Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord supplicier. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

supplicier som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
suppliciersuppliciantsupplicié
Indikativ
1. Presens
jesupplicie
tusupplicies
il; ellesupplicie
nssupplicions
vssuppliciez
ils; ellessupplicient
8. Presens perfektum
jeai supplicié
tuas supplicié
il; ellea supplicié
nsavons supplicié
vsavez supplicié
ils; ellesont supplicié
2. Preteritum (Fortid)
jesuppliciais
tusuppliciais
il; ellesuppliciait
nssuppliciions
vssuppliciiez
ils; ellessuppliciaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais supplicié
tuavais supplicié
il; elleavait supplicié
nsavions supplicié
vsaviez supplicié
ils; ellesavaient supplicié
4a. Presens futurum
jesupplicierai
tusupplicieras
il; ellesuppliciera
nssupplicierons
vssupplicierez
ils; ellessupplicieront
11a. Preteritum futurum
jeaurai supplicié
tuauras supplicié
il; elleaura supplicié
nsaurons supplicié
vsaurez supplicié
ils; ellesauront supplicié
Simple past
jesuppliciai
tusupplicias
il; ellesupplicia
nssuppliciâmes
vssuppliciâtes
ils; ellessupplicièrent
Past perfect
jeeus supplicié
tueus supplicié
il; elleeut supplicié
nseûmes supplicié
vseûtes supplicié
ils; elleseurent supplicié
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jesupplicierais
tusupplicierais
il; ellesupplicierait
nssupplicierions
vssupplicieriez
ils; ellessupplicieraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais supplicié
tuaurais supplicié
il; elleaurait supplicié
nsaurions supplicié
vsauriez supplicié
ils; ellesauraient supplicié
Konjunktiv
6. Presens
jesupplicie
tusupplicies
il; ellesupplicie
nssuppliciions
vssuppliciiez
ils; ellessupplicient
13. Presens perfektum
jeaie supplicié
tuaies supplicié
il; elleait supplicié
nsayons supplicié
vsayez supplicié
ils; ellesaient supplicié
Preteritum (Fortid)
jesuppliciasse
tusuppliciasses
il; ellesuppliciât
nssuppliciassions
vssuppliciassiez
ils; ellessuppliciassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse supplicié
tueusses supplicié
il; elleeût supplicié
nseussions supplicié
vseussiez supplicié
ils; elleseussent supplicié
Imperativ
Bekreftende
tusupplicie
nssupplicions
vssuppliciez