Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord dédicacer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

dédicacer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
dédicacerdédicaçantdédicacé
Indikativ
1. Presens
jedédicace
tudédicaces
il; elledédicace
nsdédicaçons
vsdédicacez
ils; ellesdédicacent
8. Presens perfektum
jeai dédicacé
tuas dédicacé
il; ellea dédicacé
nsavons dédicacé
vsavez dédicacé
ils; ellesont dédicacé
2. Preteritum (Fortid)
jedédicaçais
tudédicaçais
il; elledédicaçait
nsdédicacions
vsdédicaciez
ils; ellesdédicaçaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais dédicacé
tuavais dédicacé
il; elleavait dédicacé
nsavions dédicacé
vsaviez dédicacé
ils; ellesavaient dédicacé
4a. Presens futurum
jedédicacerai
tudédicaceras
il; elledédicacera
nsdédicacerons
vsdédicacerez
ils; ellesdédicaceront
11a. Preteritum futurum
jeaurai dédicacé
tuauras dédicacé
il; elleaura dédicacé
nsaurons dédicacé
vsaurez dédicacé
ils; ellesauront dédicacé
Simple past
jedédicaçai
tudédicaças
il; elledédicaça
nsdédicaçâmes
vsdédicaçâtes
ils; ellesdédicacèrent
Past perfect
jeeus dédicacé
tueus dédicacé
il; elleeut dédicacé
nseûmes dédicacé
vseûtes dédicacé
ils; elleseurent dédicacé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jedédicacerais
tudédicacerais
il; elledédicacerait
nsdédicacerions
vsdédicaceriez
ils; ellesdédicaceraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais dédicacé
tuaurais dédicacé
il; elleaurait dédicacé
nsaurions dédicacé
vsauriez dédicacé
ils; ellesauraient dédicacé
Konjunktiv
6. Presens
jedédicace
tudédicaces
il; elledédicace
nsdédicacions
vsdédicaciez
ils; ellesdédicacent
13. Presens perfektum
jeaie dédicacé
tuaies dédicacé
il; elleait dédicacé
nsayons dédicacé
vsayez dédicacé
ils; ellesaient dédicacé
Preteritum (Fortid)
jedédicaçasse
tudédicaçasses
il; elledédicaçât
nsdédicaçassions
vsdédicaçassiez
ils; ellesdédicaçassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse dédicacé
tueusses dédicacé
il; elleeût dédicacé
nseussions dédicacé
vseussiez dédicacé
ils; elleseussent dédicacé
Imperativ
Bekreftende
tudédicace
nsdédicaçons
vsdédicacez