logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Rr

es enno
rabiar to rageå bli ute av seg selv
racionar to rationå rasjonere, utdele
rascar to scratch, itchå klø
rasgar to rip, tearå rive(s) i stykker
raspar to scrapeå skrape
rasurarse to shave ons beardå barbere seg
reanimar to reanimate, reviveå gjenopplive, animere, sette nytt mot
reaparecer to reappearå dukke opp igjen, vise seg igjen
rearmar to rearmå oppruste
reasegurar to reassure, reinsureå forsikre
reasumir to resume, reassumeå gjenoppta, begynne pånytt
reatar to tie again, retieå binde på nytt, gjøre godt fast
rebajar to lower, reduce, bring downå senke, redusere, sette ned
rebatir to knock down again, beat againå slå tilbake, gjøre motstand
rebuscar to search carefully, search intoå ettersøke, avsøke, etterspore
recalentar to reheat, warm up, warm overå varme opp igjen, oppvarme, varme på ny
recapitular to recapitualateå sammendra, sammenfatte
recargar to reaload, overloadå lade om/opp (på nytt)
rechazar to reject, repelå forkaste, avvise
reciclar to recycleå resiklere
recitar to reciteå fremsi, foredra, deklamere
reclamar to reclaim, claim, demand, protestå reklamere, klage over, appellere
reclinar to recline, leanå bøye tilbake, helle, støtte til
reclinarse to lean on/uponå lene seg mot/på, legge seg bakover
reconstruir to rebuild, reconstructå rekonstruere
reconvenir to reprimand, rebukeå bebreide, foreholde, motklage
recopilar to compileå forkorte, gjøre utdrag av, samle
recrear to amuse, entertainå gjenskape, fornye
recrearse to amuse, entertain onselfå atspe seg, underholde, more seg
recular to recoil, go backwardså rygge, vike tilbake
recuperar to recuperate, recoverå gjenvinne, få tilbake
redactar to editå utarbeide, avfatte, utforme, redigere
reeditar to reprint, publish againå trykke nytt opplag, lage ny utgave
reelegir to reelect, elect againå gjenvelge
refinar to refineå rafinere, forfine, foredle
reflexionar to reflectå reflektere
reformar to feform, alter, reviseå reformere, omforme, omdanne
reforzar to reinforce, strengthenå forsterke, avstive
regalarse to indulge oneselfå smelte, nedise
regar to waterå vanne
registrar to register, record, examineå registrere, ordne, gjennomsøke
rehacer to do over, redoå gjengjøre
rehuir to avoid, shunå flytte, redde, trekke (noe) unna
rehusar to refuseå nekte, avslå, avvise
reiterar to reiterate, repeatå forsikre, uttrykke nok engang
relanzar to throw back, repelå slynge, kaste tilbake
relatar to relate, narrateå fortelle, berette
relavar to wash againå gjenvaske
relavarse to wash oneself againå vaske seg selv igjen
releer to reread, read againå lese på nytt, lese om igjen
relumbrar to dazzle, sparkleå skinne, lyse sterkt
remandar to send over and over againå sende igjen
remarcar to mark againå merke igjen
rematar to kill off, terminate, finish offå avslutte, gjøre ferdig, eliminere
remediar to remedyå rette, avhjelpe, råde bot på, utbedre
remedir to remeasureå måle igjen
rememorar to rememberå huske
remendar to mendå lappe, stoppe, utbedre
remeter to put backå putte igjen, putte lenger inn
remirar to look at over againå se over igjen, se seg godt for
remojar to soakå utbløte, oppbløte, utvanne
remontar to elevate, reaise, frighten awayå skremme, jage opp vilt
remorder to bite againå bite gjentakne ganger
remover to remove, take awayå flytte, ta vekk
remunerar to remunerate, give saleryå belønne, lønne
renacer to be born again, be rebornå bli gjenfødt
renegar to renege, deny, abhorå fornekte, avsi sin tro, nekte hardnakket
renunciar to renounceå frasi seg, gi avkall på
reorganizar to reorganizeå reorganisere
