, må man være ytterst varsom med å generalisere.
 19. Ut fra dette kan jeg selvsagt ikke gi meg til å generalisere om konfirmasjonens rolle og plass på landsbasis.
 20. Vi må ikke generalisere, sette dette opp som helt alminnelige regler.
 21. Anita Werner, 1. amanuensis ved Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo og kjent mediaforsker, sukker oppgitt over mange menneskers tendens til å generalisere og blande fakta og personlige synspunkter når det gjelder fjernsynet.
 22. Blant de innvendinger Datatilsynet har til rapporten er blant annet tendensen til å generalisere ut fra en eller to hendelser.
 23. Derfor kan de egentlig ikke sammenlignes, ja, strengt tatt burde man ikke generalisere i det hele tatt, men nevne den enkelte avis ved navn, og ganske enkelt betrakte en og en.
 24. Det er vanskelig å generalisere.
 25. Et bilde fra en situasjon som seeren kjenner dårlig, er velegnet til å forlede, fordi seeren har en tendens til å generalisere det han ser.
 26. For å generalisere en smule, kan man si at bryggeriene har delt Norge mellom seg geografisk, med Nora som den helt dominerende og i flere år sterkt voksende gjennom fusjoner - oppkjøp.
 27. Men som vitenskapsmenn flest er han ikke fremmed for at det ofte går an å generalisere ut fra et begrenset erfaringsområde, og at det som er skjedd i svensk Grand Prixpop står i en viss sammenheng med det som er skjedd i den europeiske.
 28. Sett på avstand, fra Europa, har vi en tendens til å generalisere, og dette gir et fullstendig fortegnet bilde av virkeligheten.
 29. Snarere tvert imot, om vi får lov å generalisere en smule.
Liknende ord:
swegeneralisera
swegeneralisering
norgeneralisering
spageneralizar
enggeneralize
norgenerere
swegeneralstrejk
Dine siste søk:
 1. generalisere


Generalisere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) generalisere
Gerundio: generaliserende
Partisipp: generalisert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  generaliserer
 • du
  generaliserer
 • han
  generaliserer
 • vi
  generaliserer
 • dere
  generaliserer
 • de
  generaliserer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har generalisert
 • du
  har generalisert
 • han
  har generalisert
 • vi
  har generalisert
 • dere
  har generalisert
 • de
  har generalisert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  generaliserte
 • du
  generaliserte
 • han
  generaliserte
 • vi
  generaliserte
 • dere
  generaliserte
 • de
  generaliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde generalisert
 • du
  hadde generalisert
 • han
  hadde generalisert
 • vi
  hadde generalisert
 • dere
  hadde generalisert
 • de
  hadde generalisert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal generalisere
 • du
  vil/skal generalisere
 • han
  vil/skal generalisere
 • vi
  vil/skal generalisere
 • dere
  vil/skal generalisere
 • de
  vil/skal generalisere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha generalisert
 • du
  vil/skal ha generalisert
 • han
  vil/skal ha generalisert
 • vi
  vil/skal ha generalisert
 • dere
  vil/skal ha generalisert
 • de
  vil/skal ha generalisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle generalisere
 • du
  ville/skulle generalisere
 • han
  ville/skulle generalisere
 • vi
  ville/skulle generalisere
 • dere
  ville/skulle generalisere
 • de
  ville/skulle generalisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha generalisert
 • du
  ville/skulle ha generalisert
 • han
  ville/skulle ha generalisert
 • vi
  ville/skulle ha generalisert
 • dere
  ville/skulle ha generalisert
 • de
  ville/skulle ha generalisert
Imperativ
bekreftende
 • du
  generaliser!
 • vi
  La oss generalisere!
 • dere
  generaliser!
Nektende
 • du
  ikke generaliser! (generaliser ikke)!
 • dere
  ikke generaliser! (generaliser ikke)!

Siste søk

# Land Term Tid siden
1 Flag rapport 1 second ago
2 Flag insitament 1 second ago
3 Flag preoccupied 2 seconds ago
4 Flag tsarina 3 seconds ago
5 Flag etikette 4 seconds ago
6 Flag dømmekraft 4 seconds ago
7 Flag domestic 4 seconds ago
8 Flag med rette 4 seconds ago
9 Flag vara svår att komma underfund med 4 seconds ago
10 Flag vott 5 seconds ago
11 Flag inertia 5 seconds ago
12 Flag klämta 5 seconds ago
13 Flag hovedhus 6 seconds ago
14 Flag relokere 6 seconds ago
15 Flag nødutgang 7 seconds ago
16 Flag anfall 7 seconds ago
17 Flag brunette 7 seconds ago
18 Flag Mercado Común Europeo 8 seconds ago

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Que es tu dia normal? 130 1 2016-05-12 18:30:52
Spansk work, can someone just see over it and correct mistakes 186 1 2016-05-09 20:45:10
Can someone please help me with this Spanish text? 155 2 2016-05-28 15:07:32
Kan noen rette denne spansk teksten? Please 181 2 2016-05-09 17:28:36
i massevis 213 1 2016-05-09 15:49:42
Spanish please help 267 2 2016-04-27 07:39:52
What does the verb "yfs" mean? 550 0 2016-04-05 13:29:14
Translation of NAV 698 1 2016-03-10 10:10:58
Correcte uitspraak 688 3 2016-02-22 08:52:30
mime på tysk 725 1 2016-02-04 20:56:51

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Siden ble generert på 0.7067 - sekunder.

mobiltelefon