Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord échauffer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

échauffer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
échaufferéchauffantéchauffé
Indikativ
1. Presens
jeéchauffe
tuéchauffes
il; elleéchauffe
nséchauffons
vséchauffez
ils; elleséchauffent
8. Presens perfektum
jeai échauffé
tuas échauffé
il; ellea échauffé
nsavons échauffé
vsavez échauffé
ils; ellesont échauffé
2. Preteritum (Fortid)
jeéchauffais
tuéchauffais
il; elleéchauffait
nséchauffions
vséchauffiez
ils; elleséchauffaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais échauffé
tuavais échauffé
il; elleavait échauffé
nsavions échauffé
vsaviez échauffé
ils; ellesavaient échauffé
4a. Presens futurum
jeéchaufferai
tuéchaufferas
il; elleéchauffera
nséchaufferons
vséchaufferez
ils; elleséchaufferont
11a. Preteritum futurum
jeaurai échauffé
tuauras échauffé
il; elleaura échauffé
nsaurons échauffé
vsaurez échauffé
ils; ellesauront échauffé
Simple past
jeéchauffai
tuéchauffas
il; elleéchauffa
nséchauffâmes
vséchauffâtes
ils; elleséchauffèrent
Past perfect
jeeus échauffé
tueus échauffé
il; elleeut échauffé
nseûmes échauffé
vseûtes échauffé
ils; elleseurent échauffé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeéchaufferais
tuéchaufferais
il; elleéchaufferait
nséchaufferions
vséchaufferiez
ils; elleséchaufferaient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais échauffé
tuaurais échauffé
il; elleaurait échauffé
nsaurions échauffé
vsauriez échauffé
ils; ellesauraient échauffé
Konjunktiv
6. Presens
jeéchauffe
tuéchauffes
il; elleéchauffe
nséchauffions
vséchauffiez
ils; elleséchauffent
13. Presens perfektum
jeaie échauffé
tuaies échauffé
il; elleait échauffé
nsayons échauffé
vsayez échauffé
ils; ellesaient échauffé
Preteritum (Fortid)
jeéchauffasse
tuéchauffasses
il; elleéchauffât
nséchauffassions
vséchauffassiez
ils; elleséchauffassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse échauffé
tueusses échauffé
il; elleeût échauffé
nseussions échauffé
vseussiez échauffé
ils; elleseussent échauffé
Imperativ
Bekreftende
tuéchauffe
nséchauffons
vséchauffez