repararse to restrain oneselfå sanse opp, ta seg sammen
repasar to review, go over againå gå forbi, pasere
repensar to rethink, reconsiderå overveie enda en gang
repesar to weigh againå etterveie, kontrollveie
repintar to repeatå repetere
replantar to replantå nyplante, omplante
replicar to retort, replyå svare, ta til gjenmæle, imøtegå
reponer to put backå gjeninsette, sette tilbake
represar to repress, hold backå undertrykke, holde igjen
representar to representå representere
reprobar to reprove, faeil in an examå stryke
reprochar to reproachå bebreide, foreholde, klandre
reproducir to reproduceå reprodusere
repudiar to repudiateå dømme, forkaste
repulir to polish againå polere igjen, pusse opp
repulsar to repulse, rejectå avslå, forkaste, forsmå
requemar to burn again, over cookå brenne igjen
requerir to requireå trenge, ha behov for, forlange, kreve
resaltar to bounce, reboundå sprette opp/ tilbake (ball)
resaludar to return someone’s greetingå hilse tilbake
rescatar to ransom, rescueå løskjøpe, gjenvinne
reservar to reserveå reservere
resistir to resistå mottstå, utholde, strike imot
respetar to respectå respektere
respirar to breathe, respireå puste
restaurar to restoreå restaurere
restituir to refund, give backå gjeninnsette, refundere, gi tilbake
resucitar to resuscitate, bring back to lifeå gjenopplive, vekke til live
resultar to resultå resultere
resumir to summarize, sum upå oppsummere, legge sammen
resurgir to resurge, spring up againå komme til syne igjen, duke opp igjen
retacar to hit (the ball) twiceå treffe (ballen) to ganger
retajar to cut aroundå skjaere rundt, omskjaere
retar to challengeå utfordre
retardar to retard, slow downå forsinke, forhale, opprette, utsette
retemblar to shake, trembleå skjelve
retener to retainå holde tilbake
retirar to draw back, removeå trekke tilbake, tilbaketrekke
retocar to touch up, retouchå slå, banke gjentatte ganger
retostar to toast againå riste (brød)igjen
retraducir to translate over againå oversette igjen
retraer to bring again, bring backå bringe tilbake
retransmitir to retransmit, rebroadcast, forward, relayå krinkaste på nytt, videresende
retratar to paint a portraitå male et portrett
retribuir to repay, rewardå betalte tilbake, belønning, honorere
retrotraer to antedate, date backå antedatere
revender to resellå forhandle, videreselge
reventar to burst, explodeå revne, briste, bryte
rever to review, reviseå se igjen, se over igjen, revidere
reverter to overflowå flyte over
revertir to revertå falle tilbake
revivir to reviveå livne til, komme til live igjen
revolar to fly againå fly over flere ganger
revolcar to knowck downå velte omkull
revolcarse to wallow, roll aboutå velte seg, rulle seg, skrubbe seg
revolotear to whirl up in the airå flagre, flakes omkring
rezar to prayå be
rociar to spray, sprinkleå spraye, strø
rimar to rhymeå rime
rizar to curlå krølle
rodar to rollå rulle, trille, løpe, gå rundt
rodear to encircle, surroundå kretse om, gå rundt i ring
rodearse to surround oneself withå snurre seg rundt, kaste seg rundt
roncar to snoreå snorke
ronchar to crunch, chewå spise noe sprøtt
rondar to patrol, prowlå patruljere om natten, nattevakt
rotar to rotateå rotere
rotular to labelå etiketter, sette på etiketter
rozar to scrape, scratch, rubå skrape, rydde, streife, stryke
rubricar to initial, sign and sealå underskrive, understreke
rular to rollå rulle
rumbar to go in the direction ofå orienteer(seg), gå i retning av
rumiar to ruminate, meditateå grunne på noe, mumle, brumme

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0175 - sekunder.

mobiltelefon