Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord échafauder. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

échafauder som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
échafauderéchafaudantéchafaudé
Indikativ
1. Presens
jeéchafaude
tuéchafaudes
il; elleéchafaude
nséchafaudons
vséchafaudez
ils; elleséchafaudent
8. Presens perfektum
jeai échafaudé
tuas échafaudé
il; ellea échafaudé
nsavons échafaudé
vsavez échafaudé
ils; ellesont échafaudé
2. Preteritum (Fortid)
jeéchafaudais
tuéchafaudais
il; elleéchafaudait
nséchafaudions
vséchafaudiez
ils; elleséchafaudaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais échafaudé
tuavais échafaudé
il; elleavait échafaudé
nsavions échafaudé
vsaviez échafaudé
ils; ellesavaient échafaudé
4a. Presens futurum
jeéchafauderai
tuéchafauderas
il; elleéchafaudera
nséchafauderons
vséchafauderez
ils; elleséchafauderont
11a. Preteritum futurum
jeaurai échafaudé
tuauras échafaudé
il; elleaura échafaudé
nsaurons échafaudé
vsaurez échafaudé
ils; ellesauront échafaudé
Simple past
jeéchafaudai
tuéchafaudas
il; elleéchafauda
nséchafaudâmes
vséchafaudâtes
ils; elleséchafaudèrent
Past perfect
jeeus échafaudé
tueus échafaudé
il; elleeut échafaudé
nseûmes échafaudé
vseûtes échafaudé
ils; elleseurent échafaudé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeéchafauderais
tuéchafauderais
il; elleéchafauderait
nséchafauderions
vséchafauderiez
ils; elleséchafauderaient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais échafaudé
tuaurais échafaudé
il; elleaurait échafaudé
nsaurions échafaudé
vsauriez échafaudé
ils; ellesauraient échafaudé
Konjunktiv
6. Presens
jeéchafaude
tuéchafaudes
il; elleéchafaude
nséchafaudions
vséchafaudiez
ils; elleséchafaudent
13. Presens perfektum
jeaie échafaudé
tuaies échafaudé
il; elleait échafaudé
nsayons échafaudé
vsayez échafaudé
ils; ellesaient échafaudé
Preteritum (Fortid)
jeéchafaudasse
tuéchafaudasses
il; elleéchafaudât
nséchafaudassions
vséchafaudassiez
ils; elleséchafaudassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse échafaudé
tueusses échafaudé
il; elleeût échafaudé
nseussions échafaudé
vseussiez échafaudé
ils; elleseussent échafaudé
Imperativ
Bekreftende
tuéchafaude
nséchafaudons
vséchafaudez