Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord encastrer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

encastrer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
encastrerencastrantencastré
Indikativ
1. Presens
jeencastre
tuencastres
il; elleencastre
nsencastrons
vsencastrez
ils; ellesencastrent
8. Presens perfektum
jeai encastré
tuas encastré
il; ellea encastré
nsavons encastré
vsavez encastré
ils; ellesont encastré
2. Preteritum (Fortid)
jeencastrais
tuencastrais
il; elleencastrait
nsencastrions
vsencastriez
ils; ellesencastraient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais encastré
tuavais encastré
il; elleavait encastré
nsavions encastré
vsaviez encastré
ils; ellesavaient encastré
4a. Presens futurum
jeencastrerai
tuencastreras
il; elleencastrera
nsencastrerons
vsencastrerez
ils; ellesencastreront
11a. Preteritum futurum
jeaurai encastré
tuauras encastré
il; elleaura encastré
nsaurons encastré
vsaurez encastré
ils; ellesauront encastré
Simple past
jeencastrai
tuencastras
il; elleencastra
nsencastrâmes
vsencastrâtes
ils; ellesencastrèrent
Past perfect
jeeus encastré
tueus encastré
il; elleeut encastré
nseûmes encastré
vseûtes encastré
ils; elleseurent encastré
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeencastrerais
tuencastrerais
il; elleencastrerait
nsencastrerions
vsencastreriez
ils; ellesencastreraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais encastré
tuaurais encastré
il; elleaurait encastré
nsaurions encastré
vsauriez encastré
ils; ellesauraient encastré
Konjunktiv
6. Presens
jeencastre
tuencastres
il; elleencastre
nsencastrions
vsencastriez
ils; ellesencastrent
13. Presens perfektum
jeaie encastré
tuaies encastré
il; elleait encastré
nsayons encastré
vsayez encastré
ils; ellesaient encastré
Preteritum (Fortid)
jeencastrasse
tuencastrasses
il; elleencastrât
nsencastrassions
vsencastrassiez
ils; ellesencastrassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse encastré
tueusses encastré
il; elleeût encastré
nseussions encastré
vseussiez encastré
ils; elleseussent encastré
Imperativ
Bekreftende
tuencastre
nsencastrons
vsencastrez