logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Aa

es enno
abalanzar to balance, attack, rush uponå balansere, angripe
abalanzarse to hurl oneselfå slynge seg, kaste seg
abalar to move, shakeå flytte (på noe), riste
abalear to shoot at, to wound or kill by gunshotå skyte på, å skade eller drepe med pistolskudd
abalizar to mark with buoyså markere med bøyer
abanar to cool with fanå kjøle med vifte
abandonar to abandonå forlate
abanicar to fanå vifte
abaratar to make cheaper, reduce priceså redusere priser, gjøre neoe billigere
abarcar to cover, embraceå omfatte, omfavne, omspenne
abdicar to abdicateå frasi seg
abducir to abductå bortføre, kidnappe
aberrar to err, be mistakenå feile
abjurar to abjure, renounceå fornekte
ablandecer to softenå mykne
abnegar to abnegate, foregoå fornekte, benekte
abnegarse to go without, deny onselfå nekte seg selv
abofetar to slap in the faceå slå i ansiktet
abominar to abominateå forbanne
abonar to buy a subscriptionå bli medlem
abonarse to subscribe onselfå abonere
abordar to boardå borde (en båt), gå om bord
aborrecer to abhor, detestå avsky, hate
abrigar to shelter, protectå beskytte
abrir to openå åpne
abrochar to button up, fastenå knappe igjen, hekte, hefte, spenne
abrogar to abrogate, revoke, annulå avskaffe, bli kvitt
abrumar to crush, oppress, overwhelmå overvelde
abrumarse to get foggy, get mistyå overveldet, bli forvirret
absolver to absolveå frikjenne
absorber to acquitå absorbere
abstenerse to abstainå avholde seg fra
abstraer to abstractå trekke fra
aburir to annoy, bore, vexå kjede, plage
aburirse to be bored, grow tiredå kjede seg
abusar to abuseå missbruke
acabar to finish, end, completeå avslutte, gjøre ende på, gjøre ferdig
acachetear to slap in the faceå slå i ansiktet
acamar to flatten, beat down, leyå slå ned
acaparar to buy up, hoardå hamstre
acceder to accede, agreeå få adgang til, samtykke
acerar to bring near, place nearå sette ved siden av
acercarse to approach, draw nearå nærme seg
acechar to watch, spy onå se på, spionere
acentuar to accentuate, mark with an accentå aksentuere, framheve, skjelne, understreke, utmerke
aceptar to acceptå akseptere, godta, motta, ta imot
acertar to hit the mark, succseed inå treffe, å lykkes i
acoger to receive hospitably, welcomeå motta gjestfrihet, ønske velkommen
acomodar to accommodate, arrange, hireå bearbeide, imøtekomme, tilpasse
acompañar to accompany, escortå slå følge, eskortere, følge, ledsage
acompasar to measureå måle
aconsejar to advise, counselå råde, gi råd
acopiar to classify, collect, gatherå samle
acordar to agree (upon)å bli enig, å bli enige
acordarse to rememberå huske
acorrer to run to somones aid, help, assistå assistere, hjelpe, bistå
acostar to put to bedå bli lagt i seng
acorstarse to go to bed, lie downå legge seg, legge seg ned
acostumbrar to be in the habit ofå ha til vane for
acrecentar to increaseå øke, heve, utvide
acrecer to augment, increaseå øke, forøke
activar to activateå aktivere
acusar to accuseå anklage
acutar to act, behaveå handle, spille, oppføre seg
acumular to acumulateå hope seg opp, samle
adaptar to adaptå bearbeide, imøtekomme, innstille, tilpasse
adestrar to train, instruct, directå trene, instruere
adicionar to addå legge til
administrar to administrateå administrere
admirar to admireå beundre
admitir to admit, grant, permitå tillate, gi tillatelse
adornar to adore, worshipå dekorere, garnere, pynte
adquirir to acquire, get, obtainå anskaffe, erverve, overta, tilegne seg
adscribir to ascribe, asign, attributeå tillegge, tilskrive
adular to adulate, flatterå smigre
advenir to arrive, comeå ankomme
advertir to advise, give notice, give warningå gi beskjed, gi advarsel, advare
afamar to make famouså gjøre berømt
afamarse to become famouså bli berømt
afanar to hurry, rob, stealå stjele, rane, forte seg
afear to deform, make uglyå deformere, gjøre stykt
afectar to affectå påvirke
afeitar to shaveå barbere
afeitarse to shave onselfeå barere seg
afianzar to fastenå sikre, trygge
aficionar to induce a liking for, make keenå være fasinert av
aficionarse to become fond ofå være fan av
afirmar to affirm, assertå bekrefte
afligir to afflict, distresså trykke ned
afluir to flowå strømme til
afrontar to confront, to face, to defyå konfrontere
agradar to please, to be pleaseingå tilfredsstille
agradecer to thank, to be thankful forå være takknemlig for, takke
agraviar to wrong, to injure, to offendå fornærme, krenke
