Tysk-Svensk oversettelse av erledigen

Oversettelse av ordet erledigen fra tysk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

erledigen på svensk

erledigen
Konkurrenzverb slå ut, besegra
  Subjektverb avgöra, göra upp, slutföra
  Jobverb fullborda, lägga sista handen vid
Synonymer for erledigen
Eksempler med oversettelse
Ich muss meine Hausaufgaben vor dem Abendessen erledigen.
Ich habe eine Menge Anrufe zu erledigen.
Liknende ord

 
 

erledigen som verb
InfinitivPresent perfectPartisipp
erledigenerledigenderledigt
Indikativ
1. Presens
icherledige
duerledigst
ererledigt
wirerledigen
ihrerledigt
sie; Sieerledigen
8. Presens perfektum
ichhabe erledigt
duhast erledigt
erhat erledigt
wirhaben erledigt
ihrhabt erledigt
sie; Siehaben erledigt
2. Preteritum (Fortid)
icherledigte
duerledigtest
ererledigte
wirerledigten
ihrerledigtet
sie; Sieerledigten
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
icherledigte
duhatte erledigt
erhattest erledigt
wirhatte erledigt
ihrhatten erledigt
sie; Siehattet erledigt
4a. Presens futurum
ichwerde erledigen
duwirst erledigen
erwird erledigen
wirwerden erledigen
ihrwerdet erledigen
sie; Siewerden erledigen
11a. Preteritum futurum
ichwerde erledigt haben
duwirst erledigt haben
erwird erledigt haben
wirwerden erledigt haben
ihrwerdet erledigt haben
sie; Siewerden erledigt haben
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
ichwürde erledigen
duwürdest erledigen
erwürde erledigen
wirwürden erledigen
ihrwürdet erledigen
sie; Siewürden erledigen
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
ichwürde erledigt haben
duwürdest erledigt haben
erwürde erledigt haben
wirwürden erledigt haben
ihrwürdet erledigt haben
sie; Siewürden erledigt haben
Subjunctive
6. Present
icherledige
duerledigest
ererledige
wirerledigen
ihrerlediget
sie; Sieerledigen
13. Perfect
ichhabe erledigt
duhabest erledigt
erhabe erledigt
wirhaben erledigt
ihrhabet erledigt
sie; Siehaben erledigt
Imperfect
icherledigte
duerledigtest
ererledigte
wirerledigten
ihrerledigtet
sie; Sieerledigten
Pluperfect indic. or Past perfect
ichhätte erledigt
duhättest erledigt
erhätte erledigt
wirhätten erledigt
ihrhättet erledigt
sie; Siehätten erledigt
Imperative
Affirmative
duerledige
duerledigt
Dine siste søk