Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord flamboyer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

flamboyer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
flamboyerflamboyantflamboyé
Indikativ
1. Presens
jeflamboie
tuflamboies
il; elleflamboie
nsflamboyons
vsflamboyez
ils; ellesflamboient
8. Presens perfektum
jeai flamboyé
tuas flamboyé
il; ellea flamboyé
nsavons flamboyé
vsavez flamboyé
ils; ellesont flamboyé
2. Preteritum (Fortid)
jeflamboyais
tuflamboyais
il; elleflamboyait
nsflamboyions
vsflamboyiez
ils; ellesflamboyaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais flamboyé
tuavais flamboyé
il; elleavait flamboyé
nsavions flamboyé
vsaviez flamboyé
ils; ellesavaient flamboyé
4a. Presens futurum
jeflamboierai
tuflamboieras
il; elleflamboiera
nsflamboierons
vsflamboierez
ils; ellesflamboieront
11a. Preteritum futurum
jeaurai flamboyé
tuauras flamboyé
il; elleaura flamboyé
nsaurons flamboyé
vsaurez flamboyé
ils; ellesauront flamboyé
Simple past
jeflamboyai
tuflamboyas
il; elleflamboya
nsflamboyâmes
vsflamboyâtes
ils; ellesflamboyèrent
Past perfect
jeeus flamboyé
tueus flamboyé
il; elleeut flamboyé
nseûmes flamboyé
vseûtes flamboyé
ils; elleseurent flamboyé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeflamboierais
tuflamboierais
il; elleflamboierait
nsflamboierions
vsflamboieriez
ils; ellesflamboieraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais flamboyé
tuaurais flamboyé
il; elleaurait flamboyé
nsaurions flamboyé
vsauriez flamboyé
ils; ellesauraient flamboyé
Konjunktiv
6. Presens
jeflamboie
tuflamboies
il; elleflamboie
nsflamboyions
vsflamboyiez
ils; ellesflamboient
13. Presens perfektum
jeaie flamboyé
tuaies flamboyé
il; elleait flamboyé
nsayons flamboyé
vsayez flamboyé
ils; ellesaient flamboyé
Preteritum (Fortid)
jeflamboyasse
tuflamboyasses
il; elleflamboyât
nsflamboyassions
vsflamboyassiez
ils; ellesflamboyassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse flamboyé
tueusses flamboyé
il; elleeût flamboyé
nseussions flamboyé
vseussiez flamboyé
ils; elleseussent flamboyé
Imperativ
Bekreftende
tuflamboie
nsflamboyons
vsflamboyez