agriar to make sourå gjøre sur, surne
agrietar to crack, splitå sprekke, dele
aguachar to flood, fill with waterå fylle med vann
aguantar to bear, endureå finne seg i, holde ut, orke, tolerere, tåle
aguardar to expect, wait forå forvente, vente på
ahogarse to drownå drukne
ahumar to cure in smoke, fill with smokeå fylle med røyk, røykfylle
adjustar to adjustå justere, tilpasse
alambrar to fence with wireå gjerde inn med ståltråd
alanzar to lanceå lanse, spidde, stikke hull på
alardear to boast, brag, show offå skryte
alargar to lengthenå forlenge, rekke, utvide
alarmar to alarmå alarmere, advare
alcanzar to reach, overtakeå innhente, nå, oppnå, rekke, treffe
alegrarse to be glad, rejoiceå være glad, fryde
alentar to encourage, inspireå oppmuntre
alienar to alienateå stille opp
aligerar to lighten, relieve, speed upå lette, lindre, framskynde
alimentar to feed, nourishå mate, ernære, fôre, nære
almacenar to storeå lagerføre, lagre
almorzar to lunch, have lunchå spise lunsj
alocar to make somone crazyå gjøre noen gal
alojar to lodge, give accomodation toå huse
alzar to heave, lift, pick upå heve, løfte
amar to loveå elske
amplificar to apmplify, enlargeå forstørre, utvide
añadir to addå legge til
analizar to analyzeå analysere
andar to walkå gå, spasere
animar to openå åpne
anotar to annotate, write notes aboutå bokføre, notere, postere, påføre
antepagar to pay in advanceå forhåndsbetale, betale på forhånd
anteponer to place before, to preferå sette, stille forran, foretrekke
anular to annul, cancelå anulere, kanselere, innstille
apaciguar to pacify, calm, sootheå berolige
aparar to prepareå forberede
apretecer to appear, show upå møte opp
aplaudir to applaudå applaudere, klappe
aplicar to applyå legge til
apocar to lessen, reduceå redusere
apoderar to empowerå autorisere, bemyndige
apostar to bet, wager, gamleå postere, satse, vedde
apoyar to assist, supportå assistere, hjelpe, støtte
aprehender to apprehendå anholde, begripe, frykte, gripe
aprender to learnå lære
aprestar to make ready, prepareå forberede, gjøre klart
apresurar to accelerate, hurryå framskynde, skynde på
apresurarse to hurry, rush, hastenå forte seg
apretar to grisp, presså presse, trykke, undertrykke
apropiar to appropriate money, adaptå tilpasse
aprovechar to make use offå utnytte
aprovecharse to take advantageå utnytte seg av, nyttegjøre seg
apurar to purify, exhaust, consumeå lutre, (ut)renske, bunnskrape, gå til bunns(i en sak)
arar to plowå pløye, pløye opp
argüir to argue, reasonå diskutere, krangle
armar to armå utruste
arrendar to lease, let, rent, hireå bygsle
arrepentirse to repent for, regretå angre seg
arrestar to arrest, detainå arrestere
arrojar to fling, hurl, throwå kaste, slynte
asaltar to assail, assaultå angripe
asegurar to assure, affirm, insureå forsikre
asentar to seat, set downå sette (ned)
asentir to assent, agreeå samtykke
asignar to assign, apportion, giveå anvise, instruere, tildele, undervise
asir to seize, graspå gripe
asistir to assist, attend, be presentå assistere
asomar to appear slowly (as through an opening)å dukke opp, komme til syne, stikke
asomarse to lean out, look out (as out of a window)å lene seg ut, se ut (av vindu)
asombrar to amaze, astonishå forbause, forbløffe
aspirar to breathe in, inhaleå innhalere, puste inn
asurarse to get burnedå brenne seg
asustar to frighten, scareå skremme
asustarse to be frightened, scaredå bli skremt
atacar to attackå angripe
atar to bind, tieå binde
atender to look after, attend to, pay attentionå passe på, betjene
aterrizar to landå havne, lande
atreverse to dare, ventureå tørre, driste seg, våge
atravesar to cross, go throughå forflytte, krysse
atribuir to attributeå tilskrive, tillegge, begrunne
atribuirse to take the honorå ta æren for
atribular to grieve, afflict, distresså bedøve, engste
atribularse to be worried, feel distressedå sørge, engste, bedrøve
aumentar to augment, increaseå øke, forsterke
autorizar to authorizeå autorisere, bemyndige, berettige
avanzar to advanceå gjøre forskudd, framrykning, framskritt
avenir to reconcileå bilegge, blie enig
averiguar to find out, investigateå Undersøke, oppspore, utforske, forespørre
avisar to advise, inform, warn, notifyå varsle, advare, gi beskjed
ayudar to help, aid, assistå hjelpe, assistere
ayunar to fast, go without foodå faste, ikke spise

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0246 - sekunder.

mobiltelefon