logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for samisk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsamisk
engallmenn [?]: Sami
spaallmenn [?]: Sami
sweallmenn [?]: Sami
Eksempel:
 1. Da du snakket til Mikkel om at loven er til for å håndheves, så svarte han et eller annet på samisk.
 2. Også i samisk er det dårlig med lærebøker og hjelpestoff, selv om det arbeides godt for å endre dette.
 3. Samene i Oslo får nå et møtested der vi kan vær oss selv, snakke samisk og høre nytt hjemmefra, sier Bibbi Jonskareng.
 4. Samisk utvandring til Amerika er et uhyre interessant og lite kjent tema som vi tar opp i en film med et budsjett på 850 000 kroner, sier Karen Ann Sørensen som selv er av utvandrerslekt.
 5. Vi vet at Oslo er den største samekommunen i Norge selv om det er umulig å si hvor mange innbyggere med samisk bakgrunn som bor her, fortsetter Madsen.
 6. 5000 samer er bosatt i hovedstaden, og i eftermiddag åpnes et nytt samisk kulturhus i Pilestredet.
 7. Alle sendinger på samisk faller ut.
 8. Alt nå er det klart at det må trykkes flere aviser, som i tillegg til de fem hovedsprogene også lages på bl. a. samisk og grønlandsk.
 9. Anne Minken kritiserte skolesjefens behandling av bystyrets vedtak ifjor om å bevilge 500 000 kroner til å lage læremidler for samisk undervisning.
 10. Arbeidet for å styrke samisk sprog og kultur vil bli ført videre.
 11. Arbeidet med ny samisk liturgi i Den norske kirke går langsomt fremover, både fordi det er motstand mot den nye liturgien i mange samiske menigheter, og fordi arbeidet med en ny norsksproglig liturgi ennå ikke er ferdig.
 12. Bibelselskapet vil legge vekt på at den nye bibeloversettelse skal være et samisk prosjekt.
 13. Blant dagens aktuelle oppgaver på hjemmeplan er en felles nordisk bibeloversettelse til samisk og en bibeloversettelse til sigøynersproget.
 14. Boken er tidligere utgitt på samisk, nå er den gjendiktet av Laila Stien.
 15. Da er også samisk folklore tema i en forelesning av seksjonsleder Samuli Aiko, Samisk institutt, Kautokeino.
 16. Den nye samiske liturgien var et av temaene som ble tatt opp på et samisk prestemøte i Kautokeino torsdag og fredag.
 17. Departementet har fått Universitetet i Oslo til å vurdere overflytting / utlåning av professoratet i samisk som f.t. er ledig ved universitetet.
 18. Derfra pekes det på at dette forhold vanskeliggjør arbeidet med Nordisk Samisk Institutts utredning om de generelle konsekvenser for det samiske samfunn av en fremtidig petroleumsvirksomhet.
 19. Dertil kommer eventuelt et eksemplar til Samisk spesialbibliotek i Karasjok.
 20. Dessuten bør det med årene etableres en samisk utdannelsesinstitusjon på høyskole / universitetsnivå.
 21. Det bør også være av nasjonal betydning at vårt største og eldste universitet ikke er uten en lærestol i samisk.
 22. Det er Nordisk Sameråd, representert i Verdensrådet for urbefolkningen, som har bedt Nordisk Samisk Institutt å arrangere ekspertmøte i Oslo der formålet er å forberede forslag til et internasjonalt avtaleverk for urbefolkningenes rettigheter.
 23. Det er Norsk Lærerlag som har bedt ham om det for å demonstrere støtte til kravet om at lærere som underviser i samisk må få samme vilkår som dem som underviser i vanskelige fremmedsprog hvor det er mangel på lærebøker og hjelpestoff.
 24. Det er dessuten mangel på lærerkrefter i samisk og vanskelig å skaffe kvalifiserte lærebokforfattere.
 25. Det er duket for et bredt flertall i Odelstinget for Regjeringens forslag om at fortsatt samisk reindrift i Trollheimen sikres gjennom ekspropriasjon.
 26. Det er ihøst 12 elever i Oslo som får undervisning i samisk.
 27. Det er således kun i en uorganisert samisk motstandsbevegelse han kunne tenke seg å gripe til våpen, og da bare i en situasjon hvor samiske interesser står på spill, sier Geir Haugen.
 28. Det ligger på en odde i Drevsjøen og omfatter blant annet en samisk boplass, en kullbrennerkoie og flere andre gamle bygninger og anlegg.
 29. Det påpekes at den norske stat nå egenrådig og uten å ta kontakt med samenes representanter har inngått en avtale med Finland som er en krenkelse av samisk rettsoppfattelse og samiske sedvaner.
 30. Det skal bygges opp et eget bibliotek og det blir satset på en egen samisk barnehave, der barna kan lære å joike og bruke leker fra der samiske miljø.
Liknende ord:
swesaxisk
norsams
swesadist
swesaudisk
norsalmist
swesadism
engsadist
Dine siste søk:
 1. samiskSiste søk

# Land Term Tid siden
1 Flag reactivo 0 seconds ago
2 Flag bravamente 0 seconds ago
3 Flag fra gamle tider 1 second ago
4 Flag símil 1 second ago
5 Flag gangspill 4 seconds ago
6 Flag minería 5 seconds ago
7 Flag griseflaks 6 seconds ago
8 Flag voz 10 seconds ago
9 Flag pundare 10 seconds ago
10 Flag håndverk 11 seconds ago
11 Flag nebb 12 seconds ago
12 Flag unleaded 16 seconds ago
13 Flag bli förstummad 17 seconds ago
14 Flag hov 17 seconds ago
15 Flag pozo artesiano 17 seconds ago
16 Flag syl 20 seconds ago
17 Flag raka 20 seconds ago
18 Flag tegning 21 seconds ago

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
i massevis 53 0 2016-04-28 15:11:40
Spanish please help 107 2 2016-04-27 07:39:52
What does the verb "yfs" mean? 324 0 2016-04-05 13:29:14
Translation of NAV 548 1 2016-03-10 10:10:58
Correcte uitspraak 553 3 2016-02-22 08:52:30
mime på tysk 580 1 2016-02-04 20:56:51
Spansk, trenger hjelp 1344 3 2016-02-23 16:51:43
english 1596 2 2016-01-20 16:48:52
Å sette en rett 2479 1 2015-08-23 12:24:13
Oversette begge språk samtidig 3248 3 2015-07-28 12:59:23

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2016 - Siden ble generert på 0.6183 - sekunder.

mobiltelefon