Fransk-Norsk oversettelse av éclaircir

Oversettelse av ordet éclaircir fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

éclaircir på norsk

éclaircir
généralverb klargjøre, klarlegge, forklare, få fram den klare betydningen
  expliquerverb belyse, klarlegge, forklare, klargjøre, klare opp, greie ut
  horticultureverb kvitte
  déchiffrerverb løse, klare
  cheveuxverb tynnes ut, tynne ut
Synonymer for éclaircir
Liknende ord

 
 

éclaircir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
éclairciréclaircissantéclairci
Indikativ
1. Presens
jeéclaircis
tuéclaircis
il; elleéclaircit
nséclaircissons
vséclaircissez
ils; elleséclaircissent
8. Presens perfektum
jeai éclairci
tuas éclairci
il; ellea éclairci
nsavons éclairci
vsavez éclairci
ils; ellesont éclairci
2. Preteritum (Fortid)
jeéclaircissais
tuéclaircissais
il; elleéclaircissait
nséclaircissions
vséclaircissiez
ils; elleséclaircissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais éclairci
tuavais éclairci
il; elleavait éclairci
nsavions éclairci
vsaviez éclairci
ils; ellesavaient éclairci
4a. Presens futurum
jeéclaircirai
tuéclairciras
il; elleéclaircira
nséclaircirons
vséclaircirez
ils; elleséclairciront
11a. Preteritum futurum
jeaurai éclairci
tuauras éclairci
il; elleaura éclairci
nsaurons éclairci
vsaurez éclairci
ils; ellesauront éclairci
Simple past
jeéclaircis
tuéclaircis
il; elleéclaircit
nséclaircîmes
vséclaircîtes
ils; elleséclaircirent
Past perfect
jeeus éclairci
tueus éclairci
il; elleeut éclairci
nseûmes éclairci
vseûtes éclairci
ils; elleseurent éclairci
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeéclaircirais
tuéclaircirais
il; elleéclaircirait
nséclaircirions
vséclairciriez
ils; elleséclairciraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais éclairci
tuaurais éclairci
il; elleaurait éclairci
nsaurions éclairci
vsauriez éclairci
ils; ellesauraient éclairci
Konjunktiv
6. Presens
jeéclaircisse
tuéclaircisses
il; elleéclaircisse
nséclaircissions
vséclaircissiez
ils; elleséclaircissent
13. Presens perfektum
jeaie éclairci
tuaies éclairci
il; elleait éclairci
nsayons éclairci
vsayez éclairci
ils; ellesaient éclairci
Preteritum (Fortid)
jeéclaircisse
tuéclaircisses
il; elleéclaircît
nséclaircissions
vséclaircissiez
ils; elleséclaircissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse éclairci
tueusses éclairci
il; elleeût éclairci
nseussions éclairci
vseussiez éclairci
ils; elleseussent éclairci
Imperativ
Bekreftende
tuéclaircis
nséclaircissons
vséclaircissez
Dine siste søk