Fransk-Norsk oversettelse av couper

Oversettelse av ordet couper fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

couper på norsk

couper
généralverb skjære, skjære ut, klippe ut
  hacheverb hugge av
  haieverb klippe
  jeu de cartesverb spille trumf, trumfe
  diviserverb skjære
  ongleverb klippe
  dépensesverb innskrenke, begrense, skjære tilbake på, skjære ned
  jeux - cartesverb kuppe
  téléphoneverb avbryte, bryte
  boisverb hugge
  horticultureverb nype av, knipse av
  liquideverb spe, spe ut
  électricitéverb stenge av
  cheveuxverb klippe, toppe
  culinaireverb skive, skjære opp, skjære av
  abattreverb hugge ned, felle, ta ned noe
  découperverb skjære opp, klippe i stykker
Synonymer for couper
Liknende ord

 
 

couper som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
coupercoupantcoupé
Indikativ
1. Presens
jecoupe
tucoupes
il; ellecoupe
nscoupons
vscoupez
ils; ellescoupent
8. Presens perfektum
jeai coupé
tuas coupé
il; ellea coupé
nsavons coupé
vsavez coupé
ils; ellesont coupé
2. Preteritum (Fortid)
jecoupais
tucoupais
il; ellecoupait
nscoupions
vscoupiez
ils; ellescoupaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais coupé
tuavais coupé
il; elleavait coupé
nsavions coupé
vsaviez coupé
ils; ellesavaient coupé
4a. Presens futurum
jecouperai
tucouperas
il; ellecoupera
nscouperons
vscouperez
ils; ellescouperont
11a. Preteritum futurum
jeaurai coupé
tuauras coupé
il; elleaura coupé
nsaurons coupé
vsaurez coupé
ils; ellesauront coupé
Simple past
jecoupai
tucoupas
il; ellecoupa
nscoupâmes
vscoupâtes
ils; ellescoupèrent
Past perfect
jeeus coupé
tueus coupé
il; elleeut coupé
nseûmes coupé
vseûtes coupé
ils; elleseurent coupé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jecouperais
tucouperais
il; ellecouperait
nscouperions
vscouperiez
ils; ellescouperaient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais coupé
tuaurais coupé
il; elleaurait coupé
nsaurions coupé
vsauriez coupé
ils; ellesauraient coupé
Konjunktiv
6. Presens
jecoupe
tucoupes
il; ellecoupe
nscoupions
vscoupiez
ils; ellescoupent
13. Presens perfektum
jeaie coupé
tuaies coupé
il; elleait coupé
nsayons coupé
vsayez coupé
ils; ellesaient coupé
Preteritum (Fortid)
jecoupasse
tucoupasses
il; ellecoupât
nscoupassions
vscoupassiez
ils; ellescoupassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse coupé
tueusses coupé
il; elleeût coupé
nseussions coupé
vseussiez coupé
ils; elleseussent coupé
Imperativ
Bekreftende
tucoupe
nscoupons
vscoupez
Dine siste søk