logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Verb: go

Go ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) go
Gerundio: going
Partisipp: gone
Indikativ
1. Presens (Nåtid)
 • i
  go
 • you
  go
 • he
  goes
 • we
  go
 • you
  go
 • they
  go
8. Presens perfektum
 • i
  have gone
 • you
  have gone
 • he
  has gone
 • we
  have gone
 • you
  have gone
 • they
  have gone
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  went
 • you
  went
 • he
  went
 • we
  went
 • you
  went
 • they
  went
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had gone
 • you
  had gone
 • he
  had gone
 • we
  had gone
 • you
  had gone
 • they
  had gone
4a. Presens futurum
 • i
  will go
 • you
  will go
 • he
  will go
 • we
  will go
 • you
  will go
 • they
  will go
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have gone
 • you
  will have gone
 • he
  will have gone
 • we
  will have gone
 • you
  will have gone
 • they
  will have gone
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would go
 • you
  would go
 • he
  would go
 • we
  would go
 • you
  would go
 • they
  would go
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have gone
 • you
  would have gone
 • he
  would have gone
 • we
  would have gone
 • you
  would have gone
 • they
  would have gone
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  go
 • you
  go
 • he
  go
 • we
  go
 • you
  go
 • they
  go
13. Perfektum
 • i
  have gone
 • you
  have gone
 • he
  have gone
 • we
  have gone
 • you
  have gone
 • they
  have gone
past
 • i
  went
 • you
  went
 • he
  went
 • we
  went
 • you
  went
 • they
  went
plu
 • i
  had gone
 • you
  had gone
 • he
  had gone
 • we
  had gone
 • you
  had gone
 • they
  had gone
Imperativ
bekreftende
 • you
  go!
 • we
  Let's go!
 • you
  go!
Nektende
 • you
  don't go! (do not go)!
 • you
  don't go! (do not go)!

Topp ti

Topp ti spanske verb

Topp ti engelske verb

Topp ti svenske verb

Topp ti norske verb

1. ser
2. estar
3. ir
4. hacer
5. tener
6. poder
7. dar
8. beber
9. amar
10. volar
1. have
2. go
3. eat
4. do
5. love
6. come
7. see
8. open
9. accept
10. look
1. vara
2. ha
3.
4. springa
5. sitta
6. se
7. fara
8. prata
9. älska
10. sluta
1.
2. se
3. ha
4.
5. bli
6. være
7. akte
8. antyde
9. arme
9. slå


Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennlighst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Siden ble generert på 0.6905 - sekunder.

mobiltelefon