Fransk-Svensk oversettelse av chanter

Oversettelse av ordet chanter fra fransk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

chanter på svensk

chanter
grillonverb stridulera
  chansonverb sjunga
Synonymer for chanter
Eksempler med oversettelse
C'est à ton tour de chanter.
Liknende ord

 
 

chanter som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
chanterchantantchanté
Indikativ
1. Presens
jechante
tuchantes
il; ellechante
nschantons
vschantez
ils; elleschantent
8. Presens perfektum
jeai chanté
tuas chanté
il; ellea chanté
nsavons chanté
vsavez chanté
ils; ellesont chanté
2. Preteritum (Fortid)
jechantais
tuchantais
il; ellechantait
nschantions
vschantiez
ils; elleschantaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais chanté
tuavais chanté
il; elleavait chanté
nsavions chanté
vsaviez chanté
ils; ellesavaient chanté
4a. Presens futurum
jechanterai
tuchanteras
il; ellechantera
nschanterons
vschanterez
ils; elleschanteront
11a. Preteritum futurum
jeaurai chanté
tuauras chanté
il; elleaura chanté
nsaurons chanté
vsaurez chanté
ils; ellesauront chanté
Simple past
jechantai
tuchantas
il; ellechanta
nschantâmes
vschantâtes
ils; elleschantèrent
Past perfect
jeeus chanté
tueus chanté
il; elleeut chanté
nseûmes chanté
vseûtes chanté
ils; elleseurent chanté
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jechanterais
tuchanterais
il; ellechanterait
nschanterions
vschanteriez
ils; elleschanteraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais chanté
tuaurais chanté
il; elleaurait chanté
nsaurions chanté
vsauriez chanté
ils; ellesauraient chanté
Konjunktiv
6. Presens
jechante
tuchantes
il; ellechante
nschantions
vschantiez
ils; elleschantent
13. Presens perfektum
jeaie chanté
tuaies chanté
il; elleait chanté
nsayons chanté
vsayez chanté
ils; ellesaient chanté
Preteritum (Fortid)
jechantasse
tuchantasses
il; ellechantât
nschantassions
vschantassiez
ils; elleschantassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse chanté
tueusses chanté
il; elleeût chanté
nseussions chanté
vseussiez chanté
ils; elleseussent chanté
Imperativ
Bekreftende
tuchante
nschantons
vschantez
Dine siste søk