Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord épreindre. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

épreindre som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
épreindreépreignantépreint
Indikativ
1. Presens
jeépreins
tuépreins
il; elleépreint
nsépreignons
vsépreignez
ils; ellesépreignent
8. Presens perfektum
jeai épreint
tuas épreint
il; ellea épreint
nsavons épreint
vsavez épreint
ils; ellesont épreint
2. Preteritum (Fortid)
jeépreignais
tuépreignais
il; elleépreignait
nsépreignions
vsépreigniez
ils; ellesépreignaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais épreint
tuavais épreint
il; elleavait épreint
nsavions épreint
vsaviez épreint
ils; ellesavaient épreint
4a. Presens futurum
jeépreindrai
tuépreindras
il; elleépreindra
nsépreindrons
vsépreindrez
ils; ellesépreindront
11a. Preteritum futurum
jeaurai épreint
tuauras épreint
il; elleaura épreint
nsaurons épreint
vsaurez épreint
ils; ellesauront épreint
Simple past
jeépreignis
tuépreignis
il; elleépreignit
nsépreignîmes
vsépreignîtes
ils; ellesépreignirent
Past perfect
jeeus épreint
tueus épreint
il; elleeut épreint
nseûmes épreint
vseûtes épreint
ils; elleseurent épreint
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeépreindrais
tuépreindrais
il; elleépreindrait
nsépreindrions
vsépreindriez
ils; ellesépreindraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais épreint
tuaurais épreint
il; elleaurait épreint
nsaurions épreint
vsauriez épreint
ils; ellesauraient épreint
Konjunktiv
6. Presens
jeépreigne
tuépreignes
il; elleépreigne
nsépreignions
vsépreigniez
ils; ellesépreignent
13. Presens perfektum
jeaie épreint
tuaies épreint
il; elleait épreint
nsayons épreint
vsayez épreint
ils; ellesaient épreint
Preteritum (Fortid)
jeépreignisse
tuépreignisses
il; elleépreignît
nsépreignissions
vsépreignissiez
ils; ellesépreignissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse épreint
tueusses épreint
il; elleeût épreint
nseussions épreint
vseussiez épreint
ils; elleseussent épreint
Imperativ
Bekreftende
tuépreins
nsépreignons
vsépreignez