logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ss

es enno
Saborear to savor, taste, relishå krydre, sette smak på
Sacrificar to sacrificeå ofre
Salar to salt, season with saltå salte
Saldar to settle, pay a debtå utligne, oppgjøre
Salivar to salivateå sikle, spytte (meget)
Salpicar to splashå skvette
Saltear to hold up, robå overfalle, utplyndre, angripe
Salvar to save, rescueå redde
Sanar to cure, healå helbrede
Sancionar to sanction, authorize, punishå sanksjonere, stadfeste, bifalle, godkjenne
Sangrar to bleedå årelate, tappe blod
Sangrarse to bledå blø
Saquear to pillage, loot, sackå plyndre, røve, herje
Satirizar to satirizeå lage satire, spotte
Sedar to soothe, quietå berolige, roe, trøste
Seducir to seduceå forføre
Segar to cut, mowå klippe gresset, slå gresset
Segregar to segregateå avsondre, utskille
Sellar to seal, stampå forsegle, stemple
Sembrar to sow, spread, layå så, strø, spre, øse ut
Señalar to indicate, mark, point (out), signå markere, peke, påpeke, vise
Separarse to separate, come apartå separere seg, atskille, utskille
Sepultar to bury, hide away, concealå skjule, begrave, gjemme bort
Serrar to sawå sage, kneppe
Signar to signå signere, underskrive
Signarse to cross oneselfå korse seg
Significar to signify, meanå bety, mene, betegne, forestille
Silbar to whistleå plystre
Simbolizar to symbolizeå symbolisere
Simplificar to simplifyå forenkle
Simultar to simulate, feign, pretendå simulere, late som, hykle, fingere
Sintonizar to tuneå avstemme, samstemme
Sisar to snitchå snyte på beløp, naske
Sitiar to besiegeå beleire, omringe
Situar to situate, place, locateå plassere, lokalisere, stille, sette
Sobar to knead, message, rub, slapå elte, kna, mase med
Sobregirar to overdrawå overtrekke (konto)
Sobreponer to superimposeå tilføye, legge til, sette ovenpå
Sobresalir to stand out, excelå stikke seg ut, utmerke seg
Sobresaltar to attack, startleå overrumple, forskrekke, gjøre redd
Sobrevenir to supervene, occur laterå komme på, intreffe, komme uventet
Solicitar to solicit, requestå søke
Solidificar to solidifyå gjøre fast, solid, kompakt
Soltar to loosen, untie, let goå løsne, slippe løs
Solucionar to solveå løse (problem)
Solventar to settle, pay a debtå løse vanskelighet, bringe i orden, betale, gjøre opp for seg
Sombrar to shadeå skyggelegge
Sonarse to blow someone’s noseå pusse nesen, snyte seg
Sonorizar to voice(phonetics), to add the sound track toå lydsette
Sopapear to slapå klappe under haken
Soplarse to to gobble up, wolf downå spise og drikke til overmål
Soportar to support, endure, put up withå støtte, holde oppe, bære
Sorber to sipå nippe, suge, slurpe
Sorregar to irrigateå vanne (kunstig)
Sortear to raffle, avoid, dodgeå trekke lodd om, kaste lodd om
Sosegar to quiet, calm downå berolige, dempe, hvile, roe ned
Soterrar to bury, hideå grave ned, sette ned i jorden
Suavizar to smooth, softenå glatte, mykne, dempe
Subarrendar to sublet, subleaseå framleie
Subastar to auctionå selge på, sende til auksjon
Subir to go up, walk up, lift, riseå gå opp, stige, heve
Sublimar to exaltå sublimere, oppløfte, heve til skyene
Subordinar to subordinateå underordne, være underordnet
Substitir to subsistå livnære seg, leve, opprettholde livet, forsørge
Sustraer to subtract, take away, removeå trekke fra, subtrahere
Subvencionar to subsidizeå understøtte, yte tilskudd
Subvenir to provide for needså understøtte, hjelpe, bistå
Subvertir to subvert, disturbå omstyrte, velte, ødelegge, nedbryte
Sudar to sweat, persipireå svette
Sujetar to secure, fasten, subdue, subjectå underlegge seg, underkaste, gjøre avhengig
Sumar to add, add upå lege sammen, addere, oppsymmere
Suministrar to furnish, provide, supplyå levere, skaffe, forsyne
Sumir to sink, submergeå senke, trykke ned, synke
Superar to surpass, exceedå overstige, overgå, overvinne
Superponer to superposeå legge oppå, stille oppå
Supervenir to happen, take place
Suplantar to supplant, take the place ofå sette i stedet, fortrenge
Suplicar to supplicate, entreat, imploreå bønnfalle (ydmykt)
Surcar to plowå fure, skjære, pløye (gjenn0om)
Surtir to supply, stock, provideå levere, forsyne, bringe fram
Suscribir to subscribeå underskrive, abonnere
Suspender to suspend, hangå suspandere, henge, sveve, utsette
Sustraer to substract,take awayå trekke fra
Susurrar to murmur, whisperå summe, surre, suse
Sutilizar to file, refine, polish, taperå forfine, skjerpe, gjøre fin, blatte

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0168 - sekunder.

mobiltelefon