Fransk-Norsk oversettelse av finir

Oversettelse av ordet finir fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

finir på norsk

finir
généralverb avslutte
  tâche assignéeverb fullbyrde, sluttføre, avslutte
  accordverb løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle
  activitéverb opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte
  travailverb fullbyrde, sluttføre
  nourritureverb gjøre slutt på, ete opp
Synonymer for finir
Liknende ord

 
 

finir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
finirfinissantfini
Indikativ
1. Presens
jefinis
tufinis
il; ellefinit
nsfinissons
vsfinissez
ils; ellesfinissent
8. Presens perfektum
jeai fini
tuas fini
il; ellea fini
nsavons fini
vsavez fini
ils; ellesont fini
2. Preteritum (Fortid)
jefinissais
tufinissais
il; ellefinissait
nsfinissions
vsfinissiez
ils; ellesfinissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais fini
tuavais fini
il; elleavait fini
nsavions fini
vsaviez fini
ils; ellesavaient fini
4a. Presens futurum
jefinirai
tufiniras
il; ellefinira
nsfinirons
vsfinirez
ils; ellesfiniront
11a. Preteritum futurum
jeaurai fini
tuauras fini
il; elleaura fini
nsaurons fini
vsaurez fini
ils; ellesauront fini
Simple past
jefinis
tufinis
il; ellefinit
nsfinîmes
vsfinîtes
ils; ellesfinirent
Past perfect
jeeus fini
tueus fini
il; elleeut fini
nseûmes fini
vseûtes fini
ils; elleseurent fini
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jefinirais
tufinirais
il; ellefinirait
nsfinirions
vsfiniriez
ils; ellesfiniraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais fini
tuaurais fini
il; elleaurait fini
nsaurions fini
vsauriez fini
ils; ellesauraient fini
Konjunktiv
6. Presens
jefinisse
tufinisses
il; ellefinisse
nsfinissions
vsfinissiez
ils; ellesfinissent
13. Presens perfektum
jeaie fini
tuaies fini
il; elleait fini
nsayons fini
vsayez fini
ils; ellesaient fini
Preteritum (Fortid)
jefinisse
tufinisses
il; ellefinît
nsfinissions
vsfinissiez
ils; ellesfinissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse fini
tueusses fini
il; elleeût fini
nseussions fini
vseussiez fini
ils; elleseussent fini
Imperativ
Bekreftende
tufinis
nsfinissons
vsfinissez
Dine siste søk