logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for absorbere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norabsorbere
engliquid [v]: soak up
physics [v]: absorb
spaliquid [v]: absorber
physics [v]: absorber
sweliquid [v]: absorbera
Derived terms:absorberende, absorberende middel
Example:
 1. Jeg gjør ikke annet enn å trene og hvile, og mener selv å trene så mye som kroppen min kan absorbere.
 2. Mange land i den tredje verden er i ferd med å nå sitt metningspunkt når det gjelder de våpen de kan absorbere, og selv om de hadde ønsket seg flere våpen, er det mange land som ikke har pengene til å kjøpe dem.
 3. Ammoniakk er etsende og giftig, og vann kan brukes til å absorbere eller ta opp dampen før den sprer seg.
 4. Brannrøyken er mettet med kullpartikler - sot - med stor evne til å absorbere sollys.
 5. De store organisasjonene som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp har et bistandsapparat som kan absorbere mye og klare en ganske stor forgrening av innsatsen.
 6. Derfor må det alltid foretas en avveining av hvor mange nye oljemilliarder fastlandsøkonomien kan absorbere uten å forsterke inflasjonspresset.
 7. Derfor må utbygging og fortetning ikke skje raskere enn det det offentlige kan betjene og miljøet absorbere.
 8. Det er grenser for hva skolen kan absorbere uten at det bare blir skuebrød, mener Vormeland.
 9. En stats ansvar er å balansere situasjonen ute i verden og antall flyktninger og innvandrere med de muligheter landet har til å absorbere dem.
 10. En større produksjon enn hva markedet kan absorbere vil både gi tomme leiligheter og påvirke prisene.
 11. Et velutbygd bysamfunn med vel 20 000 innbyggere og solid tekniskindustriell tradisjon og miljø kan selvsagt absorbere og gi service til en ny industriarbeidsplass med maks.
 12. Ethvert land har en grense for hvor mange nye mennesker det er i stand til å absorbere.
 13. Forutsetningsvis skal og kan senrumslinjen også absorbere store deler av den mer lokale østvest og nordsydtrafikken.
 14. Her kunne man absorbere effekter av tilbakeslag i moderne økonomi.
 15. Her måles grønne veksters evne til å absorbere veistøv, bl.a. med sikte på å finne frem til hardføre vekster som egner seg for beplantning langs våre ferdselsårer.
 16. I en tid da offentlig virksomhet ekspanderte sterkt var det ikke vanskelig å absorbere de beskjedne kandidatkullene fra universitetet.
 17. I motsetning til emisjonen i 1983 regner Norsk Data denne gang med at kapitalutvidelsen vil vekke stor interesse også utenfor USA, selv om det amerikanske kapitalmarkedet alene vil kunne absorbere hele emisjonen.
 18. Ifjor ble Raufoss Ammunisjonsfabrikker tilbudt 60 millioner kroner for å nedlegge sitt stålstøperi til fordel for Stavanger Staal og absorbere de 125 involverte arbeidsplasser.
 19. Jeg skulle gjerne vite hvilket annet selskap som hadde klart å absorbere de økningene vi har hatt.
 20. Markedet er nærmest ubegrenset i forhold til det volum vi og vår natur kan absorbere uten at vi skal få skadevirkninger, så vi kan og bør sannsynligvis satse på et eksklusivt produkt til god pris.
 21. Men bydelsutvalget ber om at utbygging ikke skjer raskere enn miljøet kan absorbere.
 22. Og det er klart at flyplassen ikke kan absorbere denne økningen uten problemer.
 23. Og intet kunne forstyrre henne i avviklingen av denne virksomhet, ikke engang en telefonoppringning fra en nabofrue som fortalte at nå var hennes nesten skolepliktige sønn i ferd med å hoppe ut fra tredje etasje for å prøve om en stor snehaug han hadde laget, var nok til å absorbere fallet.
 24. Også russerne klør seg i hodet og lurer på hvordan de østtyske jentene klarer å absorbere de enorme treningsdosene, sier Bjørg Eva.
 25. Selv om de vokser uhyre raskt i prosent, vokser de ikke nok målt i arbeidsplasser og kapital til å absorbere nedleggelsene av gamle bedrifter som typisk er store verft, gruber, stålprodusenter osv. med tusenvis av ansatte.
 26. Statistikk sier nemlig ikke noe om et lands evne til å absorbere utlendinger, og denne evnen beror i prinsippet på folks holdninger.
 27. TRE pauser trenges for absorbere inntrykkene så noenlunde.
 28. Vil det være mer enn selv det oppsiktsvekkende store norske verkmarkedet kan makte å absorbere ?
 29. Argentina har ingen mulighet til å absorbere alle dem som kommer hjem.
 30. Er Studenterlunden og Karl Johan et stort nok område til å absorbere de store menneskemasser som deltar i Oslokarnevalet ? spør parksjef Gunnar Hagen i Oslo kommune.
Similar words:
norabsorbert
spaabsorber
sweabsorbera
sweabsorberad
engabsorbent
engabsorbed
norabortere
Your last searches:
 1. absorbere


Absorbere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) absorbere
Gerundio: absorberende
Past participle: absorbert
Indikative
1. Present
 • jeg
  absorberer
 • du
  absorberer
 • han
  absorberer
 • vi
  absorberer
 • dere
  absorberer
 • de
  absorberer
8. Perfect
 • jeg
  har absorbert
 • du
  har absorbert
 • han
  har absorbert
 • vi
  har absorbert
 • dere
  har absorbert
 • de
  har absorbert
2. Imperfect
 • jeg
  absorberte
 • du
  absorberte
 • han
  absorberte
 • vi
  absorberte
 • dere
  absorberte
 • de
  absorberte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde absorbert
 • du
  hadde absorbert
 • han
  hadde absorbert
 • vi
  hadde absorbert
 • dere
  hadde absorbert
 • de
  hadde absorbert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal absorbere
 • du
  vil/skal absorbere
 • han
  vil/skal absorbere
 • vi
  vil/skal absorbere
 • dere
  vil/skal absorbere
 • de
  vil/skal absorbere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha absorbert
 • du
  vil/skal ha absorbert
 • han
  vil/skal ha absorbert
 • vi
  vil/skal ha absorbert
 • dere
  vil/skal ha absorbert
 • de
  vil/skal ha absorbert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle absorbere
 • du
  ville/skulle absorbere
 • han
  ville/skulle absorbere
 • vi
  ville/skulle absorbere
 • dere
  ville/skulle absorbere
 • de
  ville/skulle absorbere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha absorbert
 • du
  ville/skulle ha absorbert
 • han
  ville/skulle ha absorbert
 • vi
  ville/skulle ha absorbert
 • dere
  ville/skulle ha absorbert
 • de
  ville/skulle ha absorbert
Imperative
Affirmative
 • du
  absorber!
 • vi
  La oss absorbere!
 • dere
  absorber!
Negative
 • du
  ikke absorber! (absorber ikke)!
 • dere
  ikke absorber! (absorber ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag effeminate
2 Flag legitimasjon
3 Flag common
4 Flag scrutiny
5 Flag scrutiny
6 Flag pugging
7 Flag go
8 Flag taxering
9 Flag förhoppning
10 Flag outraged
11 Flag fotskammel
12 Flag espacioso
13 Flag konfirmation
14 Flag detenerse
15 Flag hematoma
16 Flag outrage
17 Flag mussla
18 Flag uholdbar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 769 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2168 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2541 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3163 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2280 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2309 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2255 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2342 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3830 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3436 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.2619 - seconds.

mobiltelefon