Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord embringuer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

embringuer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
embringuerembringuantembringué
Indikativ
1. Presens
jeembringue
tuembringues
il; elleembringue
nsembringuons
vsembringuez
ils; ellesembringuent
8. Presens perfektum
jeai embringué
tuas embringué
il; ellea embringué
nsavons embringué
vsavez embringué
ils; ellesont embringué
2. Preteritum (Fortid)
jeembringuais
tuembringuais
il; elleembringuait
nsembringuions
vsembringuiez
ils; ellesembringuaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais embringué
tuavais embringué
il; elleavait embringué
nsavions embringué
vsaviez embringué
ils; ellesavaient embringué
4a. Presens futurum
jeembringuerai
tuembringueras
il; elleembringuera
nsembringuerons
vsembringuerez
ils; ellesembringueront
11a. Preteritum futurum
jeaurai embringué
tuauras embringué
il; elleaura embringué
nsaurons embringué
vsaurez embringué
ils; ellesauront embringué
Simple past
jeembringuai
tuembringuas
il; elleembringua
nsembringuâmes
vsembringuâtes
ils; ellesembringuèrent
Past perfect
jeeus embringué
tueus embringué
il; elleeut embringué
nseûmes embringué
vseûtes embringué
ils; elleseurent embringué
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeembringuerais
tuembringuerais
il; elleembringuerait
nsembringuerions
vsembringueriez
ils; ellesembringueraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais embringué
tuaurais embringué
il; elleaurait embringué
nsaurions embringué
vsauriez embringué
ils; ellesauraient embringué
Konjunktiv
6. Presens
jeembringue
tuembringues
il; elleembringue
nsembringuions
vsembringuiez
ils; ellesembringuent
13. Presens perfektum
jeaie embringué
tuaies embringué
il; elleait embringué
nsayons embringué
vsayez embringué
ils; ellesaient embringué
Preteritum (Fortid)
jeembringuasse
tuembringuasses
il; elleembringuât
nsembringuassions
vsembringuassiez
ils; ellesembringuassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse embringué
tueusses embringué
il; elleeût embringué
nseussions embringué
vseussiez embringué
ils; elleseussent embringué
Imperativ
Bekreftende
tuembringue
nsembringuons
vsembringuez