logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populre spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke p et av verbene for se byelsen. Dersom du ikke finner nsket verb i listen kan du skrive det inn i den grnne skeboksen over og trykke p by verb.

Det er i yeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke ndvendig g til denne siden for bye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb s viser vi deg byelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker gjre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dd

es enno
daar to damage, injure skade
daarse to become demaged, injured skade seg selv
danzar to dance danse
datar to date (a letter, an account) datere
debatir to debate debatere
decantar to exaggerate, pour off
decentar to cut into, begin cutting
declamar to declaim, recite ikke erklre
declinar to decline, get weak synke
decorar to decorate dekorere
dedicar to dedicate dedikere
deducir to deduce, deduct avlede, avregne, slutte, trekke fra
defirir to defer, delegate deligere
definir to define definere
deformar to deform deformere
delatar to denounce, accuse oppgi, forrde noen
delegar to delegate delegere
demandar to demand, petition, suem, request bnnfalle, sakske
demoler to demolish, pull down rive ned, delegge
denegar to deny, refuse nekte, avvise
dentar to teethe, provide with teeth, indent f tenner
departir to converse
depilar to depilate, remove hair fjerne hr
deplorar to deplore
depositar to deposit, place, put sette inn
depreciar to depreciate ikke sette pris p
derogar to derogate, abolish fjerne, annulere
derramar to spill sle
derretir to melt, dissolve smelte
desacordar to be in discord bli motsagt
desacordarse to become forgetful bli glemsk
desalentar to make breath less, put out of breath ta pusten fra en
desalojar to move out, vacate kaste ut, fjerne
desamparar to abandon, forsake forlate
desanimar to discourage uoppmuntre
desaparecer to disappear forsvinne
desapreciar to underestimate undervurdere
desaprender to unlearn
desarrollar to develop utvikle
desarticular to disarticulate
desayudar to hinder, impede
descalificar to disqualify diskvalifisere
descaminar to mislead, lead astray villede noen
descargar to unload lesse av, losse
descender to descend, go down synke (graf)
descolgar to unhook, take down from a hanging position legge p
descollar to protrude, stand out skru ut
descomponer to disarrange, disrupt, disturb dele opp i
desconcertar to disconcert, upset villede noen
descontar to discount, deductdisregard
descuidarse to be negligent, careless neglisjere, bli oversett
desdearse to be disdainful frar, overtale
desechar to reject avvise
desencantar to disenchant mislik
desenvolver to unwrap pakke opp, pne opp (gave)
desifijar to pull out, unfix trekke ut, dra ut
desgajar to rip off, tear off rive av
desganarse to lose ones appetite miste appetitten
designar to designate delegere
desinfectar to disinfect desinfisere
desmentir to disprove, prove false motbevise
desnudar to undress kle av
desnudarse to undress oneself kle av seg selv
desobedecer to disobey nekte
desordenar to disarrange urydde, rote
desorganizar to disorganize gjre noe uorganisert
despedir to dismiss, fire, discharge tre av, gi sparken
desplegar to unfold, unfurl, spread out avdekke, avduke
destacar to emphasize, highlight, stand out fremheve, skille seg ut, tre fram
desterrar to banish, exile bli landsforvist, kastet ut
desvalorizar to depreciate, devalue ikke sette pris p
desviar to divert avlede
detallar to enumerate, list, numerate, specify fortegnelse, liste, oppsummere
determinar to determine fastsette, bestemme
dictar to dictate diktere
diferir to differdefer, postpone, delay
digerir to digest fordye
discursar to discourse, make a speech holde en tale, tale
diseminar to disseminate, spread
disfrazar to disquise forkle, maskere
disfrutar to enjoy nyte
disimular to dissemble, pretend, cover up skjule, late som, holde skjult
disminuir to reduce redusere, minske
disolver to dissolve opplse
distraer to distract avlede
distribuir to distribute distribuere
disturbar to disturb forstyrre
disuadir to dissuade
divertir to amuse, distract, entertain underholde, more
dividir to divide dele
divulgar to divulge, make known gjre kjent
dorar to gild, cover with gold gullbelegge, dekke med gull
dotar to endow, bequeath, give a dowry forsyne, gi medgift, utstyre
driblar to dribble (sports) drible

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3. g
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. lska
10. sluta
1. g
2. se
3. ha
4. f
5. bli
6. vre
7. akte
8. antyde
9. arme
9. sl

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0133 - sekunder.

mobiltelefon