Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord prémunir. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

prémunir som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
prémunirprémunissantprémuni
Indikativ
1. Presens
jeprémunis
tuprémunis
il; elleprémunit
nsprémunissons
vsprémunissez
ils; ellesprémunissent
8. Presens perfektum
jeai prémuni
tuas prémuni
il; ellea prémuni
nsavons prémuni
vsavez prémuni
ils; ellesont prémuni
2. Preteritum (Fortid)
jeprémunissais
tuprémunissais
il; elleprémunissait
nsprémunissions
vsprémunissiez
ils; ellesprémunissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais prémuni
tuavais prémuni
il; elleavait prémuni
nsavions prémuni
vsaviez prémuni
ils; ellesavaient prémuni
4a. Presens futurum
jeprémunirai
tuprémuniras
il; elleprémunira
nsprémunirons
vsprémunirez
ils; ellesprémuniront
11a. Preteritum futurum
jeaurai prémuni
tuauras prémuni
il; elleaura prémuni
nsaurons prémuni
vsaurez prémuni
ils; ellesauront prémuni
Simple past
jeprémunis
tuprémunis
il; elleprémunit
nsprémunîmes
vsprémunîtes
ils; ellesprémunirent
Past perfect
jeeus prémuni
tueus prémuni
il; elleeut prémuni
nseûmes prémuni
vseûtes prémuni
ils; elleseurent prémuni
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jeprémunirais
tuprémunirais
il; elleprémunirait
nsprémunirions
vsprémuniriez
ils; ellesprémuniraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais prémuni
tuaurais prémuni
il; elleaurait prémuni
nsaurions prémuni
vsauriez prémuni
ils; ellesauraient prémuni
Konjunktiv
6. Presens
jeprémunisse
tuprémunisses
il; elleprémunisse
nsprémunissions
vsprémunissiez
ils; ellesprémunissent
13. Presens perfektum
jeaie prémuni
tuaies prémuni
il; elleait prémuni
nsayons prémuni
vsayez prémuni
ils; ellesaient prémuni
Preteritum (Fortid)
jeprémunisse
tuprémunisses
il; elleprémunît
nsprémunissions
vsprémunissiez
ils; ellesprémunissent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse prémuni
tueusses prémuni
il; elleeût prémuni
nseussions prémuni
vseussiez prémuni
ils; elleseussent prémuni
Imperativ
Bekreftende
tuprémunis
nsprémunissons
vsprémunissez