Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord enlacer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

enlacer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
enlacerenlaçantenlacé
Indikativ
1. Presens
jeenlace
tuenlaces
il; elleenlace
nsenlaçons
vsenlacez
ils; ellesenlacent
8. Presens perfektum
jeai enlacé
tuas enlacé
il; ellea enlacé
nsavons enlacé
vsavez enlacé
ils; ellesont enlacé
2. Preteritum (Fortid)
jeenlaçais
tuenlaçais
il; elleenlaçait
nsenlacions
vsenlaciez
ils; ellesenlaçaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais enlacé
tuavais enlacé
il; elleavait enlacé
nsavions enlacé
vsaviez enlacé
ils; ellesavaient enlacé
4a. Presens futurum
jeenlacerai
tuenlaceras
il; elleenlacera
nsenlacerons
vsenlacerez
ils; ellesenlaceront
11a. Preteritum futurum
jeaurai enlacé
tuauras enlacé
il; elleaura enlacé
nsaurons enlacé
vsaurez enlacé
ils; ellesauront enlacé
Simple past
jeenlaçai
tuenlaças
il; elleenlaça
nsenlaçâmes
vsenlaçâtes
ils; ellesenlacèrent
Past perfect
jeeus enlacé
tueus enlacé
il; elleeut enlacé
nseûmes enlacé
vseûtes enlacé
ils; elleseurent enlacé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeenlacerais
tuenlacerais
il; elleenlacerait
nsenlacerions
vsenlaceriez
ils; ellesenlaceraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais enlacé
tuaurais enlacé
il; elleaurait enlacé
nsaurions enlacé
vsauriez enlacé
ils; ellesauraient enlacé
Konjunktiv
6. Presens
jeenlace
tuenlaces
il; elleenlace
nsenlacions
vsenlaciez
ils; ellesenlacent
13. Presens perfektum
jeaie enlacé
tuaies enlacé
il; elleait enlacé
nsayons enlacé
vsayez enlacé
ils; ellesaient enlacé
Preteritum (Fortid)
jeenlaçasse
tuenlaçasses
il; elleenlaçât
nsenlaçassions
vsenlaçassiez
ils; ellesenlaçassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse enlacé
tueusses enlacé
il; elleeût enlacé
nseussions enlacé
vseussiez enlacé
ils; elleseussent enlacé
Imperativ
Bekreftende
tuenlace
nsenlaçons
vsenlacez