logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb

Under kan du se noen av de mest populære spanske, engelsk, svenske og norske verbene. Du kan trykke på et av verbene for å se bøyelsen. Dersom du ikke finner ønsket verb i listen kan du skrive det inn i den grønne søkeboksen over og trykke på bøy verb.

Det er i øyeblikket 2770 spanske, 1453 svenske, 5696 norske og 2878 engelske verb i databasen.

Tips: Det er ikke nødvendig å gå til denne siden for å bøye et verb. Hvis du bruker ordboken og ordet blir gjenkjent som et verb så viser vi deg bøyelsen av verbet under oversettelsen av ordet. Vi liker å gjøre det enkelt og lettvint.

Noen spanske verb og deres betydning

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tt

es enno
tacar to mark, stainå merke, flekke, søle
tachar to cross out, strike out, eliminateå styrke ut el over radere
tajar to slice, carve, chopå kløve, dele over, skjære, hugge
taladrar to boreå gjennombore, klippe (huller)
talar to fell, cut downå felle (trær), beskjære
tambalear to staggerå bikke, svaie, vakle
tamizar to siftå sikte, sile
tapar to coverå dekke
tapiar to wall up, wall inå omgi med mur, tilmure
tapizar to upholster, hang tapestryå tapetsere
tardar to take a long timeå hefte, oppholde, bli forsinket
tarjar to tallyå merke av på karvestokk
tartamudear to stammer, stutterå stamme, hakke
tascar to gnaw, nibbleå hekle, bite, rive, nible
teclear to run ones fingers over piano or typewriter keyså anslå tangenter, tromme med fingrene
tejar to titleå trekke (tak med takstein)
tejer to weaveå veve, flette, knytte, strikke
temblar to tremble, shudder, shakeå skjelve, riste, beve, sitre
teorizar to theorizeå teorisere, oppstille teorier
testar to make a will, testamentå testamentere, lage et testament
testificar to testify, bear witnesså bevitne, avlegge vitneprov
timar to cheat, swindleå jukse, svindle, narre med noe
timarse con to flirth withå gjøre tegn (blinke) til hverandre
timbrar to put a seal or stamp onå stemple, sette segl under
tintar to tint, dyeå farge
titular to title, entitleå titulere, gi tittel, nevne med tittel
tolerar to tolerateå tolerere
tontear to act foolishlyå dumme seg, begå dummheter, våse, tøyse
torcer to twistå tvinne, dreie, bøye
tornar to turnå snu
tornear to go roundå gå rundt, dreie, kretse omkring
torturar to tortureå torturere
torturarse to worry excessivelyå pine seg, plage seg (med)
tostarse to become sunburnedå bli solbrendt
trabar to bind, join lockå binde, feste, føye
trabarse to insult each otherå munnhugges, trette, kjekle
tragar to swallowå svelge
traicionar to betrayå forråde
trajinar to rush aboutå beordre, bringe, transportere
tramitar to negotiate, transactå ordre, behandle, ekspedere
trancar to stride alongå sikre med bom, sette slå for, gå med lange skritt
tranquilizar to tranquilizeå berolige, gjøre stille
transcribir to transcribeå avskrive
transferir to transferå overføre, overdra, utsette
transformar to transformå transformere, forandre
transfregar to rub togetherå gni sammen
transigir con to agree toå gi etter, forandringsvennlig
transitar to journey, travelå være på gjennomreise, passere, reise
translimitar to go beyond the limitså overskride, passere en grense
transmitir to transmitå overføre, oversende, transmittere
transpirar to perspire, sweatå svette, utdunste
transponer to transferå oveføre, flytte
transportar to transportå transportere, befordre, bringe
tranzar to break off, cut off, braidå kutte, hugge, flette
trascender to transcendå avgi, spre lang vei sterk, inntrengende lukt, dunst
trascordarse to forgetå ikke riktg kunne huske
trasegar to decantå helle om, avtappe, helle i seg, vende opp og ned på
trasferir to transferå overføre
trasladar to transfer, moveå flytte, overføre
trasladarse to move, changeå flytte, begi seg
traspasar to pierceå gå over, overskride, passere
trasquillar to shear, clip, crop (hair)å klippe hakk i håret, snaue, snauklippe
trastornar to turn upside down, upset, disturbå sette, vende opp ned, kaste om kull, forstyrre
trasvolar to fly over, fly acrosså overfly
tratarse to be a question of
travesar to cross, cross over, go throughå krysse, gå tvers over
trazar to trace, draw, sketchå skissere, trekke opp, streke opp, lage utkast
trenzar to braid, plaitå flette (hår)
trepar to climb, mountå klatre, bestige
tributar to pay tributeå betale skatt, yte avgift
tricotar to knitå strikke
trillar to make frequent use ofå treske, gjenta seg til stadighet
trinar to trill, warbleå slå triller
trinchar to slice (meat)å skjære for
triplicar to triplicate, tripleå tredoble
triscar to mix upå småtrampe, småsparke, trippe, blande, røre
triturar to crush, grindå knuse, male
triunfar to triumphå triumfere
trizar to tear to shredså rive i stykker
trocar to exchangeå bytte, forveksle
trocear to cut into pieceså stykke opp
trompicar to trip, stumbleå snuble, falle
tronar to thunderå tordne
tronchar to crack, splitå hugge av, over, brekke av, knekke trær)
tronzar to sliceå dele opp i smått, rive el. slå i stykker
trotar to trotå trave, ri i trav
truhanear to cheat, trickå jukse, snyte, bedra
trujamenear to interpretå tyde, tolke
tumbar to strech outå slappe av, velte, kaste omkull, slenge seg på sengen
tundir to clip, shear, beat, thrashå overskjære, jule opp
turbar to disturb, upset, worryå forstyrre, bringe i uorden, oppskake, forvirre
tutear to use the -tú- form with someoneå tiltale med du til noen (å duse)
tutearse to to use the -tú- form with each otherå tiltale med du mellom hverandre

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå

Jeg vil lese mer om:

Spansk verb
Engelsk verb
Svensk verb
Norske verb


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.0122 - sekunder.

mobiltelefon