logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pp

es enno
padecer to suffer, endureå lide, pines
paginar to paginateå paginere, nummerere (sider), sette sidetall
paladear to savor, taste, relishå smake på, nyte
palmear to clap handså klappe i hendene, appludere
palpar to feel, touchå palpere, konkret kjennskap til ting
palpitar to palpitate, beat, throbå banke (hjerte), slå, banke sterkt
parpadear to blink, winkå blunke
participar to participateå delta
patear to kickå sparke
patinar to skate, skid, slideå løpe, gå på rulleskøyter, rutsje, skli, gli
pausar to pauseå pausere, gjøre en pause
pecar to sinå synde
pelear to fightå slåss, kjempe, krangle
penetrar to penetrateå penetrere
perdurar to last a long timeå vare evinnelig
perfumar to perfumeå parfymere
perjurar to commit perjuryå avlegge falsk ed, sverge (falsk)
permanecer to remain, stayå bli, forbli
perseguir to follow, persecute, pursueå forfølge, følge, plage
persistir to persistå holde fast på noe, være urokkelig
persuadir to persuadeå overtale
pesar to weighå veie
pescar to fishå fiske
pestañear to wink, blinkå blinke, være i live
picar to prick, puncture, pierceå prikke, stikke
pilotar to pilotå lose, styre
pilotear to pilotå navigere
plagar to infest, plagueå plage, hjemsøke
planchar to ironå stryke
planear to plan, design, glideå planlegge
plantar to plantå plante
plegar to fold, pleatå brette, folde, bøye seg, gi etter
poblar to populateå befolke, populere
posar to pose, put, lay downå posere
posponer to postponeå utsette
preciar to appraise, valueå skatte, verdsette, vurdere
preciarse to brag about oneselfå skryte av seg selv, være stolt av
precipitar to precipitateå kaste ned, styrte ned
predisponer to predisposeå forbrede, bane vei for
predominar to predominateå fremhersk, overgå, rage over
preponer to put beforeå sette foran, sette over, foretrekke
prescribir to prescribeå forordne, foreskrive, bestemme
preservar to preserveå bevare, besytte, verne
presuponer to presuposeå forutse, gå utifra
prevaler to prevailå ha fortrinn
prevenir to warnå advare
prever to foreseeå forutse, ane, varsle
privar to depriveå berøve
proceder to proceedå gå, skride fram
procesar to prosecuteå prosedere, føre prosess, anlegge sak
procurar to endeavor, try, strive forå sørge for, bestrebe seg for
proferir to utter, sayå uttale, ytre, fremføre
profesar to professå drive som fag, utøve, undervise
programar to programå programmere
progresar to progresså gjøre fremskritt, gjøre fremgang
prolongar to prolongå forlenge, gjøre lengre
prometer to promiseå love
promulgar to promulgate, announceå kunngjøre, offentliggjøre
propagar to propagate, spreadå forpante, formere
proponer to proposeå foreslå, fremføre, fremsette
proporcionar to furnish, supply, provideå sette i forhold til, tilpasse, avpasse
proscribir to proscribe, banishå landsforvise, bannlyse, forby
proseguir to continue, follow up, proceedå fortsette, holde fram med
prosperar to prosperå blomstre, trives, ha hell med seg
protestar to protestå protestere
provenir to originate, come fromå stamme fra, komme fra
provocar to provokeå provosere
publicar to publish, issueå offentliggjøre, bekjentgjøre, utgi
pugnar to fightå sloss
pujar to struggleå overby, drive fram, tvinge gjennom
pulir to polishå pusse, polere
pulsar to pulse, throbå ta pulsen, føle pulsen
punchar to pierce, punctureå pierce, stikke hull
puntar to dotå punkte

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0176 - sekunder.

mobiltelefon