Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord entgegenstehen. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

entgegenstehen som verb
InfinitivPresent perfectPartisipp
entgegenstehenentgegenstehendentgegengestanden
Indikativ
1. Presens
ichstehe entgegen
dustehst entgegen
ersteht entgegen
wirstehen entgegen
ihrsteht entgegen
sie; Siestehen entgegen
8. Presens perfektum
ichhabe entgegengestanden
duhast entgegengestanden
erhat entgegengestanden
wirhaben entgegengestanden
ihrhabt entgegengestanden
sie; Siehaben entgegengestanden
2. Preteritum (Fortid)
ichstand entgegen
dustand(e)st entgegen
erstand entgegen
wirstanden entgegen
ihrstandet entgegen
sie; Siestanden entgegen
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ichstand entgegen
duhatte entgegengestanden
erhattest entgegengestanden
wirhatte entgegengestanden
ihrhatten entgegengestanden
sie; Siehattet entgegengestanden
4a. Presens futurum
ichwerde entgegenstehen
duwirst entgegenstehen
erwird entgegenstehen
wirwerden entgegenstehen
ihrwerdet entgegenstehen
sie; Siewerden entgegenstehen
11a. Preteritum futurum
ichwerde entgegengestanden haben
duwirst entgegengestanden haben
erwird entgegengestanden haben
wirwerden entgegengestanden haben
ihrwerdet entgegengestanden haben
sie; Siewerden entgegengestanden haben
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ichwürde entgegenstehen
duwürdest entgegenstehen
erwürde entgegenstehen
wirwürden entgegenstehen
ihrwürdet entgegenstehen
sie; Siewürden entgegenstehen
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ichwürde entgegengestanden haben
duwürdest entgegengestanden haben
erwürde entgegengestanden haben
wirwürden entgegengestanden haben
ihrwürdet entgegengestanden haben
sie; Siewürden entgegengestanden haben
Subjunctive
6. Present
ichstehe entgegen
dustehest entgegen
erstehe entgegen
wirstehen entgegen
ihrstehet entgegen
sie; Siestehen entgegen
13. Perfect
ichhabe entgegengestanden
duhabest entgegengestanden
erhabe entgegengestanden
wirhaben entgegengestanden
ihrhabet entgegengestanden
sie; Siehaben entgegengestanden
Imperfect
ichstünde entgegen; stände entgegen
dustündest entgegen; ständest entgegen
erstünde entgegen; stände entgegen
wirstünden entgegen; ständen entgegen
ihrstündet entgegen; ständet entgegen
sie; Siestünden entgegen; ständen entgegen
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte entgegengestanden
duhättest entgegengestanden
erhätte entgegengestanden
wirhätten entgegengestanden
ihrhättet entgegengestanden
sie; Siehätten entgegengestanden
Imperative
Affirmative
dustehe entgegen; steh entgegen
dusteht entgegen