Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord abtragen. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

abtragen som verb
InfinitivPresent perfectPartisipp
abtragenabtragendabgetragen
Indikativ
1. Presens
ichtrage ab
duträgst ab
erträgt ab
wirtragen ab
ihrtragt ab
sie; Sietragen ab
8. Presens perfektum
ichhabe abgetragen
duhast abgetragen
erhat abgetragen
wirhaben abgetragen
ihrhabt abgetragen
sie; Siehaben abgetragen
2. Preteritum (Fortid)
ichtrug ab
dutrugst ab
ertrug ab
wirtrugen ab
ihrtrugt ab
sie; Sietrugen ab
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ichtrug ab
duhatte abgetragen
erhattest abgetragen
wirhatte abgetragen
ihrhatten abgetragen
sie; Siehattet abgetragen
4a. Presens futurum
ichwerde abtragen
duwirst abtragen
erwird abtragen
wirwerden abtragen
ihrwerdet abtragen
sie; Siewerden abtragen
11a. Preteritum futurum
ichwerde abgetragen haben
duwirst abgetragen haben
erwird abgetragen haben
wirwerden abgetragen haben
ihrwerdet abgetragen haben
sie; Siewerden abgetragen haben
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ichwürde abtragen
duwürdest abtragen
erwürde abtragen
wirwürden abtragen
ihrwürdet abtragen
sie; Siewürden abtragen
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ichwürde abgetragen haben
duwürdest abgetragen haben
erwürde abgetragen haben
wirwürden abgetragen haben
ihrwürdet abgetragen haben
sie; Siewürden abgetragen haben
Subjunctive
6. Present
ichtrage ab
dutragest ab
ertrage ab
wirtragen ab
ihrtraget ab
sie; Sietragen ab
13. Perfect
ichhabe abgetragen
duhabest abgetragen
erhabe abgetragen
wirhaben abgetragen
ihrhabet abgetragen
sie; Siehaben abgetragen
Imperfect
ichtrüge ab
dutrügest ab
ertrüge ab
wirtrügen ab
ihrtrüget ab
sie; Sietrügen ab
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte abgetragen
duhättest abgetragen
erhätte abgetragen
wirhätten abgetragen
ihrhättet abgetragen
sie; Siehätten abgetragen
Imperative
Affirmative
dutrage ab; trag ab
dutragt ab