Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord préposer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

préposer som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
préposerpréposantpréposé
Indikativ
1. Presens
jeprépose
tupréposes
il; elleprépose
nspréposons
vspréposez
ils; ellespréposent
8. Presens perfektum
jeai préposé
tuas préposé
il; ellea préposé
nsavons préposé
vsavez préposé
ils; ellesont préposé
2. Preteritum (Fortid)
jepréposais
tupréposais
il; ellepréposait
nspréposions
vspréposiez
ils; ellespréposaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais préposé
tuavais préposé
il; elleavait préposé
nsavions préposé
vsaviez préposé
ils; ellesavaient préposé
4a. Presens futurum
jepréposerai
tupréposeras
il; ellepréposera
nspréposerons
vspréposerez
ils; ellespréposeront
11a. Preteritum futurum
jeaurai préposé
tuauras préposé
il; elleaura préposé
nsaurons préposé
vsaurez préposé
ils; ellesauront préposé
Simple past
jepréposai
tupréposas
il; ellepréposa
nspréposâmes
vspréposâtes
ils; ellespréposèrent
Past perfect
jeeus préposé
tueus préposé
il; elleeut préposé
nseûmes préposé
vseûtes préposé
ils; elleseurent préposé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jepréposerais
tupréposerais
il; ellepréposerait
nspréposerions
vspréposeriez
ils; ellespréposeraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais préposé
tuaurais préposé
il; elleaurait préposé
nsaurions préposé
vsauriez préposé
ils; ellesauraient préposé
Konjunktiv
6. Presens
jeprépose
tupréposes
il; elleprépose
nspréposions
vspréposiez
ils; ellespréposent
13. Presens perfektum
jeaie préposé
tuaies préposé
il; elleait préposé
nsayons préposé
vsayez préposé
ils; ellesaient préposé
Preteritum (Fortid)
jepréposasse
tupréposasses
il; ellepréposât
nspréposassions
vspréposassiez
ils; ellespréposassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse préposé
tueusses préposé
il; elleeût préposé
nseussions préposé
vseussiez préposé
ils; elleseussent préposé
Imperativ
Bekreftende
tuprépose
nspréposons
vspréposez