Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord davonziehen. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

davonziehen som verb
InfinitivPresent perfectPartisipp
davonziehendavonziehenddavongezogen
Indikativ
1. Presens
ichziehe davon
duziehst davon
erzieht davon
wirziehen davon
ihrzieht davon
sie; Sieziehen davon
8. Presens perfektum
ichhabe davongezogen
duhast davongezogen
erhat davongezogen
wirhaben davongezogen
ihrhabt davongezogen
sie; Siehaben davongezogen
2. Preteritum (Fortid)
ichzog davon
duzogst davon
erzog davon
wirzogen davon
ihrzogt davon
sie; Siezogen davon
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ichzog davon
duhatte davongezogen
erhattest davongezogen
wirhatte davongezogen
ihrhatten davongezogen
sie; Siehattet davongezogen
4a. Presens futurum
ichwerde davonziehen
duwirst davonziehen
erwird davonziehen
wirwerden davonziehen
ihrwerdet davonziehen
sie; Siewerden davonziehen
11a. Preteritum futurum
ichwerde davongezogen haben
duwirst davongezogen haben
erwird davongezogen haben
wirwerden davongezogen haben
ihrwerdet davongezogen haben
sie; Siewerden davongezogen haben
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ichwürde davonziehen
duwürdest davonziehen
erwürde davonziehen
wirwürden davonziehen
ihrwürdet davonziehen
sie; Siewürden davonziehen
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ichwürde davongezogen haben
duwürdest davongezogen haben
erwürde davongezogen haben
wirwürden davongezogen haben
ihrwürdet davongezogen haben
sie; Siewürden davongezogen haben
Subjunctive
6. Present
ichziehe davon
duziehest davon
erziehe davon
wirziehen davon
ihrziehet davon
sie; Sieziehen davon
13. Perfect
ichhabe davongezogen
duhabest davongezogen
erhabe davongezogen
wirhaben davongezogen
ihrhabet davongezogen
sie; Siehaben davongezogen
Imperfect
ichzöge davon
duzögest davon
erzöge davon
wirzögen davon
ihrzöget davon
sie; Siezögen davon
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte davongezogen
duhättest davongezogen
erhätte davongezogen
wirhätten davongezogen
ihrhättet davongezogen
sie; Siehätten davongezogen
Imperative
Affirmative
duziehe davon; zieh davon
duzieht davon