Fransk-Norsk oversettelse av régulariser

Oversettelse av ordet régulariser fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

régulariser på norsk

régulariser
généralverb regulere
Synonymer for régulariser
Liknende ord

 
 

régulariser som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
régulariserrégularisantrégularisé
Indikativ
1. Presens
jerégularise
turégularises
il; ellerégularise
nsrégularisons
vsrégularisez
ils; ellesrégularisent
8. Presens perfektum
jeai régularisé
tuas régularisé
il; ellea régularisé
nsavons régularisé
vsavez régularisé
ils; ellesont régularisé
2. Preteritum (Fortid)
jerégularisais
turégularisais
il; ellerégularisait
nsrégularisions
vsrégularisiez
ils; ellesrégularisaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais régularisé
tuavais régularisé
il; elleavait régularisé
nsavions régularisé
vsaviez régularisé
ils; ellesavaient régularisé
4a. Presens futurum
jerégulariserai
turégulariseras
il; ellerégularisera
nsrégulariserons
vsrégulariserez
ils; ellesrégulariseront
11a. Preteritum futurum
jeaurai régularisé
tuauras régularisé
il; elleaura régularisé
nsaurons régularisé
vsaurez régularisé
ils; ellesauront régularisé
Simple past
jerégularisai
turégularisas
il; ellerégularisa
nsrégularisâmes
vsrégularisâtes
ils; ellesrégularisèrent
Past perfect
jeeus régularisé
tueus régularisé
il; elleeut régularisé
nseûmes régularisé
vseûtes régularisé
ils; elleseurent régularisé
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jerégulariserais
turégulariserais
il; ellerégulariserait
nsrégulariserions
vsrégulariseriez
ils; ellesrégulariseraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais régularisé
tuaurais régularisé
il; elleaurait régularisé
nsaurions régularisé
vsauriez régularisé
ils; ellesauraient régularisé
Konjunktiv
6. Presens
jerégularise
turégularises
il; ellerégularise
nsrégularisions
vsrégularisiez
ils; ellesrégularisent
13. Presens perfektum
jeaie régularisé
tuaies régularisé
il; elleait régularisé
nsayons régularisé
vsayez régularisé
ils; ellesaient régularisé
Preteritum (Fortid)
jerégularisasse
turégularisasses
il; ellerégularisât
nsrégularisassions
vsrégularisassiez
ils; ellesrégularisassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse régularisé
tueusses régularisé
il; elleeût régularisé
nseussions régularisé
vseussiez régularisé
ils; elleseussent régularisé
Imperativ
Bekreftende
turégularise
nsrégularisons
vsrégularisez
Dine siste søk