Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord croquer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

croquer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
croquercroquantcroqué
Indikativ
1. Presens
jecroque
tucroques
il; ellecroque
nscroquons
vscroquez
ils; ellescroquent
8. Presens perfektum
jeai croqué
tuas croqué
il; ellea croqué
nsavons croqué
vsavez croqué
ils; ellesont croqué
2. Preteritum (Fortid)
jecroquais
tucroquais
il; ellecroquait
nscroquions
vscroquiez
ils; ellescroquaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais croqué
tuavais croqué
il; elleavait croqué
nsavions croqué
vsaviez croqué
ils; ellesavaient croqué
4a. Presens futurum
jecroquerai
tucroqueras
il; ellecroquera
nscroquerons
vscroquerez
ils; ellescroqueront
11a. Preteritum futurum
jeaurai croqué
tuauras croqué
il; elleaura croqué
nsaurons croqué
vsaurez croqué
ils; ellesauront croqué
Simple past
jecroquai
tucroquas
il; ellecroqua
nscroquâmes
vscroquâtes
ils; ellescroquèrent
Past perfect
jeeus croqué
tueus croqué
il; elleeut croqué
nseûmes croqué
vseûtes croqué
ils; elleseurent croqué
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jecroquerais
tucroquerais
il; ellecroquerait
nscroquerions
vscroqueriez
ils; ellescroqueraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais croqué
tuaurais croqué
il; elleaurait croqué
nsaurions croqué
vsauriez croqué
ils; ellesauraient croqué
Konjunktiv
6. Presens
jecroque
tucroques
il; ellecroque
nscroquions
vscroquiez
ils; ellescroquent
13. Presens perfektum
jeaie croqué
tuaies croqué
il; elleait croqué
nsayons croqué
vsayez croqué
ils; ellesaient croqué
Preteritum (Fortid)
jecroquasse
tucroquasses
il; ellecroquât
nscroquassions
vscroquassiez
ils; ellescroquassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse croqué
tueusses croqué
il; elleeût croqué
nseussions croqué
vseussiez croqué
ils; elleseussent croqué
Imperativ
Bekreftende
tucroque
nscroquons
vscroquez