Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord psalmodier. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

psalmodier som verb
InfinitivPresent participlePartisipp
psalmodierpsalmodiantpsalmodié
Indikativ
1. Presens
jepsalmodie
tupsalmodies
il; ellepsalmodie
nspsalmodions
vspsalmodiez
ils; ellespsalmodient
8. Presens perfektum
jeai psalmodié
tuas psalmodié
il; ellea psalmodié
nsavons psalmodié
vsavez psalmodié
ils; ellesont psalmodié
2. Preteritum (Fortid)
jepsalmodiais
tupsalmodiais
il; ellepsalmodiait
nspsalmodiions
vspsalmodiiez
ils; ellespsalmodiaient
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeavais psalmodié
tuavais psalmodié
il; elleavait psalmodié
nsavions psalmodié
vsaviez psalmodié
ils; ellesavaient psalmodié
4a. Presens futurum
jepsalmodierai
tupsalmodieras
il; ellepsalmodiera
nspsalmodierons
vspsalmodierez
ils; ellespsalmodieront
11a. Preteritum futurum
jeaurai psalmodié
tuauras psalmodié
il; elleaura psalmodié
nsaurons psalmodié
vsaurez psalmodié
ils; ellesauront psalmodié
Simple past
jepsalmodiai
tupsalmodias
il; ellepsalmodia
nspsalmodiâmes
vspsalmodiâtes
ils; ellespsalmodièrent
Past perfect
jeeus psalmodié
tueus psalmodié
il; elleeut psalmodié
nseûmes psalmodié
vseûtes psalmodié
ils; elleseurent psalmodié
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jepsalmodierais
tupsalmodierais
il; ellepsalmodierait
nspsalmodierions
vspsalmodieriez
ils; ellespsalmodieraient
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jeaurais psalmodié
tuaurais psalmodié
il; elleaurait psalmodié
nsaurions psalmodié
vsauriez psalmodié
ils; ellesauraient psalmodié
Konjunktiv
6. Presens
jepsalmodie
tupsalmodies
il; ellepsalmodie
nspsalmodiions
vspsalmodiiez
ils; ellespsalmodient
13. Presens perfektum
jeaie psalmodié
tuaies psalmodié
il; elleait psalmodié
nsayons psalmodié
vsayez psalmodié
ils; ellesaient psalmodié
Preteritum (Fortid)
jepsalmodiasse
tupsalmodiasses
il; ellepsalmodiât
nspsalmodiassions
vspsalmodiassiez
ils; ellespsalmodiassent
Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeeusse psalmodié
tueusses psalmodié
il; elleeût psalmodié
nseussions psalmodié
vseussiez psalmodié
ils; elleseussent psalmodié
Imperativ
Bekreftende
tupsalmodie
nspsalmodions
vspsalmodiez