Fransk-Norsk oversettelse av avertir

 
 

avertir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
avertiravertissantaverti
Indikativ
1. Presens
jeavertis
tuavertis
il; elleavertit
nsavertissons
vsavertissez
ils; ellesavertissent
8. Presens perfektum
jeai averti
tuas averti
il; ellea averti
nsavons averti
vsavez averti
ils; ellesont averti
2. Preteritum (Fortid)
jeavertissais
tuavertissais
il; elleavertissait
nsavertissions
vsavertissiez
ils; ellesavertissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais averti
tuavais averti
il; elleavait averti
nsavions averti
vsaviez averti
ils; ellesavaient averti
4a. Presens futurum
jeavertirai
tuavertiras
il; elleavertira
nsavertirons
vsavertirez
ils; ellesavertiront
11a. Preteritum futurum
jeaurai averti
tuauras averti
il; elleaura averti
nsaurons averti
vsaurez averti
ils; ellesauront averti
Simple past
jeavertis
tuavertis
il; elleavertit
nsavertîmes
vsavertîtes
ils; ellesavertirent
Past perfect
jeeus averti
tueus averti
il; elleeut averti
nseûmes averti
vseûtes averti
ils; elleseurent averti
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeavertirais
tuavertirais
il; elleavertirait
nsavertirions
vsavertiriez
ils; ellesavertiraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais averti
tuaurais averti
il; elleaurait averti
nsaurions averti
vsauriez averti
ils; ellesauraient averti
Konjunktiv
6. Presens
jeavertisse
tuavertisses
il; elleavertisse
nsavertissions
vsavertissiez
ils; ellesavertissent
13. Presens perfektum
jeaie averti
tuaies averti
il; elleait averti
nsayons averti
vsayez averti
ils; ellesaient averti
Preteritum (Fortid)
jeavertisse
tuavertisses
il; elleavertît
nsavertissions
vsavertissiez
ils; ellesavertissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse averti
tueusses averti
il; elleeût averti
nseussions averti
vseussiez averti
ils; elleseussent averti
Imperativ
Bekreftende
tuavertis
nsavertissons
vsavertissez
Dine siste søk