logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for rettskrivning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norrettskrivning
engallmenn [?]: spelling
spaallmenn [?]: ortografía
sweallmenn [?]: stavning
Eksempel:
 1. De aller færreste av våre elever kommer noensinne til det punkt hvor det å skrive blir å forme setninger og hele avsnitt, de blir i altfor stor grad hengende i en myr av usikkerhet i rettskrivning, endelser og bøyningsformer.
 2. De tror at norsk på skolen er det samme som bare å fylle ut ord på et ark og å lære rettskrivning, kommaregler og grammatikk.
 3. Det blir pekt på sammenfall av feilaktig rettskrivning og bruk av ord.
 4. Det kan også iakttas en ortografisk ambivalens mellom radikale og konservative former, i en rettskrivning som til tider blir forfatterens egen, bl.a. i private samformer lik hånda og øyen.
 5. Det kan synes som betegnelsen Achilles med stavemåten ch har sin opprinnelse i utlandet, idet man i norsk rettskrivning forlengst er gått over til k.
 6. En gallup som Aftenposten gjenga i 1976, ga klar beskjed om at en overveldende majoritet krever at offisiell rettskrivning må omfatte riksmålsformene.
 7. For det annet er et større antall riksmålsformer igjen blitt tillatt i offisiell rettskrivning, svært mange av dem også i læreboknormalen, f.eks. de ovenfor nevnte bjerk, frem osv. og ca. 450 former av typen jakken, solen.
 8. Han følger en rettskrivning som var i ferd med å bli alderdommelig i slutten av forrige århundre.
 9. I tillegg var et stort antall levende, tradisjonelle former forbudt i skolens rettskrivning.
 10. Men hun antar at debatten også fremover sannsynligvis vil fortsette å bekymre seg mest om elevenes formelle ferdigheter i rettskrivning og grammatikk.
 11. Myndighetene ignorerer fremdeles den gallup som Aftenposten refererte 24. januar 1976 med klar beskjed om at en overveldende majoritet krever at offisiell rettskrivning må omfatte riksmålets former, at elevene selv må få avgjøre sprogformen for de to artiumsstiler og at statstjenestemenn må få benytte den målform som er den naturlige for dem.
 12. Nei, sprog er nok noe mer enn læren om ordenes rettskrivning, kjønn, tall, kasus, obligatoriske eller tillatte former.
 13. Nye gode lærebøker for en systematisk og metodisk undervisning i norsk rettskrivning og lesning har vært tilstede i mange år, men midlene til innkjøp over reduserte budsjetter har ikke vært tilstede.
 14. Og norsklærerne sitter igjen med leseboken og tekster som er syttiåtti år gamle, og som har en rettskrivning og en syntaks som ville skremme vettet av en syttenåring før hun hadde lest en side.
 15. Det er et problem for oss oversettere at hver enkelt nordmann har sin egen rettskrivning.
 16. Men hva med de vanlige feilene ; sprogbruk, tegnsetting, rettskrivning ?
 17. Andre hevder at vi må kunne gå ut fra at historielæreren og naturfaglæreren kan vanlig norsk rettskrivning.
 18. De offisielle kan komme i utstrakt bruk, også hos folk som ikke er bundet av offisiell rettskrivning, folk som bevisst skriver et meget moderat sprog og regner seg som riksmålsfolk.
 19. Det siste problemet var at Norsk språkråd slo fast at vår nåværende skrivemåte er vedtatt som norsk rettskrivning.
 20. For en elevgruppe, elitegruppen i de øverste klasser i den videregående skole, kan det bety å få bedre ferdigheter i bruk av stilistiske virkemidler i skriftlig norsk, bedre ferdigheter i bruk av sidemålet, bedre kjennskap til gammelnorsk slik at f.eks. dagens rettskrivning får en logisk forklaring, bedre kjennskap til hvilke stilistiske virkemidler som blir brukt i gode lyrikkog prosatekster osv.
 21. Men den vesentligste av alle forutsetninger blir hverdagens bruker av norsk skrift og tale, i en nasjon hvor rettskrivning er blitt forvekslet med sprogfølelse i generasjoner snart.
 22. Men når de blir så gamle at de har en helt annen rettskrivning enn den vi nå har, må det vel være på tide å bytte dem ut.
 23. Ny rettskrivning.
 24. Når Parmann nevner den henvendelse Akademiet rettet til Regjeringen i desember om offisiell rettskrivning, ligger det nær å minne om at før stortingsdebatten 19. mai 1970 var den aktuelle sprogsituasjon fullstendig klarlagt av Det Norske Akademi, Riksmålsforbundet og Vogtkomiteen.
 25. Og 7. desember 84 meddelte Aftenposten at Det Norske Akademi har anmodet Regjeringen om å sørge for at levende riksmålsformer ikke utelukkes fra offisiell rettskrivning.
 26. Og først da setter de inn sine formelle kunnskaper om sprog, rettskrivning, tegnsetting, ord og uttrykk, forbedring av ordvalg osv.
Dine siste søk:
 1. rettskrivningSiste søk

# Land Term
1 Flag utveckla
2 Flag vike
3 Flag anerkjent
4 Flag paragon
5 Flag be outdistanced
6 Flag dekning
7 Flag rase i vei
8 Flag overbevist
9 Flag sekel
10 Flag dekning
11 Flag en som oppfører dukketeater
12 Flag nalgas
13 Flag speed bump
14 Flag holder
15 Flag parasitism
16 Flag vannkopper
17 Flag suffrage
18 Flag suffrage

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
retired / pensjonist 769 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2168 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2541 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3163 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2280 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2309 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2255 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2342 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3830 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3436 0 2016-12-12 15:32:37

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Siden ble generert på 0.1731 - sekunder.

mobiltelefon