logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Cc

es enno
cabecear to nod ones head when sleepyå dulte borti noens hode når en er søvnnig
cachar to break into pieceså knuse i biter
calar to drench, soakå bløtlegge, gjennombløte
calcar to trance, copyå copiere, etterlikne (slavisk)
calcular to calculateå beregne, kalkulere
calificar to access, rate, classifyå vurdere, betegne, artsbestemme
camorrear to quarrelå argumentere, drøfte, krangle
cancelar to cancel, strike outå kanselere
candar to lockå låse
cantalear to hum, sing softlyå nynne
cantonear to idle, loaf, wander aboutå drive dank, loffe
captar to capture, win trustå fange
carcajear to burst out laughingå brøle ut i latter
carecer to be in need of, to lackå mangle, savne
cargarse to be overloades withå overbelaste
castigar to chastise, punishå refse, tukte, straffe
castrar to castrate, cut ofå kastrere, kutte av
catar to sample, tasteå smake på, prøve
causar to causeå foråsake, medføre
cautivar to capture (somone)å (ta til) fange
cazar to hunt, chaseå jakte, jage, forfølge
ceder to cede, yieldå overdra, avstå
cegar to blind, block up, to grow blindå blinde, blende, miste synet
censurar to censureå sensurere
cercar to fence in, encloseå omgi, omringe, inneslutte
cesar to cease, stopå opphøre, holde opp
chafar to flatten, mash, crumbleå klyse, mose, skvise
chafarse to become flattened
chamar to barter, exchangeå bytte noe mot noe
chamuscar to singe, scorch
chapar to cover, plate with silver or goldå dekke over
charlar to chatter, plattleå småsnakke, skravle
chascar to crunchå mose
chillar to scream, shriekå skrike
chinchar to annoy, irritateå irritere
chismear to gossipå sladre
chocar to collide, crashå krasje
chuchear to whisperå hviske
chufar to mockå erte, gjøre narr av, mobbe
circular to circulate, moveå sirkulere, flytte
citar to make an appointment, cite, quoteå gjøre en avtale
civilizar to civilize, become civilizedå sivilisere
clamar to cry out, wailå gråte ut
clarar to make clear, explainå gjøre noe klart, forklare
clarificar to clarifyå klarere
clasificar to classifyå klasifisere
clavar to nailå spikre noe
cobijar to cover, shelterå gi beskyttelse, gi ly
cocer to cookå lage mat
codear to elbow, nudgeå dytte borti
colar to filter, strainå filtrere, søle
colear to wag, moveå vifte med halen, bevege
colorar to color, give color toå fargelegge
colorear to color, tintå farge
comandar to commandå kommandere
combatir to combat, fightå slåss
comentar to commentå kommentere
comenzar to start, begin,commenceå starte, begynne
cometer to commit, entrustå begå (en handling)
comparar to compareå sammenlikne
compartir to divide, shareå dele
competir to comete, contestå konkurrere
compilar to compileå samle, samle sammen
complacer to pleaseå tilfredsstille
completar to completeå fullføre
complicar to complicateå komplisere
comprobar to check, verify, confirmå konfirmere, verifisere
computar to compute, calculateå kalkulere
comunicar to communicateå kommunisere
concebir to conceiveå Unnfange
conceder to concedeå innvilge, tillate, inrømme
concentrar to concentrateå konsentrere
concertar to arrange, agreeå arrangere, si seg enig i
concluir to concludeå konkludere
condenar to condemnå dømme
confiar to trust, entrustå stole på
confirmar to confirmå bekrefte, konfirmere, attestere
congelar to confiscateå konfiskere
conjelar to freezeå fryse
conjugar to conformå bøye
conquistar to conquerå erobre, seire
consentir to agree, permitå godkjenne, tillate
considerar to considerå vurdere
consolar to consoleå muntre opp noen
conspirar to conspire, plotå muntre opp noen, (konspirasjon/komplott)
constar to be cear, consistentå være konsekvent
constatar to prove, verifyå fastslå, konfirmere
contar to count, tellå fortelle, si, telle
contemplar to contemplate, meditateå glane, reflektere over, se
contentar to gratify, pleaseå tilfredsstille
contradecir to contradictå motsi
contraponer to compare, contrastå sammenlikne
contratar to contract, engage, hireå ansette, engasjere, legge ut på anbud
controlar to controlå kontrollere
convalecer to convelesceå komme seg (etter sykom)
conversar to converseå konversere
copiar to copyå kopiere
corresponder to correspondå korrespondere
corromper to corruptå ødelege, forurense, forderve, skade
cosechar to harvestå høste
crear to createå skape
criticar to criticizeå kritisere
cuestionar to debate, discusså debatere, diskutere
culpar to blame, accuseå skyle på noen, gi noen skylden
culparse to blame onselfå skylde på seg selv
cultivar to cultivate, growå beplante, plante
currar to work (on)å jobbe (med noe), bearbeide
curar to cureå kurere

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0119 - sekunder.

mobiltelefon