Fransk-Norsk oversettelse av découvrir

Oversettelse av ordet découvrir fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

découvrir på norsk

découvrir
découverteverb grave fram, lete fram
  réalitéverb åpenbare
  mystèreverb finne nøkkelen til
  secretverb grave fram, få vite, oppdage, lære seg, snoke opp, nese opp, være
  objetverb ta av lokket, ta av dekslet
  informationverb grave fram, oppdage
  trouververb oppdage, finne, oppdage
  exposerverb blotte, avdekke
Synonymer for découvrir
Liknende ord

 
 

découvrir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
découvrirdécouvrantdécouvert
Indikativ
1. Presens
jedécouvre
tudécouvres
il; elledécouvre
nsdécouvrons
vsdécouvrez
ils; ellesdécouvrent
8. Presens perfektum
jeai découvert
tuas découvert
il; ellea découvert
nsavons découvert
vsavez découvert
ils; ellesont découvert
2. Preteritum (Fortid)
jedécouvrais
tudécouvrais
il; elledécouvrait
nsdécouvrions
vsdécouvriez
ils; ellesdécouvraient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais découvert
tuavais découvert
il; elleavait découvert
nsavions découvert
vsaviez découvert
ils; ellesavaient découvert
4a. Presens futurum
jedécouvrirai
tudécouvriras
il; elledécouvrira
nsdécouvrirons
vsdécouvrirez
ils; ellesdécouvriront
11a. Preteritum futurum
jeaurai découvert
tuauras découvert
il; elleaura découvert
nsaurons découvert
vsaurez découvert
ils; ellesauront découvert
Simple past
jedécouvris
tudécouvris
il; elledécouvrit
nsdécouvrîmes
vsdécouvrîtes
ils; ellesdécouvrirent
Past perfect
jeeus découvert
tueus découvert
il; elleeut découvert
nseûmes découvert
vseûtes découvert
ils; elleseurent découvert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jedécouvrirais
tudécouvrirais
il; elledécouvrirait
nsdécouvririons
vsdécouvririez
ils; ellesdécouvriraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais découvert
tuaurais découvert
il; elleaurait découvert
nsaurions découvert
vsauriez découvert
ils; ellesauraient découvert
Konjunktiv
6. Presens
jedécouvre
tudécouvres
il; elledécouvre
nsdécouvrions
vsdécouvriez
ils; ellesdécouvrent
13. Presens perfektum
jeaie découvert
tuaies découvert
il; elleait découvert
nsayons découvert
vsayez découvert
ils; ellesaient découvert
Preteritum (Fortid)
jedécouvrisse
tudécouvrisses
il; elledécouvrît
nsdécouvrissions
vsdécouvrissiez
ils; ellesdécouvrissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse découvert
tueusses découvert
il; elleeût découvert
nseussions découvert
vseussiez découvert
ils; elleseussent découvert
Imperativ
Bekreftende
tudécouvre
nsdécouvrons
vsdécouvrez
Dine siste søk