logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for antyde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norantyde
engforslag [v]: imply
spaforslag [v]: insinuar
sweforslag [v]: antyda
Synonyms:
 1. anse, tro, påstå, ansprak, avse, egne
 2. framheve, anmerke
 3. ytre, mene, hevde
 4. tips, foraning, tegn, pekepinne, ymte
Example:
 1. Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse, heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
 2. Mener han med dette å antyde at det står på NATOlandenes regjeringer å få dette til ?
 3. (Å hevde dette er ikke å antyde at menn flest er voldsmenn, slik enkelte kvinner og menn vil ha det til.
 4. Da tror jeg at jeg kan antyde ekspertise som er enda bedre, sa Willoch med et blikk bort på generalsekretær David Vikøren i Norges Rederiforbund.
 5. Det kan imidlertid være aktuelt med slik charterflyvning mellom London og Vestlandet, sier hun uten å antyde hvor langt frem i tiden det eventuelt ligger.
 6. Det var da ikke mye, for jeg har sikkert tapt ett kvarter mot slutten, sa vmesteren, som i nederlagets bitre stund mente å antyde at hun ellers ville vunnet med ni minutter.
 7. For en arkivar er det mye ved et slikt funn som kan antyde om samlingen stort sett har ligget i ro eller om den har vært oppdelt og gått på vandring, sier Nedrebø.
 8. Foreløpig er det umulig å antyde noen konkret årsak.
 9. Hva jeg forsøker å antyde ved hjelp av mitt sprog, musikken, er at det finnes mange gode grunner til å leve.
 10. Ikke at det gjør så mye... men sånn rent for ordens skyld vil jeg gjerne antyde at en elgkalv på fire år er noe i drøyeste laget.
 11. Jeg synes, for å si det forsiktig, at det er svært dristig av Statoil å antyde at den kompliserte og delikate situasjon som selskapet førte oss opp i gjennom sin behandling av kontraktsprisene for fjerde kvartal, overhodet hadde noe med operatørstatus på Statfjord å gjøre.
 12. Jeg vil antyde en Hydromodell som første skritt, med inntil 49 prosent privat kapital.
 13. Jeg vil antyde en samlet avdragstid på hele finansieringspakken på 2530 år.
 14. Kan du antyde hva det vil bli aktuelt å kreve Lyn for, hvis han bestemmer seg for å gå dit ?
 15. Men jeg tror nok at separasjon og skilsmisse alltid vil være et problem for barna - uten at jeg dermed vil antyde at ulykkelige ekteskap er noe bedre for dem.
 16. Noe slikt kunne det da aldri falle oss inn å antyde...
 17. Som Høyremann har De gått på tvers av alle prinsipper ved å antyde ønskeligheten av høyere skatteøre ?
 18. Vi har fått et oppriktig, detaljert og fruktbart utbytte av synspunkter på nøkkelproblemer, fortsatte den sovjetiske partisjef, uten å antyde at man hadde funnet noen måter å løse dem på.
 19. Vi vil avvente resultatene av de tekniske undersøkelsene før vi uttaler oss om saken, men vil allikevel antyde at vi er optimistiske og utelukker ikke at våre mistanker er berettigede, sier Schnitler.
 20. Advokat Terje Nordvi ønsker ikke å antyde hvilke beløp som danner grunnlaget for forhandlingene.
 21. Aftenpostens utsendte forsøkte i forsiktige ordelag å antyde at efter hva han nå hadde hørt var det ikke noen tvil om at Holberg hadde klart å nå sine mål.
 22. Av den del av Ferms brev som Palme leste opp i TV, fremgikk det at det ikke var noe grunnlag for å antyde noe om doble budskap.
 23. Balstad kan ikke på nåværende tidspunkt overfor Aftenpossen antyde hvor store avgiftsforhøyelser som kan bli nødvendig dersom forpliktelsene innen vann og avløpssektoren skal overholdes.
 24. DEN er iverksatt under medvirkning fra henimot 40 frivillige organisasjoner, fra Norges Røde Kors og Norges Godtemplar Ungdomsforbund til Sosialistisk Ungdom, for bare å antyde bredden i det engasjement som utfoldes.
 25. DET er imidlertid langtfra vår mening å antyde at det er der hunden ligger begravet i dette tilfelle.
 26. DET skulle man ikke antyde.
 27. Da Hellerastens lagoppstilling i lørdagens kamp mot KFUM / Oslo i herrenes 1. divisjon i volleyball ble lest opp for spillerne et par dager før kampen, reagerte lagets tidligere førsteopplegger Ole Jørn Lundanes med å antyde at han ville trekke seg fra laget.
 28. De 12 Underhusmedlemmene ber regjeringen snarest mulig antyde at britene er villig til å oppheve forsvarssonen rundt Falklandsøyene så snart Argentina offisielt erklærer at krigen er over.
 29. De medvirkende hadde satt seg fore å antyde ulike verdensbilders vekst og fall, med et resultat som efter det vi erfarer ble meget godt mottatt.
Similar words:
sweantyda
spaante
sweande
noranode
sweantydan
enganode
norande
Your last searches:
 1. antyde


Antyde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) antyde
Gerundio: antydende
Past participle: antydet
Indikative
1. Present
 • jeg
  antyder
 • du
  antyder
 • han
  antyder
 • vi
  antyder
 • dere
  antyder
 • de
  antyder
8. Perfect
 • jeg
  har antydet
 • du
  har antydet
 • han
  har antydet
 • vi
  har antydet
 • dere
  har antydet
 • de
  har antydet
2. Imperfect
 • jeg
  antydet
 • du
  antydet
 • han
  antydet
 • vi
  antydet
 • dere
  antydet
 • de
  antydet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde antydet
 • du
  hadde antydet
 • han
  hadde antydet
 • vi
  hadde antydet
 • dere
  hadde antydet
 • de
  hadde antydet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal antyde
 • du
  vil/skal antyde
 • han
  vil/skal antyde
 • vi
  vil/skal antyde
 • dere
  vil/skal antyde
 • de
  vil/skal antyde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha antydet
 • du
  vil/skal ha antydet
 • han
  vil/skal ha antydet
 • vi
  vil/skal ha antydet
 • dere
  vil/skal ha antydet
 • de
  vil/skal ha antydet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle antyde
 • du
  ville/skulle antyde
 • han
  ville/skulle antyde
 • vi
  ville/skulle antyde
 • dere
  ville/skulle antyde
 • de
  ville/skulle antyde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha antydet
 • du
  ville/skulle ha antydet
 • han
  ville/skulle ha antydet
 • vi
  ville/skulle ha antydet
 • dere
  ville/skulle ha antydet
 • de
  ville/skulle ha antydet
Imperative
Affirmative
 • du
  antyd!
 • vi
  La oss antyde!
 • dere
  antyd!
Negative
 • du
  ikke antyd! (antyd ikke)!
 • dere
  ikke antyd! (antyd ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag aktieinnehav
2 Flag standpunkt
3 Flag smør
4 Flag aksplukking
5 Flag firkant
6 Flag aksplukker
7 Flag fordel
8 Flag aksling
9 Flag aksjeselskap
10 Flag aksjeportefølje
11 Flag aksjemarked
12 Flag pig
13 Flag stiv
14 Flag aksjekapital
15 Flag abreviado
16 Flag Luxembourg
17 Flag skjenne
18 Flag Cáncer

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 977 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2378 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2857 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3556 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2579 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2588 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2459 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2661 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 4144 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3628 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.1580 - seconds.

mobiltelefon