logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utnevne:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutnevne
engforetak [v]: appoint, nominate, name
spaforetak [v]: nombrar, designar
sweforetak [v]: utnämna
Synonymer:
 1. ansette, anta, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette
 2. avgjøre, bestemme seg for, eligere, foretrekke, håndplukke, kåre, nedsette, optere, preferere, satse på, selektere, slå inn på, stemme for, stemme på, utpeke, utrope, utse, velge
Avledede ord:en som utnevner, utnevnelse
Eksempel:
 1. Hva mener De om forslaget om at bispedømmerådene skal utnevne og ansette prester istedenfor Kongen og Kirkedepartementet ?
 2. Vi ønsker at sykehusstyret skal utnevne den enkelte leder for hver avdeling med hensyn til hvem som har administrativ kunnskap og erfaring.
 3. Akkurat dette forhold kunne i og for seg tenkes å være et argument for at Staten, som et organ som er hevet over den enkelte borger, burde utnevne uavhengige representanter til å fatte de nødvendige avgjørelser.
 4. Arbeiderpartiets Asbjørn Sjøthun vil vite om kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik vil utnevne Børre Knudsens efterfølger i sogneprestembedet i Balsfjord om kort tid, eller om en slik avgjørelse vil la vente på seg.
 5. Avgjørelsen kom efter lang tautrekning mellom IEAs medlemsland og efter at bl. a. amerikanerne satte seg imot å utnevne de europeiske lands opprinnelige felleskandidat, nederlenderen Maurits De Brouw.
 6. BaniSadr ble utmanøvrert, fratatt retten til å utnevne sin egen regjering og beleiret av rasende folkemengder som kalte seg Hezbollah, Guds parti.
 7. Biskopene frykter splittelse kirke - stat i abortspørsmålet, og de valgte derfor enstemming å fjerne meg og utnevne Lalim, sier Knudsen.
 8. Blant demokratene er det flere som mener at utsiktene til at Reagan efter et eventuelt gjenvalg får anledning til å utnevne enda flere høyesterettsdommere er verre enn noe annet.
 9. Den fjerde av søkerne, som det da var aktuelt å utnevne, trakk dessverre søknaden tilbake.
 10. Den vesttyske regjeringen vil mandag utnevne en minister for politiske saker.
 11. Derimot venter Regjeringen med å utnevne Vibes efterfølger ved NATOdelegasjonen.
 12. Dersom han ikke kan utøve dem begge, kan han utnevne noen til å ta seg av den ene funksjonen.
 13. Det ble også oppnådd enighet om å utnevne en felles kommisjon med fire medlemmer fra hver side for å granske de ulike problemstillinger som kom frem under dette første, historiske møtet i de fem årene den blodige borgerkrigen har vart.
 14. Det første han gjorde da Brunei gikk over fra å være britisk protektorat til selvstendig sultanat, var å utnevne seg selv til statsminister, finansminister og innenriksminister.
 15. Efter at statsminister Shafiq Wassans regjering gikk av søndag, oppfordret president Gemayel til generell våpenhvile i Libanon, og han sa at han ville utnevne en kommisjon av pensjonerte offiserer til å overvåke en våpenhvile.
 16. Efter at søknadsfristen gikk ut 1. september, blir det opp til departementet og senere Kongen i statråd å utnevne en ny toppsjef.
 17. Efter loven må han gi styret en tidsfrist slik at det kan utnevne nytt styremedlem.
 18. Efter nærmere 140 års britisk kontroll skal den nye nasjon styres av en monark som akter å spille rollen som statsminister og som selv vil utnevne samtlige regjeringsmedlemmer.
 19. En tredje sa seg villig til å la seg utnevne til biskop og reise til Vesten for å fortelle hvor gode kår de kristne i Sovjet har idag.
 20. Et bispedømmeråd må gjerne innstille - men ikke utnevne.
 21. Faller valget på ham, er det nærmest utenkelig at den nåværende regjering vil utnevne en Arbeiderpartimann eller kvinne også som nestformann.
 22. Foran stortingsvalget i 1985 ville det være et statsmannsgrep på høyde med Norges situasjon å utnevne en bredt sammensatt internasjonaliseringskommisjon for å gjennomgå landets beredskap for å bli fremtidens eksportnasjon.
 23. Frankrikes statsminister Laurent Fabius kompletterte igår sin regjering ved å utnevne seks viseministre og 20 juniorministere, i tillegg til de 17 ministre som ble utnevnt torsdag.
 24. Hans ry som en tøff forhandler gjorde det naturlig for Ronald Reagan å utnevne ham til sjef for delegasjonen til INFforhandlingene.
 25. Hittil har Reagan bare kunnet utnevne ett nytt medlem av denne eksklusive forsamling.
 26. Hvis French Smith insisterer på å gå allerede ivår, kan det bli nødvendig for Reagan å utnevne en fungerende justisminister i påvente av utfallet av efterforskningen.
 27. I løpet av de nærmeste uker vil Reagan trolig utnevne en spesiell ambassadør for nedrustningsspørsmål.
 28. Libanons president Amin Gemayel uttalte i helgen at han er villig til å inngå et kompromiss med sine motstandere og håper å kunne utnevne en ny, bredt sammensatt regjering innen kort tid.
 29. Og sannelig dukket den tredje bror, Martin, opp her forleden da Regjeringen skulle utnevne ny sogneprest i Skårer, Akershus.
 30. Opprørerne fra regjeringspartiet, ledet av visepresident Aureliano Chaves, og kjent som Den liberale front, fratar sosialdemokratene flertallet i valgmannsforsamlingen som skal utnevne ny president 15. januar.
Liknende ord:
norutjevne
norutbeine
norutjevnet
norutnytte
norutnevnelse
norutgave
norutheve
Dine siste søk:
 1. utnevneSiste søk

# Land Term
1 Flag fremsette
2 Flag opponent
3 Flag revir
4 Flag medskyldig
5 Flag reducir
6 Flag anhelar
7 Flag agree
8 Flag sacred
9 Flag abonar
10 Flag bli gul
11 Flag pante
12 Flag casa de citas
13 Flag ignite
14 Flag bryta ut
15 Flag positiv
16 Flag pante
17 Flag abortar
18 Flag moroso

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
retired / pensjonist 762 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2164 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2532 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3150 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2276 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2302 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2248 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2337 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3819 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3428 0 2016-12-12 15:32:37

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Siden ble generert på 0.1734 - sekunder.

mobiltelefon