Fransk-Norsk oversettelse av reconnaître

Oversettelse av ordet reconnaître fra fransk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reconnaître på norsk

reconnaître
se rappelerverb kjenne igjen
  culpabilitéverb erkjenne, medgi, bekjenne
  gratitudeverb erkjenne, verdsette
  respectverb hylle
  approbationverb gi ære for
  vueverb få syn på, sikte noe
  gouvernementverb erkjenne
  militaireverb rekognosere, spane
  être reconnaissantverb oppskatte, vurdere, være taknemmelig for
  admettreverb erkjenne, medgi, vedkjenne, tilerkjenne
Synonymer for reconnaître
Liknende ord

 
 

reconnaître som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
reconnaîtrereconnaissantreconnu
Indikativ
1. Presens
jereconnais
tureconnais
il; ellereconnaît
nsreconnaissons
vsreconnaissez
ils; ellesreconnaissent
8. Presens perfektum
jeai reconnu
tuas reconnu
il; ellea reconnu
nsavons reconnu
vsavez reconnu
ils; ellesont reconnu
2. Preteritum (Fortid)
jereconnaissais
tureconnaissais
il; ellereconnaissait
nsreconnaissions
vsreconnaissiez
ils; ellesreconnaissaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais reconnu
tuavais reconnu
il; elleavait reconnu
nsavions reconnu
vsaviez reconnu
ils; ellesavaient reconnu
4a. Presens futurum
jereconnaîtrai
tureconnaîtras
il; ellereconnaîtra
nsreconnaîtrons
vsreconnaîtrez
ils; ellesreconnaîtront
11a. Preteritum futurum
jeaurai reconnu
tuauras reconnu
il; elleaura reconnu
nsaurons reconnu
vsaurez reconnu
ils; ellesauront reconnu
Simple past
jereconnus
tureconnus
il; ellereconnut
nsreconnûmes
vsreconnûtes
ils; ellesreconnurent
Past perfect
jeeus reconnu
tueus reconnu
il; elleeut reconnu
nseûmes reconnu
vseûtes reconnu
ils; elleseurent reconnu
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jereconnaîtrais
tureconnaîtrais
il; ellereconnaîtrait
nsreconnaîtrions
vsreconnaîtriez
ils; ellesreconnaîtraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais reconnu
tuaurais reconnu
il; elleaurait reconnu
nsaurions reconnu
vsauriez reconnu
ils; ellesauraient reconnu
Konjunktiv
6. Presens
jereconnaisse
tureconnaisses
il; ellereconnaisse
nsreconnaissions
vsreconnaissiez
ils; ellesreconnaissent
13. Presens perfektum
jeaie reconnu
tuaies reconnu
il; elleait reconnu
nsayons reconnu
vsayez reconnu
ils; ellesaient reconnu
Preteritum (Fortid)
jereconnusse
tureconnusses
il; ellereconnût
nsreconnussions
vsreconnussiez
ils; ellesreconnussent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse reconnu
tueusses reconnu
il; elleeût reconnu
nseussions reconnu
vseussiez reconnu
ils; elleseussent reconnu
Imperativ
Bekreftende
tureconnais
nsreconnaissons
vsreconnaissez
Dine siste